Ontwikkelingen veiligheid in Wijdemeren stemmen niet vrolijk

Met de veiligheid in de gemeente Wijdemeren is het slechter gesteld dan wenselijk. Nam in het hele gebied van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland de criminaliteit in de eerste zes maanden van dit jaar af met tien procent, in Wijdemeren ging het juist vijf procent vaker lelijk mis.

Logo van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, voorstellende het werkgebied van dit samenwerkingsverband.

Dat blijkt uit een overzicht dat Crys Larson, als burgemeester belast met de veiligheid in de gemeente, heeft gestuurd aan de Wijdemeerse gemeenteraad. De cijfers zijn bijeengebracht door de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Daarin werken onder meer 39 gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en de Regio Gooi en Vechtstreek samen. Het werkgebied van de veiligheidscoalitie beslaat het Gooi, de Vechtstreek en de provincies Flevoland en Utrecht. Het valt samen met het werkgebied van politie Midden-Nederland.

Soms maar kleine aantallen

Larson wijst er terecht op dat procentueel forse toe- of afnames van categorieën criminaliteit in een betrekkelijk kleine gemeente als Wijdemeren een verkeerd beeld kunnen oproepen. Waar het soms om een procentueel fors verschil gaat, kan het vrij kleine verschillen in absolute aantallen betreffen.

Neem de categorie diefstal van brom-, snor- en gewone fietsen. Die gaf in Wijdemeren van januari tot en met juni dit jaar een heel forse toename te zien: plus 50 procent. In absolute aantallen gaat het echter slechts om een toename van 6 naar 9 gevallen (tegen 10 diefstallen in de eerste helft van 2019 en 13 in de eerste zes maanden van 2018). Bezien over meerdere jaren was er in de eerste helft van 2020 dus sprake van een dipje en groeide in de eerste helft van dit jaar het aantal (brom)fietsendiefstallen weer naar bijna  het ‘normale’ niveau.

Overlast verwarde personen

Toch zijn er wel degelijk cijfers die tot nadenken stemmen. Het meest in het oog springt het aantal meldingen van overlast door verwarde personen. In haar brief aan de gemeenteraad spreekt Larson over een ‘verdubbeling’, maar dat is nogal verhullend taalgebruik. Waarom vindt ze dat nodig?, vraag je je dan af. Overlast door verwarde personen werd de eerste helft van dit jaar 40 keer gemeld. Dat is niet een ‘verdubbeling’ (plus 100 procent) ten opzichte van vorig jaar, maar een toename met liefst 122 procent ofwel een verdubbeling plús nog eens ruim een vijfde erbij. Die 40 meldingen uit de eerste zes maanden van dit jaar zijn er niet alleen veel meer dan de 18 uit de eerste helft van 2020, maar het zijn er ook beduidend meer dan in dezelfde periode in 2019 (23 meldingen) en 2018 (22 meldingen).

De meeste meldingen over overlast door personen met verward gedrag kwamen de eerste helft van dit jaar uit Loosdrecht (14 keer), Kortenhoef (8), Ankeveen (7) en ’s-Graveland (6). In een toelichting staat dat van de adressen vanwaar overlast werd ervaren van personen met verward gedrag er in Wijdemeren vier waren die in die zes maanden drie keer werden gemeld. Voorts tekent de gemeente/veiligheidscoalitie aan dat de toename van deze overlast ook landelijk te zien is en waarschijnlijk verband houdt met de coronacrisis: ‘slechte economische situatie, geen werk/dagbesteding etc.’.

Ongevallen op de weg

Ook opvallend was de eerste helft van dit jaar de toename (plus 32 procent) van het aantal ongevallen op de weg in Wijdemeren: 102 keer, tegen 77 keer in dezelfde periode van vorig jaar. Wijdemeren deed het daarmee veel slechter dan het hele gebied van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland: daar was een plusje van slechts 4 procent te zien.

Aanrijdingen met materiële schade werd 14 keer genoteerd in Loosdrecht en ook 14 keer in Kortenhoef. Volgens de toelichting komt in Loodrecht de Nootweg ‘vaker’ voor (er wordt geen cijfer genoemd) en ging het in Kortenhoef in 6 van de 14 geregistreerde gevallen om de Vreelandseweg. De gemeente doet dat niet, maar daarbij kan wel worden aangetekend dat de Vreelandseweg (N201) en provinciale weg is waarvoor niet de gemeente Wijdemeren, maar de provincie Noord-Holland verantwoordelijk is. Ook van de 5 in Kortenhoef geregistreerde ongevallen met lichamelijk letsel deden er zich 3 voor op de Vreelandseweg.

Geweld

Geweld in Wijdemeren nam toe: een groei van 35 naar 40 geregistreerde gevallen (plus 14 procent). In deze categorie nam vooral het aantal mishandelingen toe: plus 32 procent, van 19 naar 25 gevallen. Huiselijk geweld nam juist 30 procent af van 10 naar 7 gevallen.

Vernielingen

De categorie vernielingen valt eveneens op. Die gaf in Wijdemeren een groei te zien van 31 procent, tegen juist een afname met 8 procent in heel Midden-Nederland. In de eerste zes maanden van dit jaar werden in Wijdemeren 55 gevallen geregistreerd, tegen 42 een jaar eerder. Overigens waren er in de eerste helft van 2019 54 gevallen en in dezelfde periode in 2018 53. Mogelijk is het aantal vernielingen in Wijdemeren na een dipje in 2020 nu dus weer terug op het ‘normale’ niveau.

Jeugdoverlast

In een toelichting ziet de gemeente ‘mogelijk verband (tussen meer vernielingen en) een toename in jeugdoverlast’. Die jeugdoverlast nam begin dit jaar toe met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder (115 gevallen in 2021 tegen 107 in 2020). De gemeente wijst erop dat die 115 gevallen zelfs een verdubbeling zijn ten opzichte van de eerste helft 2019 (56 gevallen). Hoewel de gemeente dat niet vermeldt, is het bovendien ruim drie keer zo veel als de 36 geregistreerde gevallen van jeugdoverlast in de eerste helft van 2018.

Over een mogelijk verband tussen de toegenomen jeugdoverlast en de corona-lockdowns, waarvan vooral jongeren de nadelen hebben ondervonden, rept de gemeente niet. Het is ook maar de vraag of dat verband er is, want al in 2019, dus nog vóór corona, was er een flinke toename van jeugdoverlast. Bovendien nam jeugdoverlast in heel Midden-Nederland de eerste helft van dit jaar juist af: min 6 procent.

Wel wijst de gemeente op positieve ontwikkelingen. In februari dit jaar is aan De Kwakel in Kortenhoef jongerenontmoetingsplek (JOP) The Block geopend. Momenteel wordt onderzocht of er ook in Loosdrecht een geschikte plaats te vinden is voor zo’n JOP.

Tijdelijk minder woninginbraken

En er zijn meer positieve zaken. Zo werd een afname geregistreerd van het aantal fraudegevallen met online-handel (min 32 procent, van 56 naar 38 gevallen), van autokraken (min 44 procent, van 18 naar 10 gevallen) en van woninginbraken (min 29 procent, van 14 naar 10 gevallen). Het aantal pogingen tot woninginbraak bleef stabiel op 4, maar het aantal geslaagde woninginbraken slonk van 10 naar 6. De gemeente schrijft dit toe aan de coronacrisis: inwoners waren veel meer thuis. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld is de afgelopen weken echter weer een toename te zien van het aantal geslaagde inbraken in woningen, meldt de gemeente, zonder overigens al cijfers te noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.