Meevallertje van ruim 76.000 euro? En een afpoeierbrief voor CU en CDA

Wethouder Gert Zagt (financiën) lijkt ingaande volgend jaar een meevallertje voor de gemeente Wijdemeren te kunnen inboeken van ruim 76.000 euro. Dat komt doordat Wijdemeren vanaf 2025 iets minder hoeft bij te dragen aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Maar pas op: schijn bedriegt.

Het meevallertje komt tevoorschijn in de ontwerp-begroting 2025 van de veiligheidsregio (waarvan de brandweer het veruit grootste onderdeel is). Dat Wijdemeren hieraan vanaf volgend jaar een beetje minder geld kwijt is dan onder de oude omstandigheden het geval zou zijn geweest, lijkt wat vreemd gezien de oplopende prijzen die we allemaal in bijvoorbeeld de supermarkt zien. Maar het laat zich wel verklaren.

Ja, ook de veiligheidsregio is volgend jaar duurder uit, net als wij allemaal met de boodschappen. Zo wordt in de concept-begroting gerekend met 5,3 procent hogere loonkosten (plus 871.000 euro) en 2 procent hogere prijzen (plus 277.000 euro). Daarnaast kost het zogeheten functioneel leeftijdsontslag (FLO, pensioenregeling) volgend jaar eveneens 5,3 procent ofwel 28.750 euro meer. Al met al is de veiligheidsregio in 2025 bijna 1,2 miljoen euro duurder uit. En toch krijgt Wijdemeren een korting op zijn bijdrage, rara hoe kan dat?

Verdeelsleutel

De verklaring zit ‘m in de verdeelsleutel van de kosten voor de deelnemende gemeenten. De huidige verdeling is vastgelegd in de versie 2021 van de zogeheten Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Daarin staat dat de veiligheidsregio zich bij de onderlinge kostenverdeling richt naar de manier waarop het landelijke Gemeentefonds de geldstroom voor brandweer en rampenbestrijding onder gemeenten verdeelt.

Die verdeling door het Gemeentefonds is iets aangepast, dus veranderen ook de bijdragen van de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek aan de eigen veiligheidsregio. Voortaan staat Wijdemeren niet meer aan de lat voor 9,95 procent van de gemeentelijke bijdragen, maar nog voor 9,61 procent. Dat scheelt precies 76.403 euro. Ook Hilversum gaat wat minder betalen dan zonder de aanpassing had gemoeten, Blaricum, Gooise Meren, Huizen en Laren juist wat meer.

Haags geld

Om de vier meer-betalers gerust te stellen schrijft het algemeen bestuur van de veiligheidsregio dat ze voor die extra bijdrage ook extra geld vanuit Den Haag krijgen. Wat er niet bij staat, is dat voor de minder-betalers – Wijdemeren en Hilversum dus – de Haagse uitkering juist achterblijft. Daardoor ligt het voor de hand te denken dat het Wijdemeerse voordeeltje van ruim 76.000 euro weer geheel verdwijnt. Dat ogenschijnlijke mazzeltje is dus zo’n bekende mus waar geen enkel leven meer in zit. Dat is overigens geen kritiek op de ontwerp-begroting van de veiligheidsregio, wel een waarschuwing om door het ogenschijnlijke voordeeltje heen te kijken.

Brandbrief CU en CDA

Dat dooie-mus-karakter is trouwens ook van toepassing op een recente brief van de veiligheidsregio aan CDA en ChristenUnie in Wijdemeren. Op 19 januari schreven Ellineke van den Broeck (CU) en Rosalie van Rijn (CDA) aan de veiligheidsregio wat ze een ‘brandbrief’ noemden. Ze maakten zich zorgen over de materiaalverdeling onder de brandweerposten. Ze stelden dat post ’s-Graveland wel erg weinig krijgt. Daarnaast uitten ze hun zorg over het verdwijnen van twee van de vijf brandweerboten: die in ’s-Graveland en Naarden. Bij het bestuur van de veiligheidsregio drongen Van den Broeck en Van Rijn erop aan ‘deze plannen te heroverwegen’.

Inmiddels hebben ze van het algemeen bestuur antwoord gekregen. Dat AB stelde de brieftekst vast tijdens een vergadering op 14 februari. Inhoudelijke argumenten bevat die tekst niet. Het bestuur schrijft slechts hoe het proces is verlopen om te komen tot het nieuwe ‘dekkingsplan’, waarin ook de verdeling van materiaal over de brandweerposten en de stationering van de drie overblijvende brandweerboten is opgenomen.

,,Wellicht kunnen wij deze zorg bij u wegnemen’’, noteert het bestuur in de tweede zin van de antwoordbrief. Waarop dus die procedurele riedel volgt. In feite zegt het bestuur: u maakt zich zorgen, maar jammer dan, daarmee doen we niets. Het is een afpoeierbrief.

Aptroot

Een kleinigheidje viel me bij dit agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur nog wel op. Bij elk agendapunt staat altijd wie daarvoor binnen het algemeen bestuur de ‘portefeuillehouder’ (eerstverantwoordelijke) is. Waar het gaat om die antwoordbrief staat: ‘Portefeuillehouder AB: Dhr. C.B. Aptroot’. Dus onder eerste verantwoordelijkheid van hun eigen burgemeester zijn de twee Wijdemeerse partijen afgepoeierd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.