Rapport Necker van Naem is er en roept meteen vervelende vraag op

Hèhè, het langverwachte onderzoeksrapport over de ambtelijke organisatie van de gemeente Wijdemeren is eindelijk openbaar. Maar kijk nou toch: nog ongelezen roept het al meteen een lastige vraag op. Daarvoor is een blik op de titelpagina genoeg.

Donderdagavond 26 augustus was er in het geniep een ‘sessie’ voor gemeenteraadsleden over het rapport van onderzoeks- en adviesbureau Necker van Naem. ‘In het geniep’ slaat niet op het feit dat de bijeenkomst achter gesloten deuren plaatsvond (dat kan wel eens gebeuren), wel op het gegeven dat die sessie op de openbare vergaderkalender van gemeenteraad en raadscommissies niet is aangekondigd. Ergens in het gemeentehuis is die aankondiging vergeten of – erger – heeft iemand gedacht dat het beter was die besloten sessie voor inwoners van Wijdemeren weg te moffelen. Dat wekt, om het zacht te zeggen, geen vertrouwen.

Maar goed, nu de ondernemingsraad, de ambtenaren en de raadsleden eenmaal in kennis zijn gesteld over de uitkomsten van het organisatie-onderzoek is het rapport dan openbaar. Het staat inmiddels op de website van de gemeente.

Wenkbrauwen fronsen

Tijd om het eens rustig te lezen heb ik nog niet gehad, dus van een oordeel kan nog geen sprake zijn. Wel was alleen al een blik op de titelpagina (zie de afbeelding hierboven) voldoende om de wenkbrauwen te fronsen. Kijkt u maar even mee.

Als derde auteur van het rapport zien we Stefanie Jager MSc. Volgens de website van Necker van Naem is zij bij dat bureau onderzoeker. Niets op aan te merken. De tweede auteur is Emilie Stumphius MSc LLM. Bij Necker van Naem is zij manager en onderzoeker. Ook niets over op te merken.

Kruiswijk Jansen
Evert Jan Kruijswijk Jansen. (Foto bureau Necker van Naem)

Maar dan de eerste auteur. Dat is mr. Evert Jan Kruijswijk Jansen. Hij is bij Necker van Naem adviseur. Maar hij heeft nog een andere functie. In Hilversum zit hij namelijk in de gemeenteraad namens het CDA. En precies dat roept een vervelende vraag op.

Aan de ene kant valt op te merken dat het misschien wel handig is als de eerste auteur van het onderzoeksrapport over het ambtenarenapparaat in Wijdemeren toevallig ook ervaring heeft als lid van een gemeenteraad. Dat maakt hem allicht vertrouwder met de voorliggende problematiek in Wijdemeren.

Partijgenoten

Maar andere opmerkingen dringen zich ook op. Kruijswijk Jansen is geen raadslid in zomaar een gemeente in Nederland, hij is dat uitgerekend in Hilversum, buurgemeente van Wijdemeren. Hilversum is ‘gastheer’ voor bepaalde taken die Wijdemeren zelf niet aan kan. Denk aan de lokale belastingtaken, de salarisadministratie en het financieel beheer. Hilversum is bovendien de gemeente waarmee een klein deel van de Wijdemeerse gemeenteraad (PvdA/GroenLinks) een snelle fusie noodzakelijk acht, terwijl een groter deel van de Wijdmeerse raad niets moet hebben van een eventuele fusie van Wijdemeren met alleen Hilversum. Tot dat laatste deel behoort de CDA-fractie – partijgenoten van Kruijswijk Jansen.

Onafhankelijk genoeg?

Nu gaat het er niet om afbreuk te doen aan Kruijswijk Jansens integriteit als onderzoeker, maar wel om de vraag of hij gezien zijn functie als CDA-raadslid in uitgerekend buurgemeente en potentieel fusiepartner Hilversum op voorhand onafhankelijk genoeg kan worden geacht voor dit onderzoek naar de ambtelijke organisatie van Wijdemeren.

Die nare vraag heeft onvermijdelijk zijn weerslag op het vertrouwen in (de uitkomsten van) het onderzoek en op de beoordeling van het onderzoeksrapport. Om dat te vermijden was het beter geweest Kruijswijk Jansen niet bij dit onderzoek te betrekken. Hijzelf had zo verstandig moeten zijn zich niet aan dit project te wagen. Of zijn werkgever had moeten zeggen: ‘Evert Jan, alles goed en wel, maar jij gaat je met deze opdracht niet bemoeien’. En tot slot hadden burgemeester en wethouders van Wijdemeren zo verstandig moeten zijn in het geweer te komen direct toen ze vernamen wie met het onderzoek belast zouden worden.

Wat doet de raad?

Geen van drieën is blijkbaar op die gedachte gekomen, althans geen van drieën heeft het een probleem gevonden dat Kruijswijk Jansen bij dit onderzoek een (belangrijke) rol zou spelen. Dat geeft te denken. Benieuwd of ook de gemeenteraad het zomaar laat passeren. En als een of meer raadsleden wel hun vinger opsteken eens zien hoe burgemeester Crys Larson (de hiervoor eerstverantwoordelijke binnen het college) daarop reageert.

6 thoughts on “Rapport Necker van Naem is er en roept meteen vervelende vraag op”

  1. Nou dat valt mee. Bekend was al dat het college de definitieve versie van het rapport begin juni had ontvangen. Vervolgens wilde het college eerst de ondernemingsraad en de ambtenaren informeren. De gemeenteraad moest daarop wachten, verstrekking onder voorlopige geheimhouding, zoals Gert Zagt (De Lokale Partij) destijds opperde, weigerde de burgemeester. En pas nadat de raad (donderdagavond dus achter gesloten deuren) was geïnformeerd is het rapport openbaar gemaakt.

 1. Nou ja…! Hoe ís het mogelijk?
  Ten eerste dat mr. Evert Jan Kruijswijk Jansen (CDA Hilversum) zelf niet het benul had dat hij zich op zeer glad ijs bewoog qua integriteit. Zeker daar waar de fusie met Hilversum zeer explosief ligt in de Wijdemeerse gemeenschap. Van een raadslid uit Hilversum mag flinke sensibiliteit op dit vlak zeker verwacht worden.
  Nog verbazingwekkender is het dat burgemeester Crys Larson, namens het gemeentebestuur van Wijdemeren als opdrachtgever verantwoordelijk voor dit rapport, de deelname van een raadslid uit Hilversum heeft geaccepteerd. Een raadslid uit Hilversum! Niet uit Ootmarsum of Goes, nee, uit Hilversum. Dat is vragen om moeilijkheden. Ze moet maar eens met haar collega Martijn Smit gaan praten om uit ervaring er achter te komen hoe die dingen in Wijdemeren liggen.
  En de rol van de overige collegeleden? Die hadden toch ook beter moeten weten.

 2. Onwaarschijnlijk dat er helemaal niemand van de betrokken partijen (B&W, het onderzoeksbureau of Kruijswijk Jansen zelf) kan bedenken dat er beter iemand anders als onderzoeksleider had kunnen optreden. Inderdaad, niet op voorhand de integriteit van Kruijswijk Jansen in twijfel trekken, maar een kind kan toch uitrekenen dat dit vragen en twijfels oproept. Wat een onbenulligheid.

 3. “Joustra is als voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding een onbegrijpelijke keuze als voorzitter van de commissie die de feiten en omstandigheden rondom de moord op Peter R. de Vries onderzoekt, omdat hij niet onafhankelijk zou kunnen zijn.”

  Deze woorden van advocaten Schouten en De Jong hebben betrekking op een veel zwaarder onderwerp dan het onderzoek naar Wijdemeren. Maar m.b.t. onafhankelijkheid roept het wel vergelijkingen op…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.