Een Zalig Kerstmis voor Wijdemeren gewenst

Afgelopen zondag sprak de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Karen van Oudenhoven, in het programma Buitenhof over het tanende vertrouwen van burgers in de politiek. Haar instelling adviseert de regering over “het humeur van Nederland”.

Kerstversiering gemaakt door Janneke Fekkes.

Doorgaans, zo vertelt mevrouw van Oudenhoven, is het vertrouwen in de politiek bij een nieuw kabinet (en dit kabinet zit er pas een jaar) groter dan dat voor de verkiezingen was. Maar dat is nu niet het geval. Het vertrouwen is laag gebleven.  Dit is deels te verklaren door allerlei complexe issues: corona, oorlog, woningnood. Maar ook het vertrouwen van burgers dat de politiek zélf op de goede manier met die problemen omgaat is laag. Want de politiek wacht te lang met het nemen van besluiten en zet niet de juiste stappen.

Overheid ongeïnteresseerd zonder empathie

Het verhaal gaat verder want volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is de overheid onvoldoende geinteresseerd in wat mensen denken en in wat er wérkelijk speelt. Empathie naar de burgers ontbreekt. Er zou veel beter geluisterd moeten worden naar wat speelt bij de inwoners van ons land. De kloof wordt steeds groter. Als we niet oppassen haken steeds meer mensen af. En deze afhakers zetten zich vaak af tegen de in onze democratie geldende normen en waarden wat gevaarlijke blokvorming kan opleveren.

Gemopper over de gemeente

Ik trek een vergelijking met wat er op dit moment in Wijdemeren gebeurt. Er is weinig reden om te veronderstellen dat het hier anders gaat. Ook in onze gemeente lijkt de politiek zich weinig aan te trekken van wat er leeft onder de mensen. Om ons heen, op straat, op de buurtborrel en op de ijsbaan horen we gemopper over “de gemeente”. Ook hier is na een eindeloos lange formatie een nieuw college aangetreden waarin weinig vertrouwen bestaat. Je hoeft maar een recente commissie-of raadsvergadering na te luisteren of het is helder wat ik bedoel.

Verantwoordelijkheid afgewenteld

Toen duidelijk werd dat de financiële gaten niet te dichten waren heeft het nieuwe college meteen naar het vorige gewezen dat de oorzaak zou zijn van alle sores. Niet helemaal onwaar natuurlijk. Maar ook werd, nog voordat inwoners of gemeenteraad daar iets over mochten zeggen, de provincie erbij gehaald zodat die, ook meteen, mede-verantwoordelijkheid zou worden voor alle ellende die hier gaande is. Slim van het college om de verantwoordelijkheid zo gladjes af te wentelen. Maar ik vraag me af welk commitment ik nu nog heb als inwoner van een gemeente die zichzelf zelfstandig noemt. Zal ik mij met mijn vragen en zorgen dan in het vervolg maar meteen tot de provincie wenden?

De kerstmannetjes op mijn vensterbank kijken me vrolijk aan alsof ze willen zeggen: “het komt wel goed”. Maar tegelijkertijd lees ik dat het budget voor participatie zal worden afgebouwd. Maar participatie was toch een belangrijk verkiezingsitem van de grootste partij in Wijdemeren?
Waarom zijn geen creatievere keuzes gemaakt om kosten te besparen zoals het verminderen van een wethouderszetel of een part-time burgemeester?  Dat zou getuigen van een juiste stap vooruit en luisteren naar de inwoners!

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft dus groot gelijk als het zegt dat het zorgelijk is dat het openbaar bestuur niet goed luistert en zelfgenoegzaam denkt het allemaal wel goed te doen.  Die ernstige zorgen zijn dus helaas ook op Wijdemeren van toepassing!

Afgelopen week hoorde ik een kersttoespraak over engelen en wonderen die nog steeds gebeuren. Zo’n wonder is nodig hier in onze gemeente!

Top van de ijsberg
Kerstversiering gemaakt door Janneke Fekkes.

We zijn bedolven onder immense problemen. En waarschijnlijk zien we als inwoners alleen de top van de ijsberg. We zijn geen aantrekkelijke partner meer om wat voor samenwerking dan ook op te starten. En van die gedroomde planning en procesaanpak van de gemeenteraad waardoor we “er samen sterker uitkomen” moeten we afwachten wat daarvan terecht gaat komen.

Maar kerstmis is de periode van hoop en nieuw leven!

Laten we hopen dat er een engel uit de hemel neerdaalt die Wijdemeren de weg wijst en aan inwoners en ondernemers nieuwe, aantrekkelijke perspectieven toont.

Ik wens u allen een Zalige Kerst en een hoopvol, licht 2023.

Eén gedachte op “Een Zalig Kerstmis voor Wijdemeren gewenst”

  1. Dat het ook mogelijk is een parttime burgemeester aan te stellen wist ik niet. In ieder geval gebeurt in Wijdemeren het tegenovergestelde. Zoals Rik Jungman schrijft: sinds begin van de afgelopen week wordt ze bij ‘haar dagelijkse taken’ ondersteund door een inhuurkracht. Ik weet niet hoeveel uur die inhuurkracht actief is en voor hoelang, maar het zal hoe dan ook extra geld kosten. Of levert de burgemeester een deel van haar salaris daarvoor in?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.