Wat een gemodder toch weer (zucht)

De gemeenteraad heeft onvoldoende zicht op hoe in Wijdemeren het geld in het sociaal domein wordt uitgegeven. Dat heeft de Wijdemeerse rekenkamercommissie geconstateerd en daarover ging het dinsdagavond in de raadscommissie maatschappelijke en sociale zaken. Pijnlijk kwam daar opnieuw aan het licht hoezeer het aanmodderen is met de gemeentelijke organisatie.

De rekenkamer heeft twee onderzoeksrapporten afgeleverd. Het ene over het sociaal domein als geheel, het andere over in het bijzonder de jeugdzorg. Doordat de centen die daarmee gemoeid zijn niet goed worden geadministreerd heeft de gemeenteraad onvoldoende zicht in de financiële stromen. Dat is een van de conclusies van de rekenkamer. Da’s niet best, want een gemeenteraad die te weinig zicht heeft op de gang van zaken kan vooraf beleid niet goed vaststellen en achteraf niet goed controleren of het ook is gegaan zoals de bedoeling was. Bij de jeugdzorg was een belangrijke conclusie dat de gemeente te weinig inzicht in en greep op de uitgaven heeft.

Weinig moeilijkheden

Inhoudelijk waren er in de commissie weinig moeilijkheden. Zo hebben burgemeester en wethouders al gezegd dat ze de aanbeveling om de administratie op orde te brengen overnemen. Daaraan wordt al gewerkt. Een van de resultaten is dat de gemeenteraad deze maand wordt gevraagd een technische wijziging van de begroting 2021 goed te keuren, zodat alle bedragen dan toch nog op de goede plek staan. De raadscommissie bestuur en middelen praat daar deze donderdagavond over.

Wel had Sorrel Hidding (VVD) – daarbij gesteund door Myriam Kooij (D66) – de nodige moeite wethouder Rosalie van Rijn (CDA, sociaal domein) tot de uitspraak te brengen dat ze nog eens zal laten kijken naar het vraagstuk waar inwoners kunnen vinden waar ze terecht kunnen voor welke hulp en ondersteuning. Volgens Hidding en Kooij is het soms een lastig en soms zelfs een kansloos zoekplaatje, wat Van Rijn aanvankelijk afdeed met de bagatelliserende dooddoener dat er altijd wel mensen zijn die iets niet kunnen vinden.

Heel lang geduurd

Maar wat vooral in het oog sprong, was wat commissielid Wilna Wind (PvdA/GroenLinks) aansneed, namelijk dat het wel heel erg lang heeft geduurd voor de raadscommissie eindelijk kon praten over de twee rekenkamerrapporten. Volgens Wind leverde de rekenkamer die in januari. ,,De reactie (van het college, red.) kwam maanden later en nu is het bijna Kerst. Hoe kunnen we nog bijsturen?’’

Aan de ene kant overdreef ze een beetje, maar in hoofdzaak had ze gelijk. Anders dan Wind beweerde, leverde de rekenkamer de rapporten niet in januari, maar op 29 april en 6 mei. Wat blijft staan is dat het bizar lang duurde voor burgemeester en wethouders met reacties op de rapporten kwamen, namelijk op 25 en 31 augustus – bijna vier maanden later! En de raad kreeg het hele spul uiteindelijk op 30 augustus en 23 september, waarna het pas voor deze week kon worden ingepland ter bespreking.

Linda Maasdijk, voorzitter van de rekenkamercommissie, gaf aan dat ‘wij niet onverdeeld blij waren dat het overal bleef hangen’. Hoewel dat meer op de weg van de wethouder had gelegen, waagde Maasdijk zich nog wel aan een uitleg. ,,De griffier vertrok, de gemeentesecretaris heeft een andere baan gekregen. Een aantal dingen in de organisatie verklaren dat het gaat zoals het gaat. Maar wij waren op zijn minst een beetje teleurgesteld.’’

Wilna Wind liet de botte bijl in de kast staan en beperkte zich grimlachend tot: ,,Wij zijn ook een beetje teleurgesteld.’’ Dat mag je wel zeggen ja. Wat een treurnis. Bij de beantwoording van vragen deed wethouder Van Rijn er zelfs nog een schepje bovenop. ,,Onze teammanager beleid sociaal domein is vertrokken. Er is net een nieuwe begonnen.’’ Hopla, dat kan er ook nog wel bij. Het houdt maar niet op met het gemodder bij de gemeente.

Optimisme

Maar goed, binnenkort gaat een ‘verandermanager’ aan de slag die direct zal worden aangestuurd door burgemeester Crys Larson. Eens zien wat dat oplevert. Als de afgelopen jaren maatgevend zijn, is op zijn minst enige scepsis gepast. Maar laten we voorlopig het optimisme even laten prevaleren. En als dat onterecht blijkt, dan is het goed te weten – het kwam op Rading Nul een poosje terug al aan de orde – dat de provincie over niet al te lange tijd waarschijnlijk weer meer te zeggen krijgt over gemeentelijke fusies.

2 gedachten op “Wat een gemodder toch weer (zucht)”

  1. In januari worden de kieslijsten van de kandidaten voor de verkiezingen vastgesteld. Zo langzamerhand zou je je bijna kunnen afvragen of je je kandidatuur wel doorzet bij zoveel lijken in de kast. Kan het helpen als Rading-0 voor die tijd een compleet overzicht publiceert voor die nieuwe raadsleden in maart? Dan weten ze waar ze aan toe zijn.

    1. Op zichzelf is dat wel een idee, maar mij lijkt dat mensen die politiek en bestuurlijk zodanig geïnteresseerd zijn dat ze zich kandidaat stellen om een raadszetel te gaan bezetten en mee te discussiëren, zelf in staat moeten worden geacht om zich een beeld te vormen van de staat van de gemeente. Ook de politieke formatie waarvan ze lid zijn, zal ze dat wel diets kunnen maken, mag ik hopen. En Rading Nul volgen helpt natuurlijk ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.