Gemeenteraad: m/v beter in balans, minder ‘bedrijverig’, meer ‘publiek’

Omdat er zich in Wijdemeren in het openbaar nog steeds weinig voordoet aan harde politieke actualiteit hier even iets anders: de samenstelling van de huidige gemeenteraad afgezet tegen die van de vorige. Er hebben zich interessante verschuivingen voorgedaan.

De gemeenteraad bijeen op 22 juni 2023. (Foto Douwe van Essen).

Inderdaad, lezer, ik had dit natuurlijk al veel eerder moeten doen, vorig jaar namelijk. Maar toen kwam het er niet van. De politieke luwte – volgende maand wordt dat eindelijk anders – biedt nu mooi de  gelegenheid voor een inhaalslagje.

Tijdens mijn (uit onvrede afgebroken) studie politicologie was bij het vak bestuurskunde een van de wijsheden dat je (ook) in de lokale politiek wel wat veel onderwijzers en (andere) ambtenaren zag en dat al vrij lang. Inmiddels zijn we bijna een halve eeuw verder. Dus vroeg ik me af: hoe zit dat eigenlijk in Wijdemeren?

Geturfd

Voor een antwoord heb ik de beroepsmatige bezigheden geturfd van de leden van de vorige gemeenteraad (2018-2022) en die van de huidige (2022-2026). Bij de huidige raad ben ik uitgegaan van de stand van nu. Voor het plaatje maakt dat overigens geen verschil met vorig jaar.

De raadsleden heb ik ingedeeld in drie categorieën. 1. Werkzaam in het bedrijfsleven, inclusief vrije beroepen (denk advocaat, architect, arts enz.). 2. Werkzaam bij de (semi-)overheid en elders in de publieke sector (ziekenhuis, woningcorporatie, publieke omroep enz.). 3. Anders (gepensioneerd of anderszins niet beroepsmatig economisch actief).

Keuzes

Daarbij moest ik licht betwistbare keuzes maken. Waar deel je bijvoorbeeld iemand in die zowel betaald werk voor een bedrijf doet als voor een mooie stichting? Waar deel je iemand met een vrij beroep in die wel AOW-gerechtigd is, maar ook nog aan het werk? Dat soort keuzes dus. Die heb ik beredeneerd gemaakt, maar ja, u zou ze hier en daar kunnen aanvechten.

Daarnaast keek ik naar geslachten. Dat klinkt simpel – man of vrouw – maar is tegenwoordig gecompliceerder. Daarover doe ik allerminst spottend of negatief, maar mijn indruk is dat de leden van de vorige en de huidige Wijdemeerse raad zich wel laten indelen volgens de dichotomie man-vrouw. En als ik het mis heb, verneem ik dat wel en kan ik eventueel een correctie aanbrengen.

Beter in balans

En nu dan het geturf. Eerst naar geslacht. In de vorige raad zaten twaalf mannen en zeven vrouwen. In de huidige raad is dat: tien vrouwen, negen mannen. Dat is niet alleen beter in balans dan in de vorige raad, het is ook meer in overeenstemming met de verhoudingen in het land. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, stand juni 2023, telt de Nederlandse bevolking 8,8 miljoen vrouwen en 8,7 miljoen mannen. De verhouding 10-9 in de huidige Wijdemeerse raad stemt daarmee keurig overeen.

Kijken we naar de fractievoorzitters, dan zien we trouwens een heuse geslachtelijke aardverschuiving. De vorige raad telde zes fracties, waarvan er vijf werden aangevoerd door een man, één (de VVD) door een vrouw: Sieta Vermeulen. De huidige raad telt zeven fracties (de ChristenUnie kwam er bij) en daarvan worden er zes geleid door vrouwen en één (D66) door een man: Nanne Roosenschoon.

Economische achtergrond

Dan de economische achtergrond. Van de vorige raad waren twaalf leden werkzaam in het bedrijfsleven en aanverwant, twee bij de (semi-)overheid en belendende percelen en vielen er vijf in de categorie ‘anders’.

Van de huidige raadsleden vallen er negen in de categorie bedrijfsleven enz., vijf in de sector (semi-)overheid enz. en vijf in het hokje anders.

Ten opzichte van de vorige raad betekent dat:

♦ Bedrijfsleven enz.: min drie,

♦ (Semi-)overheid enz.: plus drie,

♦ Anders: stabiel.

Daarmee is de huidige raad een stuk minder ‘bedrijverig’ en veel meer ‘publiek’ dan de vorige. Bedrijf-publiek was 12-2 en is nu 9-5. In beide gevallen is dat niet in overeenstemming met de verhoudingen in werkend Nederland, zeg maar de werkelijkheid in de grote buitenwereld, maar daarover verderop meer.

Commissieleden

Betrekken we ook de commissieleden bij de inventarisatie, dan verschuift het beeld enigszins.

Het belangrijkste verschil: de verhouding man-vrouw slaat dan om van 9-10 (raadsleden) naar 20-15 (raadsleden + commissieleden): duidelijk meer mannen dan vrouwen.

De verhouding naar economische achtergrond verandert maar minimaal. De absolute cijfers (opnieuw raads- en commissieleden opgeteld) zijn dan: bedrijfsleven enz. 16, (semi-)overheid enz. 10, anders 9.

Percentages laten beter zien hoe het zit.

♦ Bedrijfsleven enz.: raad 47%, raad + commissies 46%.

♦ (Semi-)overheid enz,: raad 26%, raad + commissies 29%.

♦ Anders: raad 26%, raad + commissies 26%.

(NB Door afrondingsverschillen telt het niet op tot precies 100%)

Probleempje

Zet dat eens af tegen de maatschappelijke werkelijkheid in het land (CBS-cijfers 2021). Die geeft voor de werkende bevolking : 71,5% bedrijfsleven, 28,5% publieke sector. Probleempje: daar valt mijn categorie ‘anders’  buiten.

Maar ‘schonen’ we de cijfers van huidige raad, dus laten we de categorie ‘anders’ weg, dan zien we: bedrijfsleven 64 procent, publieke sector 36 procent (tegen landelijk dus 71,5 en 28,5 procent). Conclusie: in de huidige raad zijn de werkzamen in het bedrijfsleven ondervertegenwoordigd en die in de publieke sector oververtegenwoordigd.

Ter vergelijking tot slot de vorige raad. Daar was de verhouding:

♦ Bedrijfsleven enz. 63%.

♦  (Semi-)overheid enz. 11%.

♦ Anders 26%.

‘Schonen’ we ook deze cijfers, dan zien we in de vorige raad: bedrijfsleven 86 procent, publieke sector 14 procent (tegen landelijk 71,5 en 28,5 procent). Toen waren de werkzamen in het bedrijfsleven dus oververtegenwoordigd en die in de publieke sector ondervertegenwoordigd.

De ene wat scheve verhouding is dus ingeruild voor een andere. Met een helikopterblik krijg ik de neiging te grijpen naar de zegswijze: ’t is ook nooit goed of ’t deugt niet. Is dat erg? Dat lijkt me niet, maar het is wel aardig om te weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.