Pluim voor René Voigt: wakker en alert

Dat is nou eens leuk. De vergadering van de raadscommissie bestuur en middelen van donderdagavond geeft aanleiding tot het uitdelen van een heuse pluim. En die pluim steek ik graag op de hoed van René Voigt, de fractievoorzitter van DorpsBelangen.

René Voigt. (Foto Douwe van Essen)

In mijn vorige bijdrage stelde ik vast dat burgemeester en wethouders koppig de wet- en regelgeving blijven ontduiken wat betreft de leges die moeten worden betaald voor omgevingsvergunningen. Zo’n vergunning is vereist voor bijvoorbeeld nieuwbouw of een verbouwing.

Verplicht

Gemeenten zijn verplicht inzicht te geven in de kosten die ze maken voor het afgeven van onder meer een omgevingsvergunning. Niet tot achter de komma, maar wel in grote trekken. Die zogeheten ‘kostenonderbouwing’ hoort in de begroting te staan. Ook voor bijvoorbeeld het afgeven van een paspoort of rijbewijs gelden tarieven, maar die zijn anders geregeld. Landelijk wordt vastgesteld wat een gemeente daarvoor maximaal mag vragen.

Al in 2020 tikte de Wijdemeerse rekenkamercommissie het college op de vingers, omdat de hoogte van leges voor omgevingsvergunningen niet werd onderbouwd in de begroting. Dit jaar trok de rekenkamer opnieuw aan de bel. Ook op Rading Nul is het probleem gesignaleerd. Maar het college gaf geen sjoege en de gemeenteraad zweeg erover bij het vaststellen van de begroting 2022. Donderdagochtend schreef ik er een hard hoofd in te hebben hoe het deze donderdagavond zou gaan. De belasting- en legestarieven 2022 zouden ter tafel komen en ik vreesde dat de commissieleden rustig voort zouden snurken.

Als enige

Zo niet echter René Voigt. Hij snurkte niet, hij sliep zelfs niet, hij bleek wakker en alert – op dit punt als enige bovendien. Van wethouder Jos Kea (financiën) wilde Voigt weten of Wijdemeren zo’n kostenonderbouwing voor  de leges voor omgevingsvergunningen heeft. Immers, zei hij, ‘er wordt over gepubliceerd’, kennelijk doelend op Rading Nul.

Jos Kea (Foto Douwe van Essen)

Kea gaf een curieus antwoord, wat ik des te eigenaardiger vond, omdat hij gewoonlijk helder en ’to the pont’ is. ,,Ja’’, zei hij nu, de kostendekkendheid (van leges, red.) moet zichtbaar gemaakt worden en dat doen we in de begroting. Het komt in de begroting 2023.’’ Probeerde hij  weg te moffelen dat er in de begroting 2022 helemaal niets staat over kostenonderbouwing van de leges voor omgevingsvergunningen?

Gelukkig was Voigt nog steeds klaarwakker. Hij vroeg door. ,,In de begroting 2022 staat geen onderbouwing’’, stelde hij vast. ,,Hoe zijn de leges berekend?’’ Waarop Kea alleen maar mistiger werd. Hij beweerde dat het nog niet kon worden aangegeven in de jongste begroting (voor 2022). ,,Het wordt naijlend aangegeven.’’ Kennelijk bedoelde hij dat de onderbouwing voor de legeskosten die in 2022 in rekening worden gebracht pas in de begroting 2023 kan worden opgevoerd. Zelf vroeg ik me af welk flauwekul-verhaal de wethouder meende te moeten ophangen. Voigt goot het in meer parlementaire taal: ,,Van zoiets heb ik nog nooit gehoord.’’

Schriftelijke antwoorden

Eind van het liedje was dat Voigt en Kea overeen kwamen dat de wethouder vóót de gemeenteraadsvergadering van volgende week donderdag met schriftelijke antwoorden komt op Voigts vragen. Mooi zo. Ik kijk er naar uit, want waar Kea een raar en ontwijkend verhaal ophing, is het eigenlijk niet zo ontzettend ingewikkeld. Gemeenten moeten gewoon in hun begroting in grote lijnen uitleggen waarom de leges voor omgevingsvergunningen zo hoog zijn als ze zijn. Aangezien gemeenten op leges geen winst mogen maken, maar alleen hun kosten in rekening mogen brengen, komt het erop neer dat ze inzicht moeten geven in de kosten die ze maken voor het verlenen van omgevingsvergunningen.

Het wiel hoeven individuele gemeenten daarvoor helemaal niet uit te vinden. Immers, al in 2010 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor zijn leden hiervoor een praktische handleiding gemaakt. Als Kea die uit de kast laat trekken, is het kat in het bakkie. Dan kan ook de gemeente Wijdemeren zich netjes aan de regels gaan houden. Maar eerst even zien met welke antwoorden de wethouder binnenkort komt.

2 gedachten op “Pluim voor René Voigt: wakker en alert”

 1. Nog een groot compliment voor Ronald. Door zijn inbreng wordt nu ineens bij elk bouwplan door de hele raad, behalve natuurlijk de VVD, scherp gelet op het aantal sociale huurwoningen. Bravo. Ook namens de 900 woningzoekenden in die sector.

 2. Top!
  Pluim voor René Voigt én voor Ronald Frisart!

  Zo zien we in levenden lijve het belang van lokale journalistiek voor de lokale democratie!
  Ik zie dit met groot genoegen.

  Ronald bedankt!
  René bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.