Hoe zit het nu met de BSWW?

Hoe zit het nu met de BSWW? Onhandig, onnozel of …….

Op dinsdag 12 september 2017 vond er een speciale avondbijeenkomst plaats om het onderzoeksrapport “Governance en functioneren van de BSWW” te presenteren. In december werd bekend dat de rijksrecherche ingeschakeld was voor nader onderzoek.

Het rapport van professor Bossert staat op de gemeentelijke website.
Ter herinnering: de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren was ooit in het leven geroepen om belastingheffing in de deelnemende drie gemeenten te centraliseren en efficiënter te maken – wil zeggen goedkoper. Omdat er “bij de BSWW zaken (waren) gesignaleerd” is het rapport in opdracht gegeven.

Op 12 september zaten wij dus aandachtig naar de professor te luisteren, in aanwezigheid van het BSWW bestuur, zijnde de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Er werden veel woorden gebruikt om het falen van deze organisatie te omschrijven, maar een mededeling staat mij helder voor het oog. Professor Bossert liet doorschemeren dat het raadsvoorstel op grond waarvan de gemeenteraad destijds tot oprichten van de BSWW besloot, afweek van het ambtelijk voorbereidde raadsvoorstel. Er was een “ambtelijke” en een “bestuurlijke” versie. Ik viel zowat van mijn stoel, gaf uiting aan mijn verwondering en verzocht de voorzitter hierover nader uitleg te geven. Die zou er komen in de commissie Bestuur & Middelen op 10 oktober 2017.

Die uitleg, laat staan verklaring, is er nog steeds niet. Wel heeft de burgemeester in december 2017 laten weten dat de Rijksrecherche is ingeschakeld – zonder dat hij hieraan nadere duiding gaf. Of dit rechercheonderzoek verband houdt met het vrij abrupte vertrek van de toenmalige  directeur van de BSWW, de voormalige gemeentesecretaris van Wijdemeren, is onbekend. De  Rijksrecherche maakt geen haast met het onderzoek.

Al met al een schimmige vertoning die vraagt om een nadere toelichting en opheldering.