Grote opwinding over openbaarheid sessie over begroting, plekken twee camera’s bekend, verwarring ANPR

Het is me het avondje wel deze dinsdag in het gemeentehuis van Wijdemeren. In een bovenzaaltje kwamen twee plekken aan het licht waar op proef ANPR-camera’s hangen. Ook kwam verwarring over die camera’s op tafel. Onmiddellijk daarna leidde in de raadzaal het vraagstuk van openbaarheid tot grote opwinding.

Gewoon openbaar toch? Nou vergeet het maar!

Eerst maar de ANPR-camera’s. In mijn vorige bijdrage noteerde ik afkeurend dat een informatiebijeenkomst daarover in het geniep zou worden gehouden. Om 18.52 uur werd me duidelijk dat burgemeester Crys Larson had laten weten dat ik om 19.00 uur toch mocht komen meeluisteren. Toch nog een beetje openbaarheid dus, al kon geen burger thuis die bijeenkomst meebeleven. En terugluisteren is er ook niet bij. Plaats van handeling was namelijk een bovenzaaltje, waar audio-apparatuur ontbreekt.

Deur dicht, deur open

Maar goed, als een speer ging ik naar Rading 1, waar ik op een gesloten voordeur stuitte. Na een paar keer aanbellen werd die echter door een behulpzame bode geopend. Boven schoof ik aan aan een tafel met daaraan al de griffier, twee ambtenaren, twee raadsleden van De Lokale Partij en eentje van DorpsBelangen. De vier andere fracties interesseerde het blijkbaar niet. Ook in de vergadering aanwezig, maar van huis uit en zichtbaar op een beeldscherm: burgemeester Larson en een politieman.

Aan het eind van de bijeenkomst wist ik op één punt iets meer over de proef die Wijdemeren, Hilversum en Weesp deze week beginnen met vijf ANPR-camera’s – de locatie van twee van die camera’s namelijk. Om te beginnen staat er eentje aan de N201, vanaf Vreeland gezien nog vóór Ottenhome aan de rechterkant. En er hangt er eentje tussen Loosdrecht en Hilversum aan de Loosdrechtseweg, vanuit Loosdrecht gezien aan de rechterkant, iets voorbij de Van Ghentlaan, tegenover de Volvo-garage.

Onopgelost

Op de vraag wat met de ANPR-proefcamera’s wordt gedaan, was een ambtenaar heel stellig: als door zo’n camera vastgelegde kentekens niet voorkomen in een referentielijst van de politie met bijvoorbeeld gezochte boeven of gestolen auto’s, dan worden ze niet bewaard. De mededeling was en bleef dat voor de proefcamera’s alleen artikel 3 van de Politiewet van toepassing is en dus niet ook artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering, dat politie en Openbaar Ministerie meer mogelijkheden biedt. Vreemd en verwarrend, want afgelopen vrijdag schreef burgemeester Pieter Broertjes (Hilversum) aan zijn eigen gemeenteraad dat ook dat artikel 126jj Sv van toepassing is. Of de gemeente Wijdemeren het bij het rechte eind heeft of burgemeester Broertjes blijft dus nog even een onopgeloste vraag.

Eigenlijk had ik daarna beneden, in de raadzaal, de ‘beeldvormende sessie’ over de begroting 2022 willen bijwonen. Daar komen allerhande zogenoemde technische vragen voorbij. Maar kennelijk was er iets meer aan de hand, want ik kreeg te horen dat de sessie, waarover op de website van de gemeente de hele middag te zien was dat die via audio-livestream zou worden uitgezonden, alsnog besloten was – niet toegankelijk voor het publiek dus.

Ophef

Aangenaam verrast was ik dan ook toen een raadslid meldde dat ik toch binnen mocht. Maar daar kreeg ik van de griffie te horen: nee hoor, het is echt besloten. Vrijwel gelijktijdig ontstond iets verderop de in raadzaal ophef. CDA-fractieleider Jan Verbruggen toonde zich zeer ontstemd over het besloten karakter van de bijeenkomst. Voorzitter Sieta Vermeulen (VVD) probeerde hem te kalmeren door te zeggen dat ze meteen aan het begin van de sessie met een toelichting zou komen. Haar poging faalde jammerlijk, Verbruggen verklaarde dat hij geen behoefte had aan een toelichting maar aan openbaarheid. Boos beende hij de zaal uit.

Het duurde even voor de deuren echt dicht gingen en de bijeenkomst kon beginnen. Intussen toch nog maar even ogen en oren open gehouden en opgevangen dingen gecombineerd met wat me al eerder was geworden.

Aanvankelijk zou de bijeenkomst over de begroting openbaar zijn. Heel normaal, niets aan de hand. Zo stond het ook op de website van de gemeente. Maar in de loop van dinsdagmiddag is met de fracties gebeld over de optie het toch maar achter gesloten deuren te doen. Naar verluidt zou in die richting druk zijn uitgeoefend door ambtenaren. Zij zouden, zo kwam me ter ore, wel aan informatievoorziening over de nieuwe begroting willen meehelpen, maar uitsluitend als dat niet in het openbaar zou zijn.

Nooit meegemaakt

Hoofdschuddend verliet ik het gemeentehuis. Zoiets raars heb ik nog nooit meegemaakt: ambtenaren die mogen uitmaken of een bijeenkomst openbaar is of niet. De meeste fracties zullen daartegen wel ‘ja’ hebben gezegd en het daarmee gedekt, maar het blijft toch hoogst eigenaardig.

Natuurlijk is een gemeentelijke bijeenkomst wel eens geheel of gedeeltelijk besloten. Bijvoorbeeld als financiële cijfers over tafel gaan die de positie van de gemeente kunnen schaden als ze op dat moment openbaar worden. Maar bij een begroting kan daarvan toch geen sprake zijn, lijkt me. Maar in Wijdemeren dus toch een bijeenkomst over de begroting achter gesloten deuren. Heel zonderling. Te meer daar naar verluidt tijdens de bijeenkomst zelf niets naar voren kwam  dat beslotenheid zou rechtvaardigen.

Eén gedachte op “Grote opwinding over openbaarheid sessie over begroting, plekken twee camera’s bekend, verwarring ANPR”

 1. Het wordt steeds raarder en mistiger door dat gegoochel met wel openbaar/niet openbaar in combinatie met wel thuis te volgen/niet thuis te volgen. En dan ook nog wel aangekondigd/niet aangekondigd in combinatie met wel uitzondering/niet uitzondering.

  En dan de technische behandeling van de begroting (die tegenwoordig “beeldvormende sessie” heet, what’s in a name?).
  Voorzover ik kan nagaan is het een absolute primeur om die achter gesloten deuren in het geheim te laten plaatsvinden.

  Is die technische behandeling door de bank genomen boeiend of spannend?

  Nou nee, eigenlijk altijd behoorlijk saaie kost. Maar als de raad er in toestemt om bij iets als de technische behandeling van de begroting de deuren te sluiten, dan gaan alle alarmbellen rinkelen.

  Ik volg de lokale politiek nauwlettend vanaf 1980. Eerst in ‘s-Graveland, vanaf 2000 in de aanloop naar de herindeling op 1 januari 2002 in Wijdemeren. Ik kan mij niet herinneren dat de technische behandeling van de begroting ooit in het geheim plaats vond. Niet in ‘s-Graveland en niet in 20 jaar Wijdemeren.

  Waarom dan nu deze primeur? En welke argumenten heeft de raad voor het sluiten van de deuren voor de geïnteresseerde burger bij een begrotingsbehandeling?

  Die moeten wel zeer zwaarwegend zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.