De Technische Vraag als wapen in het debat.

Trouwe lezers van wijlen de Wijdemeerse Webkrant weten van mij dat ik geen fan ben van “Het Nieuwe Vergaderen” en dan vooral niet van de manier de manier waarop met vragen wordt om gegaan. In de chaotische vergadering van gisteravond  werd maar weer eens aangetoond hoe gelijk ik heb.

Commissievoorzitter Olivier Goetheer (DLP) Foto: DvE

Waar gaat het om? Ooit, in het verleden, voor Het Nieuwe Vergaderen, stelde de raad vragen en gaf het college antwoord. Daarbij werd geen onderscheid gemaakt of een vraag mondeling, dan wel schriftelijk werd gesteld. Evenmin werd er voorgesorteerd op technische vragen of politieke vragen. De uitzondering op de regel was dat er  in de aanloop naar de begrotingsbehandeling wel technische vragen werden gesteld die dan ook in een technische raadsvergadering beantwoord en behandeld werden.

V.l.n.r. D66, DB, DLP. Foto: Douwe van Essen.
Technische vragen altijd schriftelijk?

Met de komst van Het Nieuwe Vergaderen in 2015 werden technische vragen verbannen naar de schriftelijke beantwoording. Een raadslid moest tijdig zijn schriftelijke vragen indienen om voor de behandeling van een agendapunt met de schriftelijke antwoorden beslagen ten ijs te komen. So far, so good. Een efficiëntieslag die logisch leek en dat ook was. In de commissie werden geen vragen meer gesteld die een puur technisch antwoord kregen en dat scheelde tijd.

V.l.n.r. CDA, CU, VVD. Foto: Douwe van Essen.
Keerzijde

Er was ook een keerzijde. Want wanneer is een vraag technisch en wanneer politiek? En wie bepaalt dat? Is het onderscheid altijd te maken? Kan een technische vraag een verborgen politieke vraag zijn? En omgekeerd? Heeft iemand er belang bij om vragen technisch te verklaren om er vanaf te zijn? Het antwoord op die vraag is “Ja, dat kan en het gebeurt regelmatig.”

Ik geef een fictief voorbeeld. Een vraag over het aantal kinderen op een school is op zich een technische vraag waarop de wethouder een getal kan noemen. Punt.
Anders wordt het als de vraag gesteld wordt door een raadslid dat al lang ijvert voor een uitbreiding van een bepaalde school met een bepaalde signatuur, die politiek gevoelig ligt. Dan kan zo’n vraag plotseling wél een politieke vraag zijn. Als het een technische vraag is, dan mag hij niet gesteld worden in de vergadering. 🤫

Wie bepaalt of een vraag technisch is of niet, is niet vastgelegd voorzover ik weet. En dus doet de voorzitter van de raad (burgemeester) of commissievoorzitter (raadslid), of wethouder dat. En dan wordt het mogelijk willekeur. Besluit dat iets een technische vraag is en hij is verdwenen uit het debat.

De technische vraag als debatwapen.

Hoe vaak ik al niet gezien heb dat een collegelid of een commissievoorzitter een raadslid te pas en te onpas de pas afsneed  bij het stellen van een vraag. Te vaak en dan ook nog soms  op een zeer onheuse manier. Wethouder: “Nee meneer Pieterse, daar geef ik geen antwoord op, want dat is een technische vraag die u eerder schriftelijk had moeten stellen!”.
Commissievoorzitter: “Nee meneer Jansen dit is een technische vraag, die mag u niet in de commissie stellen!”
Burgemeester: “Mevrouw Klaassen, u weet toch dat u die vraag niet mag stellen in de raad.”
Vraag weggejorist! De prullenbak is  ruim gevuld met vragen die op deze manier onschadelijk gemaakt werden.
Lees er bijvoorbeeld dit droogkomische verslag van een commissievergadering van 3 december 2015 er nog maar eens op na.

Valkuil

En daar zit de valkuil waar wethouder en raad gisteravond in vielen en die aanleiding gaf tot flinke ergernis. Waarom? Omdat in de commissie alleen politieke vragen worden toegestaan in de veronderstelling dat alle technische vragen volledig en naar tevredenheid schriftelijk zijn afgedaan.
Rosalie van Rijn (CDA) wees er bij de aanvang van de vergadering op dat er over de bouwprojecten waarover gesproken zou worden heel veel vragen waren gesteld, waaronder ook niet-technische (dus politieke), maar dat niet alle vragen beantwoord waren.  En dat er geen toezeggingenlijst is waarop toezeggingen afgevinkt kunnen worden. Wethouder Alette Zandbergen (DLP) antwoordde dat zij er vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit niet aan toe was gekomen alle vragen te beantwoorden, maar dat zij in de loop van de vergadering alle politieke vragen zou beantwoorden.

Dat leidde bij Rosalie tot de vraag wie bepaalt of een vraag technisch is of niet, waarop geen antwoord kwam. Met dat antwoord was Rosalie van Rijn niet tevreden :  “Ik ben niet geïnteresseerd in politieke antwoorden op technische vragen.” Zij had geen goed woord over voor het feit dat niet alle vragen beantwoord waren. De wethouder zegde nogmaals toe dat alle politieke antwoorden in de loop van de avond gegeven zouden worden, daarbij gesteund door René Voigt (DB).

Gesteggel of alle vragen wel beantwoord waren

Om een lang verhaal kort te maken, ook gisteravond werd bij voortduring gesteggeld over de vragen en of die nu wel of niet volledig beantwoord waren. Dat leidde er bij het agendapunt van de Cannenburgerweg toe dat aan de wethouder door René Voigt (DB)  gevraagd werd om alle gestelde vragen (een stuk of 50) op een lijst af te lopen. Wat de zaak niet duidelijker maakte, ook al omdat de commissie inmiddels in een soort opstand was geraakt tegen wethouder Alette Zandbergen (DLP). Waarna Wilna Wind (PvdA/GL) op zeker moment luidkeels riep: “Ik geef het op!” toen de wethouder nog eens en nog eens vasthield aan de parkeernorm van 2,3 auto’s per woning, nadat Wilna Wind haar de oplossing twee keer had aangereikt.

Wie bepaalt of een vraag technisch is?

Blijft de vraag: “Wie bepaalt objectief of een vraag technisch of politiek is?”
Dat kan een wereld van verschil uit maken. Wél of niet beantwoorden.
Of moet dat geharnaste principe maar worden losgelaten? Dan krijg je: “Stel uw vragen bij voorkeur schriftelijk. Bent niet tevreden met het antwoord, stel hem dan in het debat.”
Dan zijn we ook af van dat gestresste wollige inpakken van een vraag (ik heb nog een nader toelichtende vraag) om te voorkomen dat een vraag de dodelijke “technisch” veroordeling krijgt van de voorzitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.