Nieuw signaal over crisistoestand: noodkreet richting gemeenteraad

Maandag zagen we niet alleen ‘s morgens een ‘Actie Damage Control’ in het gemeentehuis, maar ook ’s middags een nieuw signaal over de alarmerende toestand aan Rading 1. Dat signaal kwam in de vorm van een noodkreet uit het bedrijfsleven.

Noordereinde 249 in ‘s-Graveland. Projectplan ligt al ruim een jaar bij de gemeente, maar opschieten doet het niet. (Foto Google Streetview)

Ontwikkelaar Johan Zijtveld van JeeGee Vastgoed in Loosdrecht rept over een ‘noodkreet voortgang projecten’. In zijn brief aan de gemeenteraad noemt hij ‘de personele en organisatorische situatie van de gemeente Wijdemeren zeer zorgwekkend’.

In de Wijdemeerse dorpen heeft hij diverse projecten onder handen. Een deel daarvan is al ‘in procedure’, een deel nog niet. Hij schetst hoe hij met de eerste categorie (in procedure) aan loopt tegen ernstige vertraging en met de tweede categorie zich niet eens bij de gemeente hoeft te melden. ,,Vanuit het gemeentehuis krijgen wij de waarschuwing dat er geen nieuwe projecten meer in behandeling worden genomen, omdat het ambtelijk apparaat niet weet of er capaciteit is om het een en ander te behandelen.’’

‘Al meer dan 1 jaar’

Als voorbeeld van een ernstig vertraagd project noemt Zijtveld Noordereinde 249 in ’s-Graveland (vlak bij de afslag Herenweg). De bedoeling is het bedrijfsgebouw om te bouwen tot drie woningen. Zijtveld: ,,Al meer dan 1 jaar ligt de ruimtelijke onderbouwing van dit project bij de gemeente te wachten om behandeld te worden en om daarna in procedure te gaan.’’

Desgevraagd erkent Zijtveld dat het ‘natuurlijk mijn belang is om een snee brood te verdienen’. Dat is logisch en daar is niks mis mee. Maar volgens hem betekent het vertragen of stilleggen van projecten ook maatschappelijke schade voor de Wijdemeerse dorpen en hun inwoners. Evenmin bevorderlijk is het voor de gemeentelijke financiën – met, zoals bekend, een gat van 1,98 miljoen euro. Woningen die niet worden gerealiseerd leveren de gemeente immers geen inkomsten op uit onroerendezaakbelasting (ozb).

Verdere leegloop

Het grote probleem waarop hij stuit, is volgens de Loosdrechtse ontwikkelaar ‘de binnenkort verder leeglopende afdeling Ruimtelijke Ordening’ van de gemeente. Wat Zijtveld niet vermeldt, maar wat Rading Nul wel ter ore is gekomen naast de vele andere narigheid waarover we afgelopen vrijdag en zaterdag al schreven, is dat bij Ruimtelijke Ordening straks nog één vakkracht resteert die zulke projecten ter hand zou kunnen nemen. Maar die zit al tot over haar oren in het werk.

Wat de ‘noodkreet’ van JeeGee Vastgoed eens te meer duidelijk maakt, is dat snelheid is geboden. Snelheid bij de plannenmakerij voor de gemeente en snelheid bij het daadwerkelijk  ingrijpen is de crisistoestand. Een half jaar is volgens de regels de uiterste termijn die voor een ‘herstelplan’ en een sluitende begroting mag worden gebruikt. Maar het lijkt erg onverstandig als college en raad die termijn ook opsouperen. Doen ze dat wel, dan konden ze straks wel eens zitten met een wellicht goed ogend herstelplan, maar tevens met een ingestorte en nauwelijks nog functionerende gemeentelijke organisatie.

Raadsconferentie

Op 14 december nam de gemeenteraad, met alleen de CDA-stemmen tegen, een motie aan waarin onder meer wordt gevraagd om ‘binnen twee maanden een raadsconferentie te beleggen’. Die moet een ‘politiek, organisatorisch en financieel kader’ vaststellen. Met behulp daarvan moet het herstelplan worden gemaakt.

De raadsmeerderheid heeft vast gedacht: binnen twee maanden, dat is lekker snel. Nou, dat staat maar te bezien. Want dan zijn er, volgens het bestuurders-Chinees van de motie, alleen nog kaders: uitgangspunten, richtlijnen. Dus nog lang geen volledig herstelplan, laat staan het begin van de uitvoering van bitter noodzakelijke maatregelen.

Kent u die uitdrukking over die put en dat kalf?

3 gedachten op “Nieuw signaal over crisistoestand: noodkreet richting gemeenteraad”

 1. Goed plan, heer Hazes, om met andere gemeentes te gaan samenwerken!
  En in het verleden zijn er oprechte pogingen gedaan om dat voor elkaar te krijgen.
  Maar welke gemeente heeft er, nu Wijdemeren zo diep is gezonken, nog zin in samenwerking?

  1. In de basis is wijdemeren een fantastische gemeente. En ja….met een erfenis. En dat zal niet makkelijk zijn om die goed op te lossen. En je moet ergens beginnen.

 2. Ik begrijp het niet , ik begrijp B&W niet , de raad niet

  het lijkt wel of er alleen maar focus is op de meerjarenbegroting , met alleen maar bezoekjes van wethouder GZ aan mevrouw Zaal, die dan maar met of een duimpje omhoog of een duimpje omlaag doet, of een uitgave wel mag of niet mag , enz. Ja… natuurlijk is een begroting belangrijk!

  Maar is het niet zo dat je de mensen, de organisatie, de systemen, ervaring, management enz. er voor nodig hebt om die meerjarenbegroting voor elkaar te krijgen?
  De focus zou juist moeten zijn op de organisatie, op het bestuur. en die is er mijns inziens niet

  Anders blijft Wijdemeren in de problematiek waar ze feitelijk al jaren inzitten. Waar met “pappen en nathouden” steeds maar weer een her en der bezuinigd wordt, Heel veel gelden aan de reserves onttrokken wordt , de WOZ en andere belastingen maar weer verhoogd gaan worden. Zonder denk ik naar de kern vh probleem te komen: een niet goed functionerend bestuur , een chronisch tekort aan werknemers, een hoog ziekte verzuim : kortom een bestuurlijk en dienstverlenend matig presterende gemeente en daardoor ontstaan op dit moment alleen maar meer (financiële) problemen. geen of slechte plannen, achterstanden (die alleen maar oplopen) , teveel fouten, ontevreden werknemers, enz.

  en de oplossing vh probleem is niet alleen maar extra krachten inhuren , externen enz (los van het vele geld wat ze kosten). De organisatie is gewoon niet op orde.
  en niemand binnen B&W die zegt: ja, dit klopt – en dit is nu het plan om het op te gaan lossen.

  ps. ik had vorige week nog een aangenaam (weliswaar kort) gesprek met de burgemeester van Uithoorn (Pieter Heiliegers). Uithoorn heeft samen met OuderAmstel en Diemen een ambtelijke samenwerking (duo+). waarom gaat Gemeente Wijdemeren dat niet doen (dan met omliggende gemeentes) om op die manier zeker de bestuurlijke problematiek op te lossen. die ze (wat ik denk) nu echt niet voor elkaar gaan krijgen in hun eentje….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.