Samenwerkingsverbanden: Nut , noodzaak of tijdverdrijf?

In de afgelopen raadsperiode nam ik namens Wijdemeren deel aan de bijeenkomsten van de Metropool Regio Amsterdam. Prachtig, wel heel abstract en vaag, met mooi drukwerk. Hetzelfde gevoel van gebakken lucht beving mij bij het lezen van een brief van de Regio Gooi en Vechtstreek waarin de regioambassadeurs (raadsleden van de zeven gemeenten) lieten weten dat zij zichzelf ophieven.

Wilt u uw lucht gekookt, gestoomd of gebakken? (Naar Loesje)

Stof tot nadenken

Afgelopen week belde een van de nieuwe raadsleden me om te sparren over de aan hem toebedachte taak als vertegenwoordiger van Wijdemeren in de Raadtafel van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Hij wist dat ik me als raadslid in de vorige bestuursperiode heb verdiept in de lijvige rapporten van de MRA en deelnam aan hun bijeenkomsten.
Het telefoongesprek bracht me ertoe om eens wat documenten te bekijken over de samenwerkingsverbanden waar onze gemeente aan deelneemt. Daarbij vielen me twee recente brieven op: Eén van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) over welk raadslid van elk van de 33 (!) deelnemende gemeenten in die Raadtafel zitting zal nemen en één van de Regio Gooi en Vechtstreek over het opheffen van de regio-ambassadeurs.

Waarvoor is Wijdemeren verantwoordelijk? Wat kiest u?

Het zicht op wat een gemeente precies doet en wie waar verantwoordelijk voor is verdwijnt langzamerhand. Ook is het de vraag of de burger door al die samenwerkingen niet het spoor bijster raakt over hetgeen hij denkt in de recente gemeenteraadsverkiezingen gekozen te hebben. Mijn pleidooi voor transparante democratische procedures, top-down en bottom-up, en heldere besluitvorming wordt door velen gedeeld. Maar de werkelijkheid is dat we steeds verder van die overzichtelijkheid afdrijven……..

Halsema gaat voor de MRA met drank en hapjes

Wijdemeren levert een verplichte financiële bijdrage om deel te nemen in de MRA. Deze streeft naar een internationale topregio met hoge leefkwaliteit. Een prachtig doel natuurlijk, dat we allemaal zullen omarmen! Maar dit doel heeft ook een hoog abstractiegehalte. De ambities spatten er bij de MRA vanaf: prachtig vorm gegeven en wijdlopige rapporten, zeg liever boekwerken, de uitstekend georganiseerde en feestelijk gecaterde bijeenkomsten en, last but not least, de recente campagne van de Amsterdamse burgemeester met aan haar zijde een topman uit het bedrijfsleven, die samen de MRA nieuw leven in wilden blazen.

Raadtafel met 33 gemeenten adviseert alleen maar

Deze poging van Halsema heeft onder andere geresulteerd in het instellen van een Raadtafel waarin alle 33 gemeenten een raadslid als deelnemer leveren. Op deze wijze komt de MRA tegemoet aan het gemopper uit diverse hoeken dat het Amsterdamse belang leading is. De omringende gemeenten zouden met een Raadtafel zélf meer invloed kunnen gaan uitoefenen, althans dat is de wens.
Maar we lezen tegelijkertijd dat de Raadtafel alleen een adviserende rol heeft en de formele besluitvorming langs de geëigende kanalen van gemeente- en provinciebesturen blijft lopen.
Ik kan me daarom (opnieuw) niet aan de indruk onttrekken dat we met deze MRA-organisatie vooral een log en bureaucratisch apparaat in stand houden. Slank die MRA maar flink af wat mij betreft.

Regioambassadeurs komen en gaan.

In een brief van de Regio Gooi en Vechtstreek lezen we dat de rol van de regio-ambassadeurs is uitgespeeld en zij zichzelf hebben opgeheven. Ik maak daaruit op dat kennelijk het bestaan van de club van regio-ambassadeurs was gekoppeld aan de termijn van de vorige raadsperiode. Als opvolger van de club van regio-ambassadeurs zal nu mogelijk een gemeenschappelijke advies-commissie worden ingesteld die bestaat uit raadsleden uit diverse gemeenten. Deze commissie gaat als klankbordgroep fungeren en als stem van de raden in de regio.
Hier komt dus ook weer een adviescommissie die tijd, geld en energie kost, maar geen enkele democratische legitimatie heeft.
Laten we hopen dat deze club desondanks wél een deuk in een pakje boter gaat slaan……

Het is gezien de precaire financiële situatie van Wijdemeren hard nodig dat de nieuwe gemeenteraad zich in het kader van de diverse samenwerkingsverbanden binnenkort gaat buigen over het verschil tussen de volgende de onderwerpen:

  • Waar de gemeente wérkelijk zeggenschap heeft;
  • Waar het Wijdemeren redelijke baten oplevert ten opzichte van hetgeen wordt ingebracht aan geld en menskracht;
  • Waar we onze inbreng in een zwart gat zien verdwijnen.

De conclusies uit een dergelijke analyse zullen onze raad helpen bij het nemen van de ongetwijfeld lastige besluiten die binnenkort gaan volgen.

Renée Wijnen (Gastauteur)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.