Het herstelplan en de raadsconferentie

De gemeente staat onder curatele. Financieel toezicht heet dat officieel. Voor iedere uitgave die niet in de begroting staat, moet Haarlem toestemming geven. Daar hoort bij dat je een herstelplan moet maken, waarin je bewijst dat op korte of iets langere termijn het weer in orde komt met de gemeentelijke financiën. Herstellen is repareren wat ooit fout is gegaan.

In de sombere na-oorlogse jaren was herstellen iets waar vooral de moeders internsief mee bezig waren. De kapotte kousen werden niet weggegooid, maar zorgvuldig gestopt. Een kapotte broek werd eindeloos gerepareerd, want zoals moeder zei: “ voor een opgelapte broek behoef je je  niet te schamen, wel voor een kapotte of vuile broek”. En heden ten dage zijn er volop repair café s. Het is een vorm van duurzaam leven om dingen te repareren.

Het herstelplan: melken aan een leeg uier

Zo zou mijn geachte oud-collega uit Driebergen, die nogal eens een gezegde uit de boerenwereld bezigde, het noemen. Natuurlijk onder druk wordt alles vloeibaar, zegt men. Maar men mag toch veronderstellen dat de medewerkers van financiën met de stofkam door de begroting zijn gegaan op zoek naar geld. Het gat dat gedicht moet worden is erg groot. Naar mijn mening krijgt Zagt, zelfs met draconische maatregelen dit niet dicht. Natuurlijk, verhoging van niet alleen de belastingen, maar van alles wat de gemeente kan verhogen, zal aan de orde zijn. Wat nogal eens gebeurt met een situatie waarin de gemeente zich bevindt, is het plan over een aantal jaren uitsmeren. Als je aan de provincie aan kunt tonen dat na een overzichtelijke periode de begroting sluitend is, dan is dat voldoende. In die tussentijd doe je dan een beroep op je financiële reserves. Maar die zijn op. Die liggen in de Porseleinhaven. Eens Loosdrechts trotse project voor een dorpscentrum, nu een slop op van 9 miljoen.

De mogelijkheden om te bezuinigen zijn zeer bepekt. Het is een illusie om er vanuit te gaan dat de dure in huurkrachten vervangen kunnen worden door medewerkers in eigen dienst. Het onderhoudsniveau  van de wegen en de gemeentelijke eigendommen is dermate laag, dat daar weinig te halen valt.

Bovendien wat als je het financiële gat ten koste van veel gedicht hebt, wat onwaarschijnlijk lijkt, dan nog blijft het een gemeente waar telefoontjes en mail niet beantwoord worden, waar de dienstverlening aan de burger onvoldoende is, waar bouwers met concrete bouwplannen tijden op behandeling moeten wachten, waar raadsleden hun vragen niet op tijd beantwoord krijgen, waar drie van de vijf collegeleden niet hun taak aankunnen, waar de ene blunder de andere opvolgt, waar jaar op jaar een adviesbureau wordt binnen gehaald, waarvan met de adviezen niets of nauwelijks iets wordt gedaan, waar raadsbesluiten niet worden uitgevoerd, enz., enz.

De raadsconferentie

Ik heb van deze conferentie geen enkele verwachting. Alle opties liggen open op tafel meldde de burgemeester olijk op Gooi TV. Theoretisch juist, maar feitelijk onzin. Wijdemeren zit helemaal niet in een positie om te kunnen bepalen wat voor soort gemeente zij wil zijn. De partijen die al jaren  roepen dat we zelfstandig kunnen blijven, hebben nog nooit één idee op tafel gelegd op welke wijze dat kan. Hun verkiezingsprogramma’s melden daar niets over, die gingen er nog van uit dat vrijwel alles nog mogelijk was in de gemeente. Het CDA, medeverantwoordelijk voor de financiële  puinhoop, schreef een programma met ruim 70 nieuwe voorstellen die geld kosten!

Misschien gaan de ogen eindelijk open. Het mooiste resultaat van de raadsconferentie zou zijn, als er een gezamenlijk bewustzijn zou ontstaan hoe we echt verder kunnen op deze manier en het College de opdracht zou krijgen om zo snel als mogelijk verkennende gesprekken met de buurgemeenten te gaan voeren om te inventariseren welke mogelijkheden er voor Wijdemeren zijn. Die gesprekken  moeten voorafgaan aan het maken van het herstelplan, want dan weet je in  welk perspectief je zulk een herstelplan moet maken.

Mijn moeder kwam ook wel eens tot de conclusie dat niet elke broek te repareren viel.

Wim Kozijn

PS. In Stichtse Vecht is het net zo problematisch als in Wijdemeren. (Bron: Binnenlands Bestuur)

 

6 gedachten op “Het herstelplan en de raadsconferentie”

 1. Ik wil de lezers graag weer eens op de volgende twee regels voor reacties wijzen die te vinden zijn op de pagina “Over deze site”.

  1) Reacties mogen redelijk scherp zijn, maar schelden, onfatsoenlijk taalgebruik, hard op de man spelen en directe reclame worden niet gepubliceerd.

  2) Op de inhoud van een artikel kunt u één reactie geven. Meer dan één reactie, of reacties op reeds gegeven reacties van anderen worden in principe niet gepubliceerd om te voorkomen dat er hele reeksen met reacties op elkaar komen, hetgeen doorgaans minder relevant is (herhaling van zetten) als u uw punt in de eerste reactie al maakte.

  De Beheerder.

 2. Mark Berghuis geeft hem van katoen en laat zich in zijn betogen niet hinderen door feitjes en dingetjes. Over het wonen op grasland : dat is bedacht door iemand met een nogal ranzige moraal om de bezwaarmakers tegen Zuidsingel fase 8 in een kwaad daglicht te stellen. Het is aantoonbaar niet waar en bovendien een volkomen flauwekul argument. Dat men vroeger iets op een bepaalde manier deed is geen legitimatie om het nu weer zo te doen.
  Om de uitspraak over wonen op grasland kritiekloos te herhalen vind ik dom.
  Overigens weet ik precies wat er vroeger was op de plek waar ik nu woon, maar ik verklap dat niet. Het is een mooie vraag voor de KUD-quiz : Wat was er op de plek waar Johan nu woont.
  De voordelen die een kleine gemeente zou bieden die Mark Berghuis noemt kunnen op een een goed functionerende gemeente zeker van toepassing kunnen zijn. Maar Wijdemeren kan amper de eigen broek ophouden. Het staat er financieel en organisatorisch zeer beroerd voor. De belastingdienst en de sociale dienst worden deels of zelfs helemaal uitgevoerd door gemeente Hilversum omdat Wijdemeren dat niet aan kan. Een bouwvergunning aanvragen kan in Wijdemeren nu zelfs langer dan een jaar duren. Want er is maar 1 ambtenaar die daar verstand van heeft.
  Ik hoop van harte dat het de huidige coalitie lukt om de boel weer op orde te krijgen. Maar zo niet dan woon ik toch liever in een wijk van de wel functionerende gemeente Hilversum dan in een gemeente die aan alle kanten failliet is.

  Ook ben ik van mening dat het plantsoen van de Anton Smeerdijkgaarde plantsoen moet blijven.

  1. Geachte heer van der Wolk, leuke onderbouwing alleen daar hebben de woningzoekende helemaal niets aan.
   Wellicht is het u ontgaan dat de gemeente veel taken bij heeft gekregen zoals de WMO en jeugdzorg .
   Het is algemeen bekend dat veel gemeentes geen personeel kunnen vinden net zoals in het bedrijfsleven en is een landelijk probleem en daarbij komt nog eens kijken dat ambtenaren in grotere gemeentes meer kunnen verdienen. Ik weet natuurlijk niet wat voor werkzaamheden u doet waar ik wel benieuwd naar ben?
   Uw argument om maar naar Hilversum te gaan is het wellicht verstandig om te weten hoe Hilversum erbij staat . Ik kan u vertellen dat het daar beslist niet beter is dan in Wijdemeren en hebben zelfs ook grote problemen met personeel en financieel.

 3. Wim Kozijn was destijds zeer nauw betrokken bij de oprichting van Wijdemeren. Ik meen uit zijn tekst op te kunnen maken dat hij nu vindt dat de stekker er uit moet worden getrokken. Ik ben met hem eens dat Wijdemeren als zelfstandige gemeente de langste tijd wel heeft gehad. Maar hoe er mee te stoppen en wanneer precies vind ik nog wel een punt van discussie.
  De huidige coalitie mag van mij proberen het schip weer vlot te trekken. In ieder geval een poging daartoe doen.
  Als dat niet mogelijk blijkt kan de weg naar fusie met een grotere gemeente ingeslagen worden. Maar ook als het wel lukt om de zaak weer op orde te krijgen kan dat niet het eindresultaat zijn. Ik vind dat ten alle tijden moet worden voorkomen dat bij volgende verkiezingen Dorpsbelangen en het CDA weer in een coalitie komen. Die zullen de verleiding om weer met dorpsverwoestende bouw en verkeersplannen te komen niet kunnen weerstaan. En ook onverantwoorde financiële risico’s nemen. Dat zal het werk van de huidige coalitie teniet doen en zullen de financiële tekorten weer oplopen. Het is dus zaak om voor de volgende verkiezingen het besluit tot fusie te nemen. En de weg daar naartoe uit te stippelen.
  Misschien moet er op korte termijn al begonnen worden met een fusieplan te maken.

  Ook ben ik van mening dat het plantsoen van de Anton Smeerdijkgaarde plantsoen moet blijven.

  1. Ben van mening dat we meer moeten bouwen en ook op het plantsoen meneer van der Wolk.
   Ik weet niet waar u woont wellicht op voormalig grasland. Uw mening over een fusie met een grotere gemeente deel ik zeker niet. Immers groter is in veel gevallen niet beter zeker voor mensen die aangewezen zijn op de gemeente bv mensen met een uitkering of voor vergunningen en paspoort.

 4. Goed verhaal! Alleen wie van de vijf burgemeester en wethouders zijn niet op hun taken toegerust? Man en paard graag. Welke van deze reparatie werkzaamheden ziet onze oud-burgemeester als haalbaar?
  1. Verkoop zsm onroerend goed in bezit van de gemeente en vervang het door winstgevende woningbouwprojecten in Gooi het desnoods om, bv 2e IKC op locatie ter Sype. Mijns inziens veel kostenefficiënter dan wat nu staat gepland. Eens? Weg met geldverslindend gemeentehuis. Eens? Tijdelijke huisvesting medewerkers met name via thuiswerk.
  2. Stop met inhuur , neem zelf personeel aan, dan maar wat minder en daarop je Normale Democratische Besluitvorming baseren.
  3. Investeer in landelijk bekende recreatieve projecten. Extern geld!
  4. Geef aan welke gemeentelijke taken absoluut niet meer kunnen worden vervuld. En bouw vanuit dat absolute nulpunt onze! zelfstandige! toekomst op
  5. Hoeveel hebben de mediation acties van onze gewaardeerde burgemeester ons gekost? Landgoed Eikenrode met dank aan wethouder Zandbergen en Porseleinhaven de familie v d W? Had dat anders gekund en dus gemoeten of was de druk op haar partij, de VVD, te groot?
  Ben benieuwd naar zijn mening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.