Open overheid? In Wijdemeren valt dat ook met nieuwe wet lelijk tegen

Op 1 mei werd de Wet open overheid (Woo) van kracht. De bedoeling is dat het voor burgers in elk geval makkelijker en overzichtelijker wordt bij een overheid – bijvoorbeeld de gemeente – informatie op te vragen. Maar in Wijdemeren is dat voor burgers nog een warboel. En vragen hoe het precies zit, levert wel tekst op maar weinig duidelijkheid.

De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die dertig jaar dienst heeft gedaan. De bedoeling van de Woo is dat overheden ongevraagd meer informatie vrijgeven, dat ze wat sneller beslissen over informatie-verzoeken, dat overheden hier en daar iets minder argumenten kunnen aanvoeren om dingen achter te houden en dat het voor burgers simpeler wordt overheden om informatie te vragen. De nieuwe wet betekent geen gigantische vooruitgang, maar wel een stap in de goede richting.

Al 20 jaar niet op orde

Begin deze maand vroeg ik me af: zou Wijdemeren alles op orde hebben voor de uitvoering van deze nieuwe wet, de Woo? Niet zo’n gekke vraag, want wat betreft de Wob heeft deze gemeente de zaakjes vanaf het ontstaan van Wijdemeren in 2002 níet voor elkaar gehad. Hoe en waar precies kon een burger terecht met een Wob-verzoek om informatie van de gemeente? Je kon de website van Wijdemeren gewoon doorzoeken, je kon hem ondersteboven houden en dan nog eens zoeken, je kon hem binnenstebuiten keren en een derde poging wagen, het was allemaal kansloos, twintig jaar lang.

Vandaar de vraag: staat het er beter voor nu de Woo van kracht is geworden? Het antwoord is: nee. Op zoeken naar hoe je een Woo-verzoek om informatie bij de gemeente kunt indienen kun je de website gewoon doorzoeken, hem ondersteboven houden of hem binnenstebuiten keren, het is en blijft een vruchteloze exercitie.

Korte, simpele vragen

Daarom heb ik bij de gemeente maar eens tien korte, feitelijke vragen neergelegd. Bijvoorbeeld: waar kan ik op de gemeentelijke website informatie over de Woo vinden? Is er in Wijdemeren een coördinator aangesteld voor vragen over de nieuwe wet, zoals de Woo beoogt? Hoe kan een burger die coördinator bereiken? Hoe moet een Woo-verzoek worden ingediend? Kan dat niet alleen per brief maar is het ook mogelijk per email of via een formulier op de website, zoals de bedoeling is van de Woo?

Simpele vragen waarop korte, heldere antwoorden mogelijk zijn, zou je denken. Nou, niet bij de gemeente Wijdemeren. Wel kwam een woordvoerster met een soort antwoord, maar in duidelijkheid munt dat niet uit. Ervaring met overheden heeft me geleerd dat ze met wollige, vage, omslachtige antwoorden komen als ze proberen te verhullen dat ze hun zaakjes niet voor elkaar hebben. En ja hoor, het Wijdemeerse antwoord op mijn Woo-vragen muntte uit in wolligheid en omslachtigheid.

Handleidingen

En dat terwijl de gemeente toch twee heel praktische en duidelijke handleidingen heeft gekregen hoe om te gaan met de uitvoering van de Woo. De ene is samengesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken (zie het plaatje bovenaan deze bijdrage), de andere is gemaakt in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en al begin dit jaar aan alle gemeenten gestuurd.

Maar goed, dat antwoord van de gemeente dus op mijn korte en concrete vragen. Voor de aardigheid – zodat u ziet hoe zoiets gaat – hier de letterlijke tekst die ik kreeg van een woordvoerster van de gemeente:

Binnen de organisatie zijn diverse medewerkers actief die informatieverzoeken van burgers in behandeling nemen, dan wel samen met de burger kijken welke informatie de burger nodig heeft. Daarnaast is de organisatie in ontwikkeling en vindt er een herijking plaats waar deze rol het beste belegd kan worden. Om deze reden is er nog geen actieve informatie te vinden op de website hoe en waar mensen met een verzoek om (openbaarmaking van) informatie in het kader van de WOO terecht kunnen. Dit zal in de toekomst zeker het geval zijn.

De huidige ingangen van de gemeente zijn voor burgers die vragen hebben over de Woo, dan wel informatie zoeken toegankelijk. Dit kan telefonisch via 14 035 en via info@wijdemeren.nl. Indien u schriftelijk een Woo-verzoek indient dan richt u dit aan het college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester.

Zetten we dat ambtelijke koeterwaals om in gewone-mensentaal, dan staat er:

1. Op de gemeentelijke website is over de Woo niets te vinden, dus ook geen formulier om een Woo-verzoek om informatie in te dienen.

2. Een coördinator (contactpersoon) voor Woo-zaken is in Wijdemeren niet aangesteld.

3. Als een burger over de Woo vragen heeft, moet hij of zij maar bellen via 14 035 of mailen naar info@wijdemeren.nl.

4. Wie een Woo-verzoek wil indienen moet zich richten tot het college van burgemeester en wethouders of tot de burgemeester.

5. Op de vraag of dat alleen per brief kan of ook per email geven we geen antwoord. Wie dat wil weten verwijzen we naar antwoord 3.

6. Alles zal in de toekomst zeker goed komen, maar wanneer dat is, zeggen we niet, want daarvan hebben we nog geen flauw idee. Zo lang we werken aan onze krakende organisatie moeten inwoners wachten op betere tijden.

Wel zijn er overigens een paar ambtenaren met kennis van zaken die burgers op weg kunnen helpen (14 035, info@wijdemeren.nl). Maar verder stemt het ‘antwoord’ niet vrolijk. Vermoedelijk zijn er wel meer gemeenten die hun Woo-zaakjes (nog) niet op orde hebben, maar dat maakt het er voor inwoners van Wijdemeren niet beter op, hooguit is het een heel schrale troost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.