Het vliegveld volbouwen? Hilversumse PvdA slaat wel een beetje door

Nu de Loosdrechtse woningbouwlocatie Ter Sype weer op de politieke agenda staat in Wijdemeren heeft zich in Hilversum een bondgenoot gemeld: de Partij van de Arbeid. Hoe verheugend dat ook moge zijn, de Hilversumse PvdA slaat wel wat door. De fractie lijkt een belangrijk vraagstuk over het hoofd te zien.

Vliegveld Hilversum. Van rechtsonder schuin omhoog lopend naar links baan 13-31 die woonwijk Ter Sype dwarsboomt. (Foto: planviewer.nl)

Het Hilversumse gemeenteraadslid Jacqueline Kalk (PvdA) heeft ongetwijfeld de beste bedoelingen. Over het belang van vliegveld Hilversum afgewogen tegen het grote maatschappelijke vraagstuk van de woningnood wordt ze in De Gooi- en Eemlander van afgelopen zaterdag zo geciteerd: ,,Vliegen is een hobby die slechts voor een beperkte groep mensen bereikbaar is, het is een luxe en zeker geen noodzaak. Wonen is dat wel.’’

Keuze niet moeilijk

De Hilversumse sociaaldemocrate vindt de keuze daarom niet zo moeilijk: het vliegveld moet worden gesloten, sportvliegers kunnen dan uitwijken naar Lelystad (Flevoland) of Middenmeer (Noord-Holland-Noord) en op Ter Sype kunnen eindelijk honderden broodnodige woningen worden gebouwd. Maar Kalk wil meer: ook woningen bouwen op het terrein van het huidige vliegveld. Op beide locaties samen kunnen tot wel duizend woningen verrijzen, stelt ze.

Die rekensom lijkt grofweg wel te kloppen. Zonder het vliegveld als directe buurman kan Ter Sype – het is al heel lang geleden uitgerekend – plaats bieden aan zo’n 600 woningen. Nog eens pakweg 400 woningen op het huidige vliegveldterrein (eigendom van de gemeente Hilversum, dus daar doet zich geen probleem voor) lijkt ook geen al te wilde gedachte. En toch is er, denk ik, een niet gering probleem waarvan Kalk zich geen rekenschap heeft gegeven.

Afweging

Op 6 februari dit jaar publiceerde ik in De Gooi- en Eemlander een opiniestuk onder de kop ‘Vliegen of wonen, wat weegt het zwaarst?’ Ik bepleitte om die afweging opnieuw en heel serieus te maken, gezien de woningnood in Wijdemeren en de rest van de regio. Daarbij deed ik mijn best beide kanten van de weegschaal – het belang van woningbouw én het belang van het vliegveld – het volle pond te geven. Blijkbaar is dat gelukt, want van de vliegveldstichting heb ik geen onvertogen woord vernomen.

Wel had ik het plan om niet zo veel later eens op te schrijven naar welke kant de weegschaal naar mijn smaak moet doorslaan. Maar de ontwikkelingen rond Ter Sype en het vliegveld gingen langzamer dan ik had gehoopt. Mijn pensionering bij de krant kwam eerder dan de goede aanleiding om een standpunt op te schrijven.

Eén baan sluiten

Dat standpunt is overigens dit: woningnood lenigen moet een stuk zwaarder wegen dan het belang van het vliegveld in zijn huidige omvang en met zijn huidige banenconfiguratie. Daarbij gaan mijn gedachten overigens niet uit naar algehele sluiting van het vliegveld, wel naar sluiting van start- en landingsbaan 13-31. Dat is de baan die woningbouw op Ter Sype grotendeels blokkeert.

Ja, over algehele sluiting van het vliegveld heb ik ook wel eens nagedacht. Ter Sype zou dan een mooie nieuwbouwwijk kunnen worden waarmee niet alleen woningzoekenden uit Wijdemeren, maar ook uit Hilversum en de rest van de regio kunnen worden geholpen. De vraag is dan wat er kan worden gedaan met het tegen die tijd voormalige vliegveldterrein. Woningbouw – zoals nu de Hilversumse PvdA bepleit – is inderdaad een mogelijkheid. Maar het is zeer de vraag of die optie goed realiseerbaar is.

Ontsluiting Ter Sype

Al bij de bouw van 600 woningen op Ter Sype is een belangrijke vraag hoe het (auto)verkeer dat die nieuwe wijk met zich meebrengt op een ordentelijke manier kan worden afgewikkeld. Als dat alleen over de Rading en de Noodweg gebeurt, zou op die twee wegen wel eens te veel verkeersdruk kunnen ontstaan. Maar ik heb begrepen dat ook een tweede ontsluiting mogelijk is, namelijk via de ‘achterkant’ van Ter Sype, dus via Tjalk en Nieuw-Loosdrechtsedijk. Als zo’n spreiding van het verkeer de boel oplost, zou dat natuurlijk mooi zijn.

Huiveringwekkende racebanen

Maar nu het pleidooi van de Hilversumse PvdA: ook het vliegveldterrein volbouwen. Laten dat eens zo’n 400 nieuwe woningen zijn. Ik ben bang – maar het zou natuurlijk door experts moeten worden uitgerekend – dat dan de verkeersdruk van Ter Sype én de ‘vliegveldwijk’ samen op de Noodweg en de Rading veel te groot wordt. Dan doemen al snel schrikbeelden op over huiveringwekkende, overvolle ‘racebanen’. De ene richting Hollandsche Rading (met wellicht een doorsteek naar snelweg A27), de andere over een (verbrede?) Rading en vervolgens een geasfalteerde doorsteek achter Kerkelanden langs naar de N201 (Vreelandseweg). Ik vermoed dat inwoners van Hollansche Rading, Loosdrecht en Hilversum daarvan niet blij worden. Op grond van wat ik las in De Gooi- en Eemlander denk ik dat de Hilversumse PvdA bij die complicaties niet of in elk geval onvoldoende heeft stilgestaan.

Ik laat me graag overtuigen van een betere oplossing, maar voorlopig denk ik dat ruimte bieden aan een nieuwbouwwijk Ter Sype met zo’n 600 woningen en de daarvoor noodzakelijke sluiting van vliegveldbaan 13-31 de beste optie is. De twee andere banen kunnen dan open blijven, tenzij de Stichting Vliegveld Hilversum dat niet zinvol of (economisch) haalbaar vindt.

Verdelen

Uiteraard is het ook denkbaar het maximale aantal woningen dat de plaatselijke wegenstructuur aan kan – zeg zo’n 600 – te verdelen over Ter Sype en het vliegveldterrein. Maar dan wordt het vliegveld tot sluiting gedwongen, terwijl het best in afgeslankte vorm kan voortbestaan als die pakweg 600 woningen worden geconcentreerd op Ter Sype. De charme van die variant is dat de broodnodige woningen er eindelijk komen, terwijl het vliegveld weliswaar een veer moet laten, maar niet helemaal om zeep wordt geholpen.

2 thoughts on “Het vliegveld volbouwen? Hilversumse PvdA slaat wel een beetje door”

 1. Beste Ronald,
  Goed dat we deze discussie voeren! De woningnood in de regio is ongekend hoog. En de droom van starters om ooit een woning op de Hilversumse of Wijdemerense woningmarkt een betaalbaar huis te vinden, is op dit moment nagenoeg onmogelijk. De PvdA wil dat graag veranderen. Hilversum kan alleen binnenstedelijk bouwen. Dat doen we bijv bij het Stationsgebied en straks aan de Oostkant. Maar daar zitten grenzen aan. Nog meer huizen in wijken die al zeer dichtbebouwd zijn komt de leefbaarheid niet ten goede. Ook daar speelt de verkeersafwikkeling een belangrijke rol. En dat zal straks ook bij Ter Sype en het vliegveld op een goede manier moeten worden geregeld. Daar heb je helemaal gelijk aan. Niet met racebanen maar het een goed OV en met ontsluitingswegen. Laten we eerst kijken wat wel mogelijk is. Dat is ons pleidooi en door zowel naar ter Sype te kijken als naar het vliegveld komen we tot meer ideeën. Wat we niet willen is dat een beperkte sluiting van banen leidt tot meer overlast voor Hilversum Zuid en Hollandsche Rading. Wat we wel willen is dat wonen de voorrang krijgt boven vliegen als hobby. Wonen is geen luxe maar een grondrecht.
  Hartelijke groet, namens de PvdA Hilversum, Jacqueline Kalk

 2. De meest praktische handelswijze lijkt mij om het terrein Ter Sype aan Hilversum te verkopen. Dan bevindt zich de hele kwestie binnen 1 gemeente die aantoonbaar ervaring heeft met dergelijke projecten. Bovendien scheelt het weer de factor van gebakkelei tussen Hilversum en Wijdemeren.
  Wel is dan het streven naar meer dan 25.000 inwoners van Wijdemeren van de baan. Maar ja dat is toch meer een wanhoopsdaad dan een logisch gevolg van wenselijke ontwikkelingen. Het leidt dan ook tot onwenselijke en immorele bouw en verkeersplannen. Met als nieuw dieptepunt het plan voor een flatgebouw in het plantsoen van de A. Smeerdijkgaarde. Daarmee wordt feitelijk het hele wijkje verpest. Na de laatste opknapbeurt daar waren er vanuit het CDA jubelgeluiden waar te nemen. “Wat fijn toch dat we zo’n wijkje voor ouderen hebben” en “geweldig toch om in die hobbithuisjes te wonen” . Kan het CDA die uitspraken nu even waarmaken en krachtig protesteren tegen dat flatgebouw?
  Als het niet lukt om een gemeente met 24.000 inwoners te besturen dan gaat dat met 25.000 ook niet lukken.
  Na een fusie met Hilversum krijgen we Ter Sype vanzelf weer terug en zijn we tevens een gemeente met meer dan 100.000 inwoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.