Nieuwe OZB-informatie: laat de raad zich alsnog in slaap sussen?

Deze woensdag, een dag voor de raadsvergadering, kwam er plots nieuwe informatie los, zowel over de onroerendezaakbelasting (OZB) als over de watertoeristen- en forensenbelasting. De vraag is hoe de gemeenteraad daar donderdagavond mee omgaat als de lokale belastingtarieven moeten worden vastgesteld.

(Illustratie Freepik)

Heel kort nog even de achtergrond waartegen dit allemaal speelt.

Eerder zag een meerderheid van de gemeenteraad de mogelijkheid het OZB-tarief voor woningeigenaren nog wat te verlagen. Dat kon, meende die meerderheid, door het gat dat daardoor in de begroting zou ontstaan te dichten met een deel van het extra geld dat Wijdemeren is toegezegd in de zogeheten septembercirculaire van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën.

Terug in hok

Maar de raadsmeerderheid liet zich terug in zijn hok jagen door een inmiddels beruchte interventie van een provincie-ambtenaar: die verdere OZB-verlaging zouden Gedeputeerde Staten niet pikken en dus zou Wijdemeren dan ook na 1 januari onder financiële curatele van de provincie blijven staan. Zonder verder met inhoudelijke argumenten te komen onderschreef het Wijdemeerse college die bewering. En dat terwijl een gaatje van 75.000 euro dat het college zelf in de begroting schoot door te sleutelen aan de watertoeristen- en forensenbelasting volgens datzelfde college geen probleem met de provincie zou opleveren.

Via twee brieven van het college aan de raad is nu ineens allerlei nieuwe informatie naar buiten gekomen. Met het oog op de raadsvergadering van donderdag is dat interessant. Daarbij laat ik overigens een nieuwe brief van de recreatiesector (Hiswa-Recron) over de toeristenbelasting even buiten beschouwing. Die zaak is naar mijn smaak niet zo duidelijk. Het kan zijn dat het college de recreatie-ondernemers op het verkeerde been heeft gezet, maar het kan net zo goed zijn dat die ondernemers niet goed hebben opgelet. Dus: daarover nu even niet.

Geen probleem

Wel over onder meer de brief van het college waaruit blijkt dat het gaatje van 75.000 dat het college in de begroting veroorzaakt door te morrelen aan de watertoeristen- en forensenbelasting in werkelijkheid iets groter blijkt: 93.000 euro. Maar, zo blijkt uit diezelfde brief, een ambtenaar van de provincie heeft aan burgemeester Charlie Aptroot gemaild dat dat wat de provincie betreft inderdaad geen probleem is. Dat het college zich heeft voorgenomen dat gaatje volgend jaar in samenspraak met de recreatie-ondernemers te dichten, vindt de provincie voldoende.

En dan de OZB. Ook daarover stuurde het college de raad een nieuwe brief. Burgemeester en wethouders schrijven meteen aan het begin dat ze het ‘heel ongemakkelijk’ vinden dat ze alweer met nieuwe informatie moeten komen en dat ze gaan kijken hoe dat in het vervolg beter kan. Nou OK, maar wat is er precies aan de hand?

Wel, van de gemeente Hilversum (die het opleggen en innen van de OZB voor Wijdemeren uitvoert) werd begin november vernomen dat volgens taxaties de zogenoemde WOZ-waarde van Wijdemeerse woningen is gestegen met 1 procent. Daarvan is dan ook uitgegaan bij het vaststellen van het OZB-tarief dat woningeigenaren komende jaar moeten betalen.

Waarde woningen

Maar dinsdag kwam er vanuit Hilversum nieuwe informatie. De waardeontwikkeling van Wijdemeerse woningen blijkt niet 1, maar 5,39 procent te bedragen. Dat betekent dat het Wijdemeerse OZB-tarief wat lager kan worden vastgesteld dan nu staat in de stukken waarover de gemeenteraad donderdagavond moet beslissen. Bij een hogere woningwaarde kan de gemeente immers met een iets lager OZB-tarief volstaan om toch hetzelfde bedrag binnen te halen. Als de raad donderdag echter besluit het nu voorliggende tarief te handhaven, dan haalt de gemeente volgend jaar naar schatting 2,5 tot 3 ton meer op bij woningeigenaren dan nodig is en dan in de begroting staat.

Er zijn nu twee mogelijkheden. Ofwel de raad neemt donderdag een amendement aan waarin het OZB-tarief voor woningen alsnog iets lager wordt vastgesteld, ofwel de raad besluit het voorliggende tarief te handhaven, in 2024 teveel OZB te laten ophalen, maar dat in 2025 alsnog aan de woningeigenaren terug te geven. Het college heeft het liefst eenvoud en geen administratieve rompslomp. Dus vraagt het de raad: laat het tarief maar even, we geven dat geld in 2025 wel terug. Donderdagavond mag de raad het zeggen.

Onverstandig

Dat alles wekt de schijn dat er – hetzij al in 2024, hetzij straks in 2025 – voor woningeigenaren een meevallertje aankomt. Het is zomaar denkbaar dat de gemeenteraad zich daardoor in slaap laat sussen. Maar dat zou onverstandig zijn.

Van een meevaller voor woningeigenaren is door die nieuwste informatie vanuit Hilversum namelijk helemaal geen sprake. Stel dat woningeigenaar X volgens het nu voorliggende voorstel en tarief komend jaar 850 euro OZB moet betalen. Moet X dan minder betalen als het tarief iets omlaag gaat? Nee. Het tarief gaat dan immers wel iets omlaag, maar het wordt berekend over een woningwaarde die niet 1 procent is gestegen, maar 5,39 procent. Eindresultaat: X blijft gewoon 850 euro OZB betalen.

En als de raad zou doen wat het college het liefste wil, namelijk het tarief nu maar zo laten en de boel in 2025 repareren? In dat geval moet X in 2024 pak ‘m beet 900 euro betalen, maar krijgt hij die 50 extra euro’s in 2025 terug. Het eindresultaat voor 2024 is dan alsnog 850 euro.

Kortom, deze laatste OZB-brief van het college gaat linksom of rechtsom niet over een meevaller voor woningeigenaren.

OZB reëel omlaag

Wel een echte meevaller krijgen woningeigenaren volgens het idee dat de raad zich eerder uit handen liet slaan, namelijk het OZB-tarief reëel wat verlagen, bij woningbezitters echt iets minder euro’s ophalen en het gat dat daardoor  in de begroting ontstaat, opvullen met geld uit bovengenoemde septembercirculaire.

Zoal eerder beschreven heeft het college zich daar tegen gekeerd door de provincie als boeman af te schilderen, maar zonder enige inhoudelijke onderbouwing. En kennelijk heeft het college tot op heden ook geen enkele moeite gedaan Gedeputeerde Staten alsnog te vragen of ze inderdaad eventueel zouden gaan dwarsliggen en waarom dan precies. In de openbaarheid hebben we daarover althans in het geheel niets vernomen. De vraag was en blijft dus ook nu of de raad zich dat laat aanleunen. Want waarom zou de provincie wel op het gebied van watertoeristen- en forensenbelasting genoegen nemen met een vooralsnog ongedekte cheque en niet met een reële OZB-verlaging waarvoor wél financiële dekking is? Donderdagavond zullen we het weten.

2 gedachten op “Nieuwe OZB-informatie: laat de raad zich alsnog in slaap sussen?”

  1. Rationeel probeert Hilversum ons te helpen met een soort vervroegde ‘bruidsschat”. Mijn gevoel was, is en blijft: Noord Holland zet onze raad onder enorme druk. Maar die mogen zonder last of ruggespraak hun politieke werk doen, geachte CdK! Gebeurde eerder in een GS brief, waarin we werden verlost van hun financieel toezicht en nu weer. Het gerucht wordt sterker: zij zetten zo de provincie Utrecht buiten spel. Dat bevalt mij niet. Hoog tijd voor een Raadgevend Referendum.

  2. Wat een rommeltje, dat goochelen met WOZ waarden en OZB tarieven. Over toegezegde meevallers, volgend jaar of het jaar daarna, mag van de raad morgenavond de nodige scepsis verwacht worden. Er zal zich vast en zeker een “tegenvaller” melden, die de meevaller opeist. ( Bijvoorbeeld bij de toeristenbelasting. Om maar iets te noemen.)

    En dan die twee ambtenaren in Haarlem. De ene voelt zich geroepen om de Gemeenteraad van Wijdemeren met een middernachtelijk telefoontje de voet dwars te zetten, als die de OZB wat wil verlichten voor de inwoners, de ander laat weten dat er niets aan de hand is als blijkt dat Wijdemeren zijn hand overspeelde bij de plannen voor de toeristenbelasting en keurt een gat van € 93.000 goed.

    Met zijn hoevelen houden ze in Haarlem toezicht op Wijdemeren? Ofwel welke verrassingen staan ons nog te wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.