Ter Sype en Vliegveld. The Never Ending Story.

Eergisteren schreef ik over het collectief geheugen dat in de politiek soms compleet zoek lijkt te zijn. Ik had geen vermoeden dat mijn gelijk zo snel bevestigd zou worden door de PvdA te Hilversum, waarover Ronald Frisart gisteren schreef.

Nanne Roosenschoon en Rob Koedijker (beiden D66 Wijdemeren) stelden niet zo lang geleden voor om het IKC scholencomplex van Loosdrecht op Ter Sype te bouwen. De rest van de raad en het college werden daar niet warm van. Toch lijkt het of er een vonkje is ontstoken dat de veenbrand rond de bouwlocatie Ter Sype voor de bouw van 600 woningen en de dwarsliggende startbaan van het vliegveld nieuw leven inblies. Want wat blijkt? Ronald Frisart schreef er gisteren over. De veenbrand sloeg weer over naar de Hilversumse PvdA die in  die in 2010 ook voor de nieuwbouw was. ( Maar toen geen oog had voor de infrastructuur, net als nu.)

De Hilversumse Raad was in 2010  onder voorwaarden akkoord met de  verlegging van de baan. Maar door een provinciaal besluit van de gedeputeerde Bart Heller (GroenLinks), nu wethouder in Hilversum werden de nieuwbouwplannen onmogelijk gemaakt.

In de Wijdemeerse Webkrant vond ik in het archief een artikel over een informatieavond in dorpshuis De Dobber, georganiseerd door de PvdA op 22 februari 2010. Let wel, een week of twee voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Het is komisch om nu, tien jaar later, dat stuk opnieuw te lezen.
Hier is het. Jeugdsentiment haast. 👇


Vanavond hield de PvdA een verkiezingsavond in de Dobber in Kortenhoef. Het ging over woningbouw op Ter Sype en Verkeer.

V.l.n.r. Femke van Drooge, de heer Driessen (vliegveld (H’sum), Ben Steenvoorden (PvdA Wijdemeren) en Hans Haselager (PvdA Hilversum).

De Wijdemeerse PvdA had de Hilversumse collega’s uitgenodigd om deel te nemen aan het debat. Ook was de voorzitter van Vliegveld Hilversum, de heer Driessen uitgenodigd. Voor het voetlicht zaten de beide lijsttrekkers Ben Steenvoorden en Hans Haselager. De discussie werd geleid door Femke van Drooge, nr. 2 van de Hilversumse PvdA-lijst.

All in the Family
Links Peter Hermans (raadslid PvdA Hilversum), rechts Wijdemeren PvdA-kandidaat nr. 2 Jan Hermans (NdB).

De kleine zaal was goed gevuld met naar schatting een man of veertig. Hilversumse raadsleden, Wijdemeerse raadsleden, PvdA-wethouder Lia Moote, PvdA-leden, een D66-er en een GL-er. Van de Hilversume PvdA was er raadslid Peter Hermans, die ook als morele steunn voor zijn vader Jan Hermans (nr. 2) uit Nederhorst den Berg optrad. Er bleken meer familierelaties te bestaan. Hans Haselager, ex-Kortenhoever, wees erop dat zijn zuster Corrie op nr. 11 de Wijdemeerse PvdA-lijst staat.

Ter Sype

Hans Haselager opende met de one liner “De victorie van Wouter Bos begint in Wijdemeren! Heb je dat Herman?” Herman Stuijver had het. (En de WWK ook.)

Haselager hield een warm pleidooi voor woningbouw op Ter Sype. Hij noemde daarbij het belang van Wijdemeren, maar vergat even het belang voor de hele regio van de bouw van 550 woningen. Als middel tegen vergrijzing en bevordering van de lokale economie is bouwen voor jongeren van belang, zeker in een situatie van krimp die dreigt te gaan ontstaan, aldus Haselager.

Ontwarren

Femke Drooge probeerde de problemen rond het vliegveld en Ter Sype te ontwarren. Dat viel niet mee. De heer Driessen van het vliegveld had eigenlijk maar één boodschap. Wij vliegen daar al zestig jaar en laat ons lekker vliegen. Als wij wat moeten opschuiven of veranderen voor de buurman Wijdemeren is dat geen enkel probleem. Sterker nog, er liggen plannen klaar waarbij iedereen minder last van ons heeft, maar ooit is er bedacht dat er een stltegebied onder mijn vliegveld moest komen. Wij waren er al, maar nu worden wij met die situatie om de oren geslagen.

Treurig

Uit zijn betoog kwam een treurigmakend beeld van twintig jaar bestuurlijke inconsistentie en onmacht naar voren. Twee ministeries (VROM en VWS), twee provincies (Utrecht en Noord-Holland) en drie gemeenten Hilversum, Wijdemeren en De Bilt, naast natuurorganisaties, bewoners en anderen. Een Poolse landdag. Ieder van die organisaties zijn dan weer voor woningbouw, dan weer tegen. Als voorbeeld werd een wethouderswissel in Hilversum genoemd. De oude wethouder was voor, de nieuwe wethouder Ed Reijn (de broer van Theo) was de keer daarop tegen.

Oud zeer

Op de achtergrond speelt allerlei oud zeer een rol. Zo is daar de provincie Utrecht die acht jaar geleden Loosdrecht verloor aan Noord-Holland en nog af en toe daarover zit te mokken en dwars ligt. Hans Haselager wees erop dat Wijdemeerse politici ook niet altijd even handig opereren. Zo was er in Hilversum een GL-bijeenkomst waar tegenstanders van aanpassing van het vliegveld samen kwamen. De Wijdemeerse GL-wethouder Nelleke Schenkkan was daar ook, maar deed volgens Haselager geen poging on het sentiment in de zaal te keren.

Het werd glashelder dat er een krachtig besluit genomen moet worden. Een besluit dat Noord-Holland kan nemen, maar nog niet genomen heeft. De Wijdemeerse politiek zal dat unaniem toejuichen, daarin in ieder geval gesteund door de Hilversumse PvdA. Het vliegveld zal geen enkel bezwaar maken, zolang men maar kan vliegen binnen de gestelde kaders. Verhalen over charters zijn bewust in de wereld gebracht door tegenstanders, maar volkomen uit de lucht gegrepen. Net zo onzinnig als het feit dat de gemeente De Bilt tegen een woonwijk daar is, omdat de Utrechtseweg dan drukker wordt.

Verkeer
Ben Steenvoorden en Hans Haselager. (Meer samen doen, niet in de Kozijnkramp schieten.)

Na de pauze ging het over verkeer. Daar bleken Haselager en Steenvoorden het, zoals te verwachten was, minder eens. Haselager huldigt het keiharde principe dat al het verkeer in Hilversum en in de regio over de bestaande infrastructuur afgewikkeld moet worden. (Waarmee hij ‘s-Graveland per definitie opzadelt met een probleem.) Randwegen door de natuur of over de hei zijn voor hem onbespreekbaar. Om de simplificatie nog wat groter te maken pleitte hij ervoor om het Noorder- en Zuidereinde vol te leggen met drempels, om zo verkeer door de kern te ontmoedigen. En tenslotte vond hij dat het OV versterkt moest worden voor ouderen.

Ben Steenvoorden opende met het oude Hilversumse taboe “Krugerbocht”, waarvan de afsluiting door Hilversum al veertig jaar extra verkeer naar ‘s-Graveland dirigeert. Die afsluiting vond ooit plaats om de inwoners van de wijk Trompenberg te ontzien. Haselager was daar snel klaar mee. In Trompenberg wonen veel advocaten. Heropenen van de Krugerbocht wordt veel te duur voor Hilversum. “Dat gebeurt dus niet.” Steenvoorden wees erop dat het verkeer enorm is toegenomen en dat de door Haselager bepleite oplossing (ontmoediging) geen oplossing is, omdat men nu al vast staat bij de Smidsbrug, op Noorder- en Zuidereinde, maar ook bij de rotonde in Hilversum op de N201 en op de Diependaalselaan. OV biedt daar geen oplossing voor, aldus Steenvoorden.

Kozijnkramp

Afsluitend deed Haselager een beroep op de Wijdemeerse PvdA om veel meer samen met Hilversum te doen. “Daar is een wereld te winnen.” :aldus Haselager. “Maak gebruik van Hilversumse faciliteiten! Denk aan de WMO, Sociale Zaken, de bibliotheek, openbaar vervoer. En wees niet bang dat we jullie overnemen. Schiet niet in de Kozijnkramp, die Wijdemeren oprichtte, toen er één zinnetje in de pers had gestaan.


In het archief van de Wijdemeerse Webkrant staan alle gebeurtenissen in geuren en kleuren  beschreven. van 2001 tot en met 2014. Voer voor het collectieve geheugen. De ruzies, de overdracht van het Rijk naar de Provincie, het onderzoek van het NLR (Nat. Lucht- en Ruimtevaartlab.), de adviescommissies, de bouwplannen en de besluiten van het Rijk, de Provincie, Hilversum, Wijdemeren en het Vliegveld. De rol van de actiegroep “Geen Herrie op de Hei”en hun geheim agent in de redactie van de Gooi en Eemlander. Roddel en achterklap.

Eén gedachte op “Ter Sype en Vliegveld. The Never Ending Story.”

  1. Diverse wisselende CDA wethouders in Hilversum vertraagden de besluitvorming in de buurgemeente Wijdemeren decennialang. En dat wil met ons Gooistad oprichten in 2028? Waar komt dat wantrouwen toch vandaan….
    Gedeputeerde Heller (GL) zat volledig klem tussen zijn persoonlijke politieke carrière en zijn eigen Hilversumse afdeling, die onder de achter de coulissen nog steeds alles regelende ex-wethouder Sjors Wolf stemmenwinst als reden zag om Geen Herrie op de Hei te steunen, te volgen, aan te sturen. En dat terwijl zijn voorganger Moens het vliegveld én ter Sype van harte ondersteunde. Had Wijdemeren domweg pech met deze Hilversumse opvolger? Is dat ook gebeurd met wethouder Kastje? Had die niet ook een onvermengbare rol van woningbouw en milieu (defensie)? Gold en geldt ook voor het privébelang van de “onpartijdige” journalist, die op enig moment openlijk publiceerde in zijn eigen krant direct betrokkene te zijn, en dat nog steeds is …
    Nog gekker werd het toen wethouder Rensen (PvdA) de decennia lange steun van Haselager c.s. introk omdat hij ter Sype als concurrent zag voor het realiseren van zijn successtory Anna’s Hoeve. De huidige PvdA maakt nu een draai van 180 graden nu Anna’s Hoeve binnen is. Jaja. Ben benieuwd of de fractie GL/PvdA Wijdemeren voor natuur of nieuwbouw gaat kiezen. Een scheuring is niet ondenkbeeldig, nadat ze wél het D66 initiatief steunden mits het succesverhaal Nieuwe Vergaderen van Poels werd gevolgd, maar men als enige daar geen euro uit eigen pot voor over hadden. Dit duale probeersel is dus niet door de raad, maar door alle fracties behalve die van Poels betaald. Belachelijk natuurlijk, maar goed, dualisme is effe wennen. Alweer een GLinkser die klem zit tussen carrière (MRA?) en gemeentelijk belang? De tijd zal het uitwijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.