Pmd-knoop kan worden doorgehakt: zo doorgaan of kunnen de pmd-zakken en -kliko’s de deur en de tuin uit?

Eindelijk komt het moment in zicht waarop het besluit kan vallen of inwoners pmd (plastic, metalen, drankkartons) thuis blijven scheiden van het restafval of dat we straks weer alles in de grijsbak kunnen kieperen waarna pmd bij het afvalverwerkingsbedrijf wordt nagescheiden.

Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek komen er stukken over de pmd-scheiding naar de milieu-wethouders en de raden van de deelnemende gemeentes. Die stukken gaan over milieukwesties, over geld en natuurlijk ook over gemak en ongemak voor inwoners. Omdat De Gooi- en Eemlander er nog niets over meldde, doe ik dat hier maar. Hebben lezers van Rading Nul weer eens een streepje voor. 😉

Thuis scheiden

In 2016 begon afvaldienst GAD met het programma Van Afval Naar Grondstoffen (VANG). Onderdeel daarvan was, dat we thuis pmd gingen scheiden. Dan kon dat deel van het afval worden hergebruikt in plaats van in een verbrandingsoven te verdwijnen. Heel goed.

Pmd-minicontainer heet dit officieel, maar het is een kloeke kliko.

Tegenwoordig doen bewoners van laagbouw hun pmd in de aparte kliko die ze daarvoor van de GAD hebben gekregen en bewoners van hoogbouw deponeren hun (voor hen nog steeds gratis) pmd-zakken in ondergrondse containers in de eigen straat of buurt.

Bekend is echter dat het bij mensen thuis scheiden van pmd op zijn minst nogal omslachtig is. Het betekent extra werk voor inwoners. Dat doen we met z’n allen over het algemeen trouwens best aardig, al is de hoeveelheid pmd die we scheiden sinds 2021 wel teruggelopen van 70 naar 64 procent van het totaal. Kennelijk krijgen we toch wat minder trek in het klusje. Het betekent ook extra werk voor de GAD, want die moet die extra pmd-afvalstroom apart ophalen.

Bovendien: geregeld worden partijen door inwoners gescheiden pmd door verwerkingsbedrijven afgekeurd omdat ze te vervuild zijn met wat in vakjargon ‘stoorstoffen’ heten. Dan gaat de hele bubs alsnog de verbrandingsoven in. Dat betekent meer CO2-uitstoot en minder afval dat hergebruikt kan worden.

Niet handig

Kortom, we weten al jaren dat pmd bij mensen thuis scheiden niet de handigste manier is en dat er veel te zeggen valt voor nascheiding bij verwerkers. Niet voor niets is het aantal gemeenten dat nascheiding toepast inmiddels opgelopen tot ongeveer negentig van de 342.

In 2020 heeft ook de Regio Gooi en Vechtstreek gekeken naar die mogelijkheid. Was overstappen op nascheiding een goed idee? Nee, luidde toen het korte, krachtige antwoord. Dat zou namelijk miljoenen euro’s extra gaan kosten, vooral doordat lopende contracten met vuilverwerkers dan moesten worden opengebroken.

Maar nu komt er een beter moment aan om alsnog te bepalen of we regionaal overgaan op pmd-nascheiding of dat het blijft bij bronscheiding (bij de inwoners thuis). Het pmd-verwerkingscontract van de GAD met RKN (Regie Kunststoffen Nederland in Delft) loopt eind december 2024 af. Het contract voor huishoudelijk restafval met EVI (op de grens van Coevorden en het Duitse Laar) loopt eind juni 2026 af. Kortom: dit is het moment om over de pmd-inzameling en –verwerking de knoop door te hakken.

Raden kunnen zegje doen

Daarom praten eerst op 9 februari de wethouders milieu over de stukken die de Regio hierover heeft gemaakt of laten maken, waarna het algemeen bestuur van de Regio het besluit neemt de boel vrij te geven voor ‘zienwijzen’. Gemeenteraden hebben dan tot 10 mei de tijd te zeggen wat ze vinden. Tot slot neemt het algemeen bestuur van de Regio op 27 juni het finale besluit: pmd blijven bronscheiden of gaan nascheiden. Vervolgens wordt de boel contractueel netjes geregeld met verwerkingsbedrijven.

Pmd bij GAD-station Crailo in Hilversum.

Allereerst moet het Regiobestuur nu besluiten hoe het de gemeenteraden gaat benaderen: of het de kwestie neutraal voorlegt dan wel adviseert tot bron- of nascheiding. Met het oog daarop heeft net als in 2020 adviesbureau KplusV een rapport opgesteld. Daarin staat van alles, maar de kern is toch financieel.

Duurder

Hoofdzaak is dat overstappen op nascheiding het geheel duurder maakt, maar lang niet zoveel als in 2020, want nu zullen geen lopende contracten worden opengebroken. Wel zijn er varianten. De belangrijkste betreft Weesp. Die gemeente is inmiddels opgegaan in Amsterdam, maar in het ‘stadsgebied’ Weesp verzorgt de GAD nog steeds de afvalinzameling. Dat kan zo blijven, maar die taak kan ook overgaan naar Amsterdam. Dat laatste scheelt de GAD afval van 23.947 inwoners (cijfer van de gemeente Amsterdam). Dan resteert het afval van 243.799 inwoners van de Regio Gooi en Vechtstreek (cijfer uit het KplusV-rapport).

De Regio en KplusV schrijven dat overstappen op nascheiding éénmalige kosten met zich meebrengt van 780.000 euro ofwel 3 euro per inwoner, plus jaarlijks acht ton extra kosten ofwel opnieuw 3 euro per inwoner. Dat alles is inclusief Weesp. Hoeft de GAD Weesp niet meer te bedienen, dan blijven de eenmalige extra kosten gelijk, maar zakken de jaarlijkse extra kosten met 158.000 euro, zo staat in de stukken.

Cijfers kloppen niet helemaal

Het gaat weliswaar om relatief kleine verschillen, maar die cijfers kloppen niet helemaal. Voor een exact beeld daarom een paar opmerkingen. Om te beginnen dat het gek is dat de eenmalige kosten gelijk zouden blijven als Weesp niet meer meedoet. Dan hoeven minder ondergrondse verzamelcontainers te worden omgebouwd en hoeven minder pmd-kliko’s te worden teruggehaald en toch zou dat – al is het maar een beetje –die eenmalige kosten niet drukken? Dat klinkt onlogisch.

Maar goed, laten we toch eens uitgaan van 780.000 euro eenmalige kosten met én zonder Weesp. Inclusief Weesp is dat 2,91 euro per inwoner (ietsje minder dan de 3 euro die de Regio opgeeft) en zonder Weesp wordt het 3,20 euro per inwoner (ofwel meer dan de Regio meldt). Zonder Weesp zijn we éénmalig dus per inwoner 29 cent duurder uit. Maar dat is vlug terugverdiend. Kijk maar.

Inclusief Weesp bedragen de jaarlijks terugkerende meerkosten van nascheiding 798.000 euro ofwel 2,98 euro per inwoner (zeg maar de 3 euro die de Regio noemt). Maar zonder Weesp zakken de jaarlijkse meerkosten met 158.00 euro naar 640.000 euro en dat is per inwoner 2,63 euro (duidelijk minder dan de ‘cica 3’ euro die KplusV opvoert). Dus zonder Weesp liggen de jaarlijks terugkerende meerkosten per inwoner 35 cent lager. Die 29 cent die we éénmalig duurder uit zouden zijn als Weesp wegvalt, verdienen we dus al binnen een jaar terug.

Al met al zou het voor de inwoners van de Regio jaarlijks een voordeeltje van 11,7 procent opleveren als Weesp na een eventuele overstap naar pmd-nascheiding niet meer meedoet, maar z’n zaakjes door het Amsterdamse afvalbedrijf AEB laat regelen. Als Weesp toch blijft, dan moet de GAD misschien maar eens kijken naar het prijskaartje voor die dienstverlening. Want waarom moeten wij meer neertellen omdat de GAD ook Weesp erbij doet? Laat Weesp/Amsterdam liever zelf het volle pond betalen.

Vraagje

Blijft nog wel een vraagje over bij de post éénmalige kosten van 780.000 euro. Ruim een kwart daarvan bestaat uit de kosten voor het terughalen van de pmd-kliko’s bij inwoners: twee ton, aldus het KplusV-rapport. Maar die kliko’s laat de GAD daarna vast niet zomaar in een opslag staan. Linksom of rechtsom zullen ze te gelde worden gemaakt. Zit die opbrengst al in die twee ton verwerkt of kan dat geld in mindering worden gebracht op die 780.000 euro eenmalige meerkosten?

Alles overziend zal overschakelen op pmd-nascheiding best wat extra kosten, maar bovenstaande rekensommetjes leren dat het iets minder meer wordt dan de Regio voorspiegelt. Valt Weesp weg, dan scheelt dat nog iets meer geld. Verder zijn inwoners bij nascheiding af van het pmd-‘gedoe’. Voor iedereen: geen extra afvalbakje of -zak meer in de keuken. Voor bewoners van hoogbouw: geen geloop meer met pmd-zakken naar een ondergrondse container op straat. En voor wie kliko’s in tuin of schuur heeft staan: dat wordt er dan mooi eentje minder. Tot slot wat het milieu en duurzaamheid betreft: verwacht wordt dat nascheidingstechniek verbetert, zodat vuilverwerkers pmd straks (nog) beter kunnen scheiden dan inwoners thuis.

Matin Vuyk toen hij nog raadslid was.

En nu maar eens zien hoe de gemeenteraden in de Regio hiermee omgaan, te beginnen met die in Wijdemeren. In Wijdemeren immers is het allemaal begonnen, namelijk toen Martin Vuyk jaren geleden in de raad zijn vinger opstak en de kwestie pmd-scheiding aan de orde stelde.

PS Het Regio-voorstel aan de milieu-wethouders vindt u hier, het rapport van KplusV hier.

4 gedachten op “Pmd-knoop kan worden doorgehakt: zo doorgaan of kunnen de pmd-zakken en -kliko’s de deur en de tuin uit?”

 1. Thanks Ronald voor het onder de aandacht brengen hiervan.
  Het zou mij inderdaad wel wat meer waard zijn wanneer we niet meer thuis de PMD hoeven te scheiden.
  Ik heb wel een andere vraag. Hier wordt uitgegaan van de meerprijs.
  Ik meen me te herinneren dat in een eerder artikel werd aangekaart dat wij als inwoners zowieso veel meer per hoofd inwoner betalen tov andere gemeenten?
  Ik ben benieuwd of jullie weten of hier eigenlijk nog wat mee wordt gedaan?

  1. Beste Bart, Dat doet bij mij niet meteen een bel rinkelen. Maar mocht ik eens op zoiets stuiten, dan meld ik me.

 2. Geen woord over het gegroeide milieubesef van inwoners. Wees daar ook eens in net zoveel woorden helder over, hooggeachte bestuurders. Of is te laat voor het overleven van onze planeet? Of zijn we te rijk om ons daar ook nog zorgen over te maken?

 3. Lees het pleidooi van Martin Vuyk op 8 juni 2017 vóór nascheiding er nog eens op na. Ook toen al was er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het verschil in de kosten en de effectiviteit van bronscheiding versus nascheiding. Al in 2017 bleek nascheiding beter en goedkoper dan bronscheiding. De GAD hield desondanks ijzerenheinig vast aan de duurdere bronscheiding. De Wijdemeerse wethouder Joost Boermans verwees het wetenschappelijke onderzoek zonder grondig oordeel naar de prullenmand.

  http://www.wijdemeersewebkrant.nl/2017/jun17/170608-01.php

  En zo kregen wij allemaal die vierde PMD kliko in onze tuinen en reden de vuilnisauto’s een keer extra om het PMD op te halen. Mijn PMD-kliko krijgt de GAD gloedje nieuw uit mijn garage terug. Mijn tuintje is zo klein dat vier kliko’s te veel ruimte innamen en ik daarom altijd mijn PMD in de gele zak mee nam naar de Meenthof om die daar in de ondergrondse afvalcontainer te storten. Geen enkel probleem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.