Is dat verplicht? Nou dikke vinger, dan doet Wijdemeren het lekker niet

Hoewel burgemeester en wethouders heus wel weten dat ze ruwweg moeten aangeven waarom de bouwleges zo hoog zijn als ze zijn, doen ze dat doodleuk niet. Ook in de leges- en belastingverordeningen 2022 is daarover geen letter te vinden. De raadscommissie bestuur en middelen praat er vanavond over, maar te vrezen valt dat de commissie (en later deze maand de gemeenteraad) het college ermee weg laat komen dat het de regels overtreedt.

(Foto Stanislaw Skowron, publiek domein)

Een bouwvergunning voor een project van pakweg 170.000 euro kost in Wijdemeren aan leges ongeveer evenveel als gemiddeld in Nederland. Maar voor een verbouwing van zo’n 10.000 euro is een inwoner van Wijdemeren aan leges voor de omgevingsvergunning het duurst uit in heel de Regio Gooi en Vechtstreek. Eerder dit jaar bleek dat uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis.

Wettelijke regels

Dat maakt het interessant om te weten waarom de bouwleges in Wijdemeren zo hoog zijn als ze zijn. Voor de hoogte van die leges gelden een paar wettelijk regels. Om te beginnen mag een inwoner niet meer in rekening worden gebracht dan de gemeente aan kosten moet maken om een omgevingsvergunning te verlenen. Verder moet een gemeente in grote lijnen laten zien hoe die kosten voor de gemeente zijn samengesteld. Dat hoeft niet tot een cijfer achter de komma, maar wel in grote trekken, zo blijkt uit diverse gerechtelijke uitspraken.

Dat laatste – ruwweg inzicht geven in de kosten – doet de gemeente Wijdemeren niet. Vorig jaar wees de Wijdemeerse rekenkamercommissie het college daarop. Zo’n kostenonderbouwing moet in de begroting staan, liet de rekenkamer weten. Maar het college – met wethouder Jos Kea (VVD, financiën) als eerstverantwoordelijke – heeft ervoor gekozen daarover in de begroting 2022 toch weer geen letter op te nemen. De rekenkamer maakte er opnieuw een opmerking over. Ja, er staat in de  begroting dat de leges ‘kostendekkend’ moeten zijn. En er staat ook dat de bouwleges volgend jaar 1,5 procent hoger zullen zijn dan dit jaar vanwege de inflatie. Maar aan kostenonderbouwing: nul komma niks. Wat nou wet- en regelgeving – daarvan trekt Wijdemeren zich lekker niks aan!

Nee hoor

Eerder liet ik op Rading Nul blijken nog een heel klein beetje hoop te hebben dat het bij het vaststellen van de legestarieven voor volgend jaar alsnog goed zou komen. Nou, het voorstel van het college voor die tarieven is er nu. De raadscommissie bestuur en middelen praat er deze donderdagavond over en de gemeenteraad moet er volgende week donderdag een besluit over nemen. En wat denkt u? Juist ja. Er staan bouwleges-tarieven voor projecten met uiteenlopende bouwsommen vermeld. En er staat dat de tarieven ten opzichte van dit jaar 1,5 procent hoger zijn. Is er ook maar een begin van uitleg waarom die leges zo hoog zijn als ze zijn? Nee hoor. Want wat nou wet- en regelgeving – daarvan trekt Wijdemeren zich lekker niks aan!

Die aanhoudende weigerachtigheid van het college (wethouder Kea voorop) om zich aan de regels te houden is al verbluffend. Misschien nog wel  gekker is dat geen enkele politieke fractie er tot nu toe een punt van maakt. Bij de behandelingen van de begroting wijdde geen van de raadsleden er een woord aan. En nu hebben ze over de leges en belastingen wel diverse zogeheten technische vragen gesteld, maar niet eentje gaat over het punt van de verplichte kostenonderbouwing. Blijkbaar denkt ook de gemeenteraad: Wat nou wet- en regelgeving – daarvan trekt Wijdemeren zich lekker niks aan!

Politieke partijen snurken door

Het college lapt dus de wet- en regelgeving aan zijn laars en de politieke partijen laten het gebeuren. Een dikke middelvinger naar de burgers. Want niemand die in Wijdemeren een omgevingsvergunning aanvraagt, kan bij benadering nagaan of de leges die hij of zij daarvoor moet betalen een beetje redelijk zijn.

De commissie en/of de raad kunnen het college vanavond of volgende week alsnog tot de orde roepen. Maar bij de begroting lieten ze de boel al lopen, dus ik ben bang dat ze ook ditmaal gewoon doorsnurken, of het gewoon niet belangrijk vinden. Maar in maart wel weer hengelen naar stemmen hè.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.