Bestuurlijk fuseren, maar met wie?

In een email van De Lokale Partij lazen wij het resultaat van lang nadenken en een heisessie over de toekomst van Wijdemeren. Het gemeentebestuur kiest voor een bestuurlijke fusie met een andere, nog te kiezen, gemeente.

Voor DLP, de kampioen van een zelfstandig Wijdemeren, waarop zij min of meer de verkiezingen wonnen, is dit een bittere pil, dat juist zij ondanks demonstraties, zelfs met een tractor en een nagebouwd raadhuis tot voor de deur van het grote gele raadhuis, dit besluit moesten nemen.

Het persbericht van de gemeente Wijdemeren uit de DLP email zegt er het volgende over:

Persbericht Gemeente Wijdemeren

De letterlijke tekst:

Gemeente Wijdemeren heeft het voornemen om te komen tot een bestuurlijke fusie.

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft het voornemen om op 12 juli een voorgenomen besluit te nemen over de toekomstige bestuursvorm van de gemeente. De keuze is de gemeente Wijdemeren samen te laten gaan met een andere gemeente in een nieuwe gemeente; een keuze voor bestuurlijke fusie of herindeling.

Dit is de uitkomst van een intensief proces waarin de raadsfracties van de gemeenteraad van Wijdemeren samen de afgelopen maanden hebben gesproken over het gewenste toekomstperspectief voor de gemeente.

Belangrijke doel van de gemeenteraad is om de dienstverlening naar de inwoners en de bedrijven te verbeteren. En om daarnaast te kunnen voldoen aan de verschillende maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, de woningbouwopgave, een gezonde leefomgeving en bereikbaarheid. Het verhogen van de lastendruk voor inwoners en bedrijven (belastingen en heffingen) moeten echter worden beperkt. Met name de dienstverlening is de laatste jaren meer en meer onder druk komen te staan. Uitgangspunt voor de gemeenteraad is om financieel gezond te zijn. Op dit moment staat de gemeente nog onder financieel toezicht van de provincie.

In september gaat de gemeenteraad over het voorgenomen besluit tot bestuurlijke fusie in gesprek met inwoners, bedrijven en belangengroepen. In diverse bijeenkomsten worden deze groepen gevraagd aan te geven welke aspecten van Wijdemeren en haar dorpen zij graag willen behouden. De invulling van de bijeenkomsten (data en plaats, inschrijving etc.) wordt na de raadsvergaderingen in juli bekend gemaakt. De gemeenteraad neemt in oktober van dit jaar een definitief besluit over de bestuurlijke fusie. De inbreng van de bewoners  wordt meegenomen in het vervolgproces.


In de email van De Lokale Partij kondigt de fractievoorzitter van DLP, Margriet Rademaker, een bijeenkomst voor belangstellenden aan. Zij schrijft:


Graag willen wij met u in gesprek om ons voorgenomen besluit toe te lichten, maar vooral om uw gedachten, vragen, op- en aanmerkingen te horen.
We nodigen u uit voor een eerste gesprek op:

vrijdag 30 juni a.s.
IJsclub van Ankeveen, Stichts End 22a, 1244 PN Ankeveen
Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur

I.v.m. de organisatie vragen wij u zich voor woensdag 28 juni 12.00 uur aan te melden via info@delokalepartij.org

Wij horen graag van u!

Namens de fractie,
Margriet Rademaker


Tot zover, heet van de naald!

8 gedachten op “Bestuurlijk fuseren, maar met wie?”

 1. Een goed besluit, maar twaalf jaar te laat, zoals mede-auteur Martin Vuyk opmerkte.
  In de speculaties over met wie Wijdemeren gaat fuseren komt één variant langs die ik inmiddels al een paar keer gelezen heb. Een soort explosie van Wijdemeren, waarbij de kernen als een hagelbui over de omgeving verspreid worden. Loosdrecht bij Stichtse Vecht, ‘s-Graveland en Kortenhoef bij Hilversum, Nederhorst den Berg bij Weesp (Amsterdam) en Ankeveen bij Gooise Meren. Zoiets dus ongeveer. Ik durf er wat onder te verwedden dat dát niet gaat gebeuren.
  Alsjeblieft niet. De harmonisatie van de subsidieregeling na de herindeling tot Wijdemeren kostte tien jaar.

  Met zo’n explosie krijg je dat in het vier-, vijfvoudige.
  Dat lijkt me de ultieme geldsmijterij. Een walhalla voor consultants, adviseurs en bureau’s.

  Dat moesten we maar niet doen.

  1. Wijdemeren is niet opgericht omdat de deelnemende gemeenten zo gek op elkaar waren. Maar om een fusie met grotere gemeenten te voorkomen. Een negatieve insteek dus. Het gevolg was een gedrocht van een gemeente waarbij er weliswaar 1 gemeentebestuur was maar het toch 3 aparte dorpen zijn gebleven.
   Daarbij heeft het bestuurdersbelang geprevaleerd boven het bewonersbelang.
   Nu we op het punt aangekomen zijn dat er alsnog met een grotere gemeente gefuseerd gaat worden kunnen we mooi de gelegenheid ten baat nemen om deze historische blunder te corrigeren. Als b.v. uit onderzoek naar voren komt dat bewoners van Nederhorst den Berg bij voorkeur bij Weesp aanschuiven dan moet dat mogelijk worden gemaakt.
   Een harmonisatie van de subsidieregeling zal sowieso moeten plaatsvinden. In ieder geval 1 keer met b.v. Hilversum. En met meer gemeenten bij opdeling van Wijdemeren. Maar dat zijn dan wel parallelle gebeurtenissen.Die los van elkaar staan.
   Laat nu maar eens een keer de belangen van de bewoners daadwerkelijk voorop staan.

 2. Het is spijtig om te vernemen dat mijn dorp niet langer zelfstandig kan blijven bestaan. De huidige coalitie heeft erg hard gewerkt om die zelfstandigheid door te zetten, maar het is niet mogelijk gebleken.
  Toch hoeven de voorstanders van fusie (waaronder ik) nu niet meteen een gat in de lucht te springen. Het fusie-proces kon ook wel eens een hele zware opgave worden. Zijn er eigenlijk wel gemeentes die Wijdemeren er als geheel bij willen hebben? Ik denk dat het opdelen van Wijdemeren meer kansen zal bieden. We zullen het zien wat de komende tijd de beste methode zal blijken te zijn.

 3. … de dag die wist dat zou komen

  nou, het hoge woord is er vandaag uit bij Gemeente Wijdemeren:

  “de gemeenteraad van Wijdemeren heeft het voornemen tijdens de gemeenteraad van 12 juli een eerste besluit te nemen om – als toekomstige bestuursvorm – te kiezen voor een “bestuurlijke fusie”
  Google zegt over een bestuurlijke fusie gemeente : bij een herindeling gaan gemeenten politiek-bestuurlijk en ambtelijk op in één nieuwe gemeente. De oude gemeenten worden opgeheven en de autonomie gaat over aan de nieuwe gemeente. Na herindelingsverkiezingen wordt een nieuwe gemeenteraad gevormd, alsmede één nieuw college en één ambtelijke organisatie.
  bestuurlijk fuseren, maar dan met wie?

  dat is dus 1 groot vraagteken waar de komende tijd voor gebruikt gaat worden, hoe dat er uit gaat zien. Wordt het een fusie met buurgemeente Gemeente Gooise Meren tot een fusie gemeente Gooise – en Wijdemeren? of samen met Hilversum tot 1 groot Gooistad. of zijn er nog meer alternatieven? Ik denk dat de diverse politieke partijen bijeenkomsten zullen gaan organiseren, waar ingesproken kan worden.

  Wij (als inwoners , bedrijven) zullen dan uiteindlijk medeo september gevraagd worden welke aspecten we van de kernen – bijv. dus van Ankeveen – willen behouden. dan zal in oktober door de gemeenteraad een definitief besluit genomen worden met welke gemeente(n) Wijdemeren graag een gezamenlijke toekomst wil hebben…

  zoveel vragen

  – in hoeverre staat provincie NH / curator Ilse Zaal mee achter dit gekozen scenario?
  – kan de gemeente in dit scenario een beroep doen op het Gemeentefonds om een nieuw te formeren gemeente te ondersteunen?
  – is het niet handig/verstandig om nu naar een definitief artikel 12 gemeente over te gaan (dat maakt toch voor een nieuw te vormen gemeente ook niet meer uit? ) en net zoals bij vorige punt ; dan is er recht op een ondersteuning uit het gemeentefonds
  – vervalt de “strafkorting” vanuit de provincie nu voor Wijdemeren? De meerjaren begroting doet er nu toch niet meer toe (heel kort door de bocht.. dat realiseer ik mij)
  – is het een optie waarbij geheel wijdemeren (alle kernen) in een naar 1 te vormen nieuwe gemeente gaan, of is er ook een optie waarbij de seperate kernen los van elkaar naar andere (nieuw te vormen gemeenten gaan?
  – er wordt gesproken over een nieuw te vormen gemeente? of gaat gemeente Wijdemeren op in een bestaande gemeente ( en is van een fusie geen sprake ; meer totale overname_)

 4. BRISANT!
  Is het tijdstip -zo vlak voor de vakantie 2023- louter toeval?
  Het had ook al gekund in 2022 of 2021 of 2020 of….
  Toen waren er misschien nog gegadigden maar wie wil er nu nog zaken doen met deze Gemeente zonder dat er van een soort ‘overgave’sprake is?

 5. Datum moet zijn 30 juni!
  In de kop van ons bericht staat het juist, maar helaas onder in het bericht fout. Graag in uw bericht corrigeren. Met dank.

  1. Komt op 30 juni ook op de agenda te staan:

   – opheffing Wijdemeren2020
   – voortbestaan DLP dat ontstond na samenvoeging, fusie met Wijdemeren2020
   – oprichting Wijdemeren2026?

   Succes toegewenst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.