Hoe zit het nou echt in elkaar met die burgemeester Larson?

Op een niet onbelangrijk punt valt er geen touw meer vast te knopen aan wat er achter de gemeentelijke schermen in Wijdemeren gebeurt. Zette burgemeester Crys Larson ondanks breed protest toch haar zin door of is het, in elk geval op één punt, alleen maar een kwestie van op welk bureau een rekening is beland?

Burgemeester Crys Larson. (Foto’s Douwe van Essen)

Over het functioneren van burgemeester Larson is de laatste tijd het nodige te doen. Als eerste bond Olivier Goetheer (Groep Goetheer) vorige week de kat de bel aan. Hij wilde de burgemeester interpelleren over zaken die naar zijn smaak niet door de beugel kunnen. In zijn interpellatieverzoek somde hij diverse gevallen van (verondersteld) eigenmachtig optreden van de burgemeester op. Daarnaast sprak hij over ‘een beerput achter de schermen in het gemeentehuis’. Zoals bekend meldde Larson zich één dag voor de interpellatie ziek.

Wilna Wind.

In de raadscommissie van dinsdagavond gaf ook Wilna Wind (PvdA/GroenLinks) hem van jetje. Toen het ging over de uitgangspunten die de politiek wil hanteren bij de verkenning van het fusietraject zei ze: ,,De burgemeester doorkruiste afspraken die er lagen en ze was niet gevoelig voor het protest van de meerderheid van de fractievoorzitters’’. Wind lichtte niet toe welke afspraken en hoe Larson die doorkruiste, maar de aantijging was er niet minder om. En niemand sprak haar tegen.

Wel toonde Rosalie van Rijn (CDA) zich ‘bijzonder ongelukkig met het proces’. Ook zij lichtte niets toe, maar ze zei wel zelf, als lid van het presidium (waarin alle fractievoorzitters zitten), medeschuldig te zijn aan dat ongelukkige ‘proces’.

Geen antwoord

Voorts verklaarde Van Rijn dat ‘een aantal afspraken niet is nagekomen’. Als voorbeeld noemde ze ‘een fatsoenlijke terugkoppeling over de bewonersavonden aan de inwoners’. Of ze dat de burgemeester aanwrijft of iemand anders bleef duister. Goetheer wilde graag weten welke andere afspraken volgens Van Rijn niet zijn nagekomen. Antwoord kreeg hij niet.

Veel later op de avond, het ging inmiddels over het plan van aanpak voor de fusie-verkenning, vroeg Goetheer bevestiging van iets wat hij al in zijn interpellatieverzoek had opgeschreven: dat de burgemeester de begeleidingsgroep voor de aanloop naar de fusie (met daarin de fractievoorzitters) op eigen houtje had opgeheven. Antwoord kreeg hij niet.

Ook wilde Goetheer weten – het antwoord op zijn technische vragen vond hij onvoldoende – of het klopt dat er in de aanloop naar een fusie al uitgaven zijn gedaan zonder toestemming van de gemeenteraad. Wethouder Gert Zagt (financiën, als eerste loco-burgemeester nu tevens vervanger van Larson) liet weten dat ‘bij de najaarsnota zaken worden verantwoord’.

Gert Zagt.
‘Something is rotten’

Dat was natuurlijk een kluitje-riet-opmerking. Maar even daarvoor had hij iets veel opmerkelijkers gezegd. Hij had, vertelde Zagt, diverse keren naar kosten gevraagd maar geen behoorlijk antwoord gekregen. ,,Ik weet niet waar het blijft hangen.’’ En dat zegt de wethouder van financiën! ‘Something is rotten in the state of Denmark’ legde Shakeapeare een van de personages in zijn toneelstuk Hamlet in de mond. Maar dan kende Shakespeare Wijdemeren nog niet . . . .

Nog even terugkomend op de uitgangspunten van de fusie-verkenning, die een aangelegenheid zijn van de gemeenteraad, legde Zagt nog een pijnpunt op tafel. De wethouders, zei hij, zijn daarbij ‘totaal niet betrokken geweest’. Dat verwonderde Wind: ,,Maar de raadsvoorzitter, de burgemeester, is toch lid van het college?’’ Ofwel: van haar zouden de drie wethouders toch wel het een en ander hebben vernomen? Een helder antwoord bleef uit.

Rosalie van Rijn.

En toen kwam, ruim na middernacht, het staartje van het commissieberaad. Van Rijn (CDA) toonde zich geïrriteerd. Op zeker moment vonden de fractievoorzitters dat een extern communicatiebureau niet nodig was. Hen werd echter duidelijk gemaakt dat de eigen, gemeentelijke communicatie-afdeling de klus niet aan zou kunnen. ,,Dus’’, aldus Van Rijn, ,,heeft de burgemeester terecht gezegd: dan moeten we inhuren.’’

Er is, stelde Van Rijn, dus ‘niet veel aan de hand’. Als we haar moeten geloven is er kennelijk alleen geharrewar over de vraag of de rekening voor die externe inhuur wel op het juiste bureau of bij het goede begrotingspotje is gedeponeerd. De andere fractievoorzitters, allen in de commissie aanwezig, gingen er verder niet op in.

De buitenwacht mag het dus uitzoeken. Goetheer en Wind hebben op de burgemeester met scherp geschoten. Geen enkele andere fractievoorzitter stelde ze in het ongelijk. Wel beweerde Van Rijn dat in elk geval op één punt niet veel aan de hand is. Ook hierover vernamen we van de andere fractievoorzitters niets.

Daarmee kan de buitenwacht onmogelijk beoordelen of de burgemeester nu wel of niet scheve schaatsen heeft gereden. De schijn heeft ze tegen, maar schijn zijn nog geen bewijzen.

Feitenrelaas

Wat zich al met al opdringt, is het beeld van een eigenmachtig optredende burgemeester en daarnaast een presidium (fractievoorzitters) dat wel pruttelt maar niet ingrijpt en daarmee boter op het hoofd heeft. Maar dat is een beeld en nog geen zekerheid. Dat maakt de suggestie van onze gast-auteur Wim Kozijn, namelijk dat de gemeenteraad het beste een feitenrelaas kan laten opstellen, alleen maar zinvoller. Pas op grond daarvan kan de buitenwacht (kiezers!) beoordelen wat er nu echt aan de hand is.

Eén gedachte op “Hoe zit het nou echt in elkaar met die burgemeester Larson?”

  1. Mede om die reden heb ik een aantal WOO vragen gesteld. Wie heeft precies wat al dan niet in beslotenheid, of nog erger, op persoonlijke titel, in opdracht gegeven aan de externe onderzoeksbureaus. De reactie van Zagt op de indringende vraag of en zoja hoe de provincie Utrecht erbij wordt betrokken toont het voorop bedachte plan aan: “Utrecht wordt er pas bij betrokken als het serieus wordt met Stichtse Vecht”. Dus: ligt Stichtse Vecht er ondanks dat de meerderheid van geconsulteerde inwoners daar wèl voor koos nu al buiten de race! Dus: iemand heeft dat al “geregeld”. Zagt, de burgemeester of Noord Holland?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.