Feestelijke viering 1-jarig bestaan van college Zagt?

Afgelopen zaterdag bestond dit college 1 jaar! Ik weet niet of alle collegeleden zich hier bewust van waren, gezien alle wisselingen. Hier is al voldoende over geschreven in het afgelopen jaar. Ook de financiële perikelen laat ik even voor wat het is.  Maar wat heeft dit eerste jaar gebracht, als we kijken naar de statistieken?

Aantal amendementen, moties

Hoe productief is dit college en deze raad in het eerste jaar (2022-2023), in vergelijking met het eerste jaar (2018-2019) van het vorige college? Algemene klacht is dat er zo weinig gebeurt in politiek Wijdemeren. Raadsvergaderingen met een paar agendapunten, die in overgrote meerderheid ook nog als hamerstuk op de agenda staan.

Hoeveel raadsvoorstellen zijn door het nieuwe college aan de raad aangeboden en hoeveel heeft de raad geamendeerd(het aanpassen/wijzigen van het raadsbesluit). Hoeveel moties bij de agendapunten en natuurlijk ook de moties vreemd aan de agenda. Als het college een onderwerp niet op de agenda zet, is dit laatste de manier voor de raad om een onderwerp op de agenda te krijgen. Wat ook interessant is, is het aantal keren dat het raadsvoorstel unaniem aangenomen is.

De cijfers

Het eerste jaar van dit college, inclusief de aankomende raad, zijn er 14 raadsvergaderingen geweest. Voor een goed vergelijk heb ik ook de eerste 14 raadsvergaderingen van het vorig college genomen. Tussen haakjes ( ) de aantallen van de vorige periode.

Het aantal raadsvoorstellen bedroeg 93 (99). Dit ligt dus nagenoeg gelijk. Wel een kanttekening dat in deze periode het om 15 benoemingen ging. Bijvoorbeeld wethouders, commissielieden, voorzitters van commissies e.d. vorige periode waren dat er 9.

Het aantal raadsvoorstellen dat geamendeerd werd is 14 (34). Hierbij opgemerkt dat in de begrotingsraad van de vorige periode 11 amendementen voorbij kwamen. In de laatste begrotingsraad was het amenderen van de (niet sluitende) begroting niet aan de orde. Dit omdat er later alsnog een begroting moet worden vastgesteld. Het zelfde geldt voor het aantal moties: 2 (16), waarvan de helft in de begrotingsraad van november 2018. In de vorige periode was DeLokalePartij dè hofleverancier van moties en amendementen. Door wissel van oppositie naar coalitie is deze activiteit van de DLP  bijna geheel verdwenen.

Unaniem

In verkiezingstijd lijken de verschillen van partijen groot, maar hoe zit het nu met de eensgezindheid van deze raad bij besluiten. Ook in raadsvergaderingen kan het er nogal eens fel aan toe gaan, maar wat opvalt is het aantal keren dat de raad een raadsvoorstel unaniem aanneemt bijzonder hoog is.

Van de 93 (99) raadsbesluiten zijn er 85 (75) in unanimiteit aangenomen. Al dan niet geamendeerd. Dit verschilt van een kleine aanpassing tot het tegenover gestelde. Voorbeeld: van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen, naar het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Drie keer in de raad van 15 november 2022 wat uiteindelijk het vertrek van Alette Zandbergen betekende. In procenten uitgedrukt is de unanimiteit 91% (76%)!

Moties vreemd aan de agenda

Als een fractie vindt dat een voor hun belangrijk onderwerp maar niet op de agenda komt, kan men een “motie vreemd aan de agenda” indienen. Meestal een verzoek aan het college om er mee aan de slag te gaan. Of dat een fractie zich ergens tegen uitspreekt. Hoe actief was de raad: 17 (16). Een gemiddelde van ruim één per raad.

Overig

In deze raadsperiode maakten we 1 (0) interpellatiedebat mee (Opvang van asielzoekers bij de NERA). In de vorige periode was er één initiatief raadsvoorstel tegen geen één het afgelopen jaar. Deze periode kwam er 1 (0) motie van treurnis voor het gehele college.

Conclusie

Kortom als we kijken naar de statistieken van deze periode en de vorige periode, lijkt op het eerste gezicht de productiviteit aardig in dezelfde lijn te liggen. Echter is hierin het aantal benoemingen in een raadsvoorstel in de huidige periode fors hoger. Door deze niet mee te nemen in de productiviteitscijfers, kan het gevoel worden onderbouwd dat er minder activiteiten plaatsvinden in politiek Wijdemeren. Hetzelfde patroon zie je terug in het aantal moties en amendementen, als je de begrotingsraad buiten beschouwing laat.  Bijzonder om te zien is wel dat de unanimiteit van de raad wel heel hoog is, in een periode waarin we vooral negatieve berichtgeving lezen.

Openstaande vragen blijven. Is er een verband tussen de afnemende productiviteit en de focus op de financiële situatie? Of spelen de openstaande vacatures een rol? Of ligt de oorzaak bij het college?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.