Flink aantal nieuwe woningen verknald

Verkeken is de kans op woningbouw bij de hoek Cannenburgerweg-Herenweg in Ankeveen. Het bouwplan is niet in orde, tijd om het aan te passen is er niet meer. Dat kost woningen, zo’n 20 à 25 schat ik. Wie verantwoordelijk is voor die miskleun is niet zo makkelijk uit te maken. Wel zijn er drie kandidaten: ontwikkelaar JeeGee Vastgoed, het vorige college (in casu wethouder De Kloet) en het huidige college (i.c. wethouder Zandbergen).

Bouwplan Cannenburgerpark. (Illustratie Building Design Architectuur)

Oorspronkelijk wilde de Loosdrechtse ontwikkelaar JeeGee Vastgoed op het bedrijfsterrein van voorheen garage Neef 38 woningen laten bouwen. Dat werd verlaagd naar 34 en zo ging het plan de procedure in. Het ‘ontwerpbesluit omgevingsvergunning’ lag ter inzage van 3 maart tot en met 13 april dit jaar.

Bezwaren

Er kwamen 19 bezwaren binnen, of eigenlijk 15, want enkele waren identiek. Een van die zienswijzen sneed zozeer hout dat burgemeester en wethouders nu aan de gemeenteraad voorstellen de benodigde ‘verklaring van geen bedenkingen’ te weigeren. Argument: in het plan zitten te weinig parkeerplaatsen.

Het plan voorziet zoals gezegd in 34 nieuwe woningen, waarvan 21 appartementen (16 daarvan sociale koop). Op eigen terrein zitten in het plan 63 parkeerplaatsen, maar dat zijn er volgens de gemeentelijke parkeernormen te weinig. Daar bovenop zijn nóg 17 parkeerplekken nodig, zo staat in het voorstel van het college aan de gemeenteraad.

In ‘bijzondere omstandigheden’ mag het college van de eigen parkeernormen afwijken. Maar van bijzondere omstandigheden is hier geen sprake, aldus het voorstel aan de raad. Hoe dat precies zit, wordt op nogal duistere wijze onderbouwd. De enige uitlegzin die iedereen zal begrijpen vermeldt dat in de directe omgeving van het bouwplan ‘geen alternatieve parkeerruimte’ is. Met de rest van de uitleg lijkt een juridische ambtenaar in de weer geweest die niet zo goed is in gewone mensentaal.

Raad van State

Toch lijkt wat begrijpelijke toelichting aan de gemeenteraad me wel gepast. De wettelijke bepaling waarom het gaat, artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, werd in 1998 aan die wet toegevoegd. Wat opvalt, is dat de Raad van State dat begrip ‘bijzondere omstandigheden’ destijds nogal glibberig vond.

Hoe dan ook, het college stelt de raad voor geen groen licht te geven voor het bouwplan in Ankeveen, omdat er voor die 34 woningen 17 parkeerplaatsen te weinig zijn. Een logisch alternatief zou zijn: laat JeeGee Vastgoed een aangepast plan maken met minder woningen – zeg 20 à 25 – die wél kunnen worden voorzien van genoeg parkeerplekken.

Te kleine woningen

Dan kan meteen ook iets anders worden opgelost. JeeGee Vastgoed heeft bij de planontwikkeling nogal zitten proppen – vast met een schuin oog op de kassa, denk ik dan. De ingetekende 16 sociale koopappartementen hebben op tekening  een oppervlakte van 49 vierkante meter. Volgens normen die de gemeenteraad vastlegde op 30 juni 2020 is dat minimaal zes vierkante meter te weinig.

Nou, meldt het college, wat minder woningen laten bouwen lijkt inderdaad logisch, maar het is kansloos. Nu nog ligt de bouwlocatie in ‘bestaand stedelijk gebied’. Maar na 16 november niet meer, want dan is de overgangstermijn voorbij waarin de oude Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) nog mag worden toegepast. Per 17 november is de nieuwe provinciale Omgevingsverordening NH 2020 (POV) volledig van kracht. Formeel ligt de bouwlocatie Cannenburgerpark dan niet meer in ‘bestaand stedelijk gebied’ maar in ‘landelijk gebied’. En daar is geen woningbouw toegestaan. Kortom: streep door het hele bouwplan.

Wie verantwoordelijk?

Politiek interessant is natuurlijk de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen dat er geen tijd meer is om een woningbouwplan aan te passen, terwijl Wijdemeren en de rest van de regio zitten te springen om meer woningen. Anders gezegd: wie is ervoor verantwoordelijk dat er nu een streep gaat door pakweg 20 à 25 woningen?

Is ontwikkelaar JeeGee Vastgoed misschien te traag geweest met het aanleveren van de benodigde spullen? Of is bij de gemeente te weinig haast gemaakt? In dat laatste geval: is dat gebeurd onder verantwoordelijkheid van het vorige college (met Jan-Jaap de Kloet als eerstverantwoordelijke wethouder), onder verantwoordelijkheid van het huidige college (met Alette Zandbergen als eerstverantwoordelijke) of treft beide colleges schuld?

Als buitenstaander heb ik te weinig informatie om daarover iets zinnigs te kunnen zeggen. Wat ik wel weet: de ontwikkelaar én de gemeente wisten dat de fatale datum van 16 november 2022 eraan kwam. Er had dus ruimte (tijd) ingebouwd kunnen worden om een eventuele laatste aanpassing van het bouwplan (plus bijbehorende procedure) mogelijk te maken. Maar dat is niet gebeurd.

Om zeep geholpen

Het doet denken aan de Molenmeent in Nieuw-Loosdrecht. Ook daar kan een bouwplan niet doorgaan vanwege de tijdklem. Daar kost het veertien woningen (overigens in de niet urgente vrije sector), nu kost het in Ankeveen meer woningen (waarvan een deel sociale koop). Toen de nieuwe woonwijk Nederhorst-Noord werd afgeschoten, stelde het CDA dat er elders nog genoeg plekken en plekjes zijn voor woningbouw. Wat we zagen met de Molenmeent en nu zien met het Cannenburgerpark geeft weinig  hoop. Als er al plek is, worden bouwplannen in Wijdemeren ‘bekwaam’ om zeep geholpen.

En hoe nu verder met het bedrijfsterrein aan Cannenburgerweg-Herenweg? In het voorstel van het college aan de raad staat: ,,Wat rest is de mogelijkheid om bedrijfsactiviteiten t/m milieucategorie 3.1 uit te voeren, waarbij er gebouwd kan worden tot aan de perceelgrenzen met bebouwing tot 8 meter hoog’’.

2 gedachten op “Flink aantal nieuwe woningen verknald”

  1. Er waren ook zeer weinig volgers op Facebook voor het plan. Was er wel voldoende animo voor het plan? Ligt nu niet bepaald in bewoond gebied.

    Kettingbeding dat elk huis (!) , dus niet een appartement, een auto op eigen terrein moet zetten…. mits daar ruimte voor is uiteraard. Maar wellicht snel aan te passen. Zeker als er minder huizen gebouwd worden.
    Parkeerplekken wel heel erg ruim. Appartement met 49 m2 zal vaak 1 persoon zijn. Heb je geen 2 auto’s…..sowieso de vraag of er 2 auto’s in een sociaal minimum gezin aanwezig zullen zijn….

  2. Gevalletje Boontje komt om zijn loontje. Geen sociale huur afwentelen op de Ankeveners. Laten we het risico maar nemen richting Provincie, die trappen er wel in. En dan nu het schaamrood op de kaken, maar bij wie eigenlijk? Parlementaire enquête?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.