Raad laat ’t afweten, burger betaalt

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) voor Wijdemeerse woningeigenaren wordt hoger dan waarschijnlijk nodig was geweest. Dat komt in de eerste plaats door drie draaiers in de gemeenteraad – hieronder van links naar rechts: Olivier Goetheer (Groep Goetheer), Esther Kaper (ChristenUnie) en Bo de Kruijff (VVD). Maar ook op de rest van de raad valt wel wat aan te merken.

In de vergadering van 9 november had de gemeenteraad de OZB-stijging wat kunnen temperen. Er was een amendement gemaakt dat daarin voorzag. En het benodigde geld is beschikbaar, want vanuit Den Haag komt in 2024 337.000 euro extra naar Wijdemeren, zo bleek uit de zogeheten septembercirculaire van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën. Het eindresultaat zou zijn dat de gemeente in 2024 op de rekening precies het bedrag kan bijschrijven waarvan in het financieel herstelplan en de begroting 2024 sprake is, maar dat woningeigenaren daaraan wat minder geld kwijt zouden zijn.

Meerderheid in raad

Burgemeester Charlie Aptroot had de raad gewaarschuwd van die ingreep af te zien. Hij sprak de ‘vrees’ uit dat de provincie anders het knellende financieel toezicht op Wijdemeren ook na 1 januari zou handhaven. Desondanks leek het amendement op 9 november af te stevenen op een meerderheid van 11 tegen 8 stemmen. Tegen stemmen zouden De Lokale Partij (7 zetels) en Sorrel Hidding (VVD). Stemmen vóór zaten eraan te komen van CDA (3 zetels), PvdA/GroenLinks (2), DorpsBelangen (2), D66 (1), ChristenUnie (1), de Groep Goetheer (1) en Bo de Kruijff (VVD).

Zoals bekend ging dat niet door als gevolg van de interventie van een provincie-ambtenaar: Gedeputeerde Staten zouden dwars gaan liggen en het financieel toezicht handhaven, was de bewering. De raad schrok daar zo van dat het amendement niet eens werd ingediend.

Nieuwe kans

Afgelopen donderdag deed zich een nieuwe kans voor. Burgemeester Aptroot had dan wel gewaarschuwd, maar Wilna Wind (PvdA/GroenLinks) meldde dat haar fractie het amendement om de OZB-stijging te matigen alsnog zou indienen als zich daarvoor in de raad een meerderheid zou aftekenen.

Op de stem van Nanne Roosenschoon (D66) konden de amendementschrijvers niet meer rekenen, want deze was afwezig. Op zichzelf geen probleem, want zouden de voorstanders van 9 november de rug recht houden, dan zou nog steeds een meerderheid mogelijk zijn, niet meer van 11-8, maar van 10-8.

Vóór het klaarliggende eigen amendement zou uiteraard PvdA/GroenLinks stemmen. Rosalie van Rijn (CDA) en Patricia IJsbrandij (DorpsBelangen) lieten weten dat ook hun steun van begin november nog overeind stond. Dat ging lekker.

‘Woord van de burgemeester’

Maar toen was het woord aan Esther Kaper (CU), die een maand geleden nog voor het wijzigingsvoorstel geporteerd was. Nu verklaarde ze het amendement, zou het inderdaad worden ingediend, niet te zullen steunen. ,,Het woord van de burgemeester is voldoende’’, stelde ze en maakte daarmee dus een draai van 180 graden. Waarom dat ‘woord van de burgemeester’ voor haar nu ineens zwaarder weegt dan begin november legde ze niet uit.

Ook Olivier Goetheer (Groep Goetheer) liet weten dat hij het amendement niet zou steunen. Waarom ook hij draaide? Geen idee, hij zei er niets over.

Opdracht

Tot slot was de beurt aan Bo De Kruijff (VVD), een maand geleden eveneens voor het amendement. Natuurlijk wenste hij een zo laag mogelijke OZB, het liefst nul procent, zei hij ferm. Maar ja, hij had ‘de afgelopen weken ook veel met de burgemeester aan de telefoon’ gezeten. En die had gezegd ‘doe het niet’. De Kruijff voegde daaraan toe dat Aptroot ‘hier zit met een opdracht van de commissaris van de koning’. En dus draaide ook De Kruijff.

Al met al was daarmee de meerderheid voor het amendement omgeslagen in een minderheid. Zou Wind het indienen, dan zou het met 7-11 worden verworpen, dus diende ze het niet in. En dat was dat. Geen verdere matiging van de OZB-aanslag die over een paar maanden op de mat valt. Wijdemeerse woningeigenaren mogen het volle pond betalen.

Burgemeester Aptroot: machtswoord?

Maar aan wie is dat te wijten? Aan Aptroot die waarschuwde het niet te laten aankomen op een ‘confrontatie’ met de provincie? Zaterdag stond in De Gooi- en Eemlander in de kop over dit onderwerp: ‘machtswoord burgemeester Aptroot’. Die interpretatie is mogelijk, maar volgens mij niet terecht. Aptroot heeft immers helemaal de macht niet om te bepalen wat de raad beslist, daar gaat de raad zelf over.

Oren laten hangen

Heeft de raad, althans de meerderheid, dan de oren laten hangen naar Aptroots wens/advies om niet verder aan de hoogte van de OZB-aanslag te morrelen? Ja dat heeft de raad zeker. Kaper zei het met zoveel woorden: ‘het woord van de burgemeester’ was voor haar ‘voldoende’.

De Kruijff repte zelfs over ‘veel’ telefoontjes met Aptroot, waarin hij te horen had gekregen ‘doe het niet’. Daarnaast stelde de VVD’er dat Aptroot ‘hier zit met een opdracht van de commissaris van de koning’. Dat is inderdaad zo. Maar zou De Kruijf nu echt zelf geloven dat die instructie zo gedetailleerd is dat zelfs het wel of niet sleutelen aan het OZB-tarief (mét financiële dekking) daarin wordt genoemd? Vast niet.

En zo hebben de drie draaiers ervoor gezorgd dat de raadsmeerderheid voor OZB-matiging verdween. Nu is van gedachten veranderen in de politiek niks geks. Maar dan wel graag op grond van inhoudelijke argumenten. En dan ook graag even vermelden wat die argumenten zijn, zodat inwoners (die ook kiezers zijn) weten hoe het zit.

Goedgelovigheid

Maar dat deden de draaiers niet. Wat Goetheer tot zijn draai bewoog, weten we in het geheel niet, bij Kaper en De Kruijff is die kennelijk gestoeld op goedgelovigheid – goedgelovigheid namelijk dat de burgemeester wel gelijk zal hebben, al heeft hij geen enkel inhoudelijk argument aangedragen. Van volksvertegenwoordigers zou je toch iets anders mogen verwachten.

Hoe dat ook zij, dankzij het draaiend drietal gaan Wijdemeerse woningeigenaren volgend jaar meer OZB betalen dan nodig. En uiteraard gebeurt dat evenzeer door toedoen van de fractie van De Lokale Partij en Hidding (VVD) die al begin november ervoor terugschrokken inwoners een beetje te ontzien.

Geen vragen
Overleg van CDA, DorpsBelangen en PvdA/GroenLinks.

Alleen PvdA/GroenLinks, CDA en DorpsBelangen hielden donderdag de rug recht. Maar ook op hun handelen valt wel iets aan te merken. Want waarom vroegen ze Aptroot niet waarop hij zijn ‘vrees’ baseert dat er bij enige OZB-verlaging (maar gelijkblijvende inkomsten voor de gemeente) problemen met Gedeputeerde Staten zouden ontstaan? Overigens had Aptroot het over ‘vrees’ voor problemen, niet over de zekerheid dat die er echt zouden komen. Dus waarom hebben PvdA/GL, CDA en DB het college niet bij GS laten navragen wat er nu echt te verwachten was? En waarom hebben ze, als er werkelijk moeilijkheden zouden dreigen, niet laten navragen waarop GS zich dan precies baseerden?

Gebrek aan informatie

Natuurlijk, nu er weer eens een vakbekwame burgemeester zit, is het volstrekt begrijpelijk dat de gemeenteraad hem niet binnen twee maanden na zijn aantreden al een draai om de oren geeft. Maar het was toch wel het allerminste geweest als de raad om behoorlijke inlichtingen had gevraagd. In plaats daarvan heeft de raad op grond van een vrijwel volstrekt gebrek aan informatie een besluit genomen. Via een hoger dan noodzakelijke OZB-aanslag betalen inwoners daarvoor de prijs.

Eén gedachte op “Raad laat ’t afweten, burger betaalt”

  1. De kop van dit bericht slaat wat mij betreft de spijker op de kop. Na het lezen van de diverse teksten op de G&E en deze site over dit OZB onderwerp, had ik namelijk precies dezelfde reactie. Lekker dan. Hoezo komen de Politieke partijen op voor de inwoners?
    Wat mij het meest fascineert echter is waarom er zoveel dreiging uit lijkt te gaan van de opmerking van burgemeester Aptroot (en de provincie) dat het financieel toezicht op Wijdemeren ook na 1 januari zou kunnen worden gehandhaafd. Alsof de wereld dan vergaat?
    Ik zit niet in de Rading1 bubbel en heb me suf gezocht wat dan precies de nadelen zouden zijn áls dit toezicht zou blijven bestaan. Blijkbaar begrijpt iedereen in de raad en omgeving dat wel, anders zouden er wel vragen gesteld zijn toch? Na wat speurwerk in oude artikelen en verslagen heb ik wel wat gevonden en zou een van de nadelen van het onder toezicht blijven zijn dat de gemeente Wijdemeren niet zelfstandig mag besluiten over bepaalde financiële uitgaven, zeker boven een bepaald bedrag. Als OZB betaler die het zwalkende (financieel) beleid van de gemeente probeert te volgen (ik ga het zo vlak voor de feestdagen geen wanbeleid noemen) denk ik dan “Nou, dat is dan toch een win-win situatie?”. Wat is er mis dat de provincie nog een tijd wat extra ogen en controle kan geven op de financieën van Wijdemeren? En dat de OZB naar beneden kan?
    Dat geeft mij als inwoner in ieder geval een stuk meer vertrouwen dat de uitgaven na 1 januari 2024 verantwoord zijn en dat Wijdemeren financieel gezond kan worden, ook op langere termijn. En ook voor de OZB betalers alleen maar goed nieuws toch? Win-win dus. Maar wellicht mis ik iets…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.