Slim: Aptroot regelt hulp van provincie

Wat waarnemend burgemeester Charlie Aptroot heeft geregeld met commissaris van de koning (CdK) Arthur van Dijk is lang niet slecht. Aptroot krijgt de komende tijd ambtelijke bijstand van de provincie voor het uitvoeren van een ‘expliciete bestuurlijke opdracht’. Wel jammer dat Van Dijk die opdracht zo onscherp heeft geformuleerd.

Charlie Aptroot: hulp voor ‘expliciete opdracht’. (Foto Douwe van Essen)

Het valt te lezen in een brief die Van Dijk op 30 oktober aan Aptroot stuurde en waarvan de gemeenteraad nu een afschrift heeft gekregen. In essentie schrijft Van Dijk aan ‘Geachte heer Aptroot, beste Charlie’: op 9 oktober heb ik besloten je per 16 oktober te benoemen tot waarnemend burgemeester van Wijdemeren om in te vallen voor de zieke Crys Larson; behalve dat je haar gewone werk moet waarnemen geef ik je ook nog een bijzondere extra opdracht.

Blijkbaar al ruim voldoende ingelicht over de deplorabele toestand van de gemeente Wijdemeren, heeft Aptroot in verband met die extra opdracht meteen hulp vanuit het provinciehuis gevraagd – en ook toegezegd gekregen. Van Dijk schrijft namelijk: ,,Op uw verzoek voorzie ik daarbij in ambtelijke ondersteuning voor 16 uur per week door een medewerker van mijn kabinet’’. Ofwel: een van Van Dijks naaste medewerkers gaat Aptroot twee dagen per week helpen met zijn bijzondere opdracht. Aptroot krijgt dus ondersteuning en dat zonder afhankelijk te zijn van het wankele Wijdemeerse ambtenarenapparaat. Slim geregeld!

Arthur van Dijk: beslist niet glashelder. (Foto provincie Noord-Holland)

Maar wat is nu die bijzondere extra opdracht naast het tijdelijk vervullen van de ‘reguliere’ burgemeesterstaken? Gek genoeg is commissaris Van Dijk daarover beslist niet glashelder. Hij schrijft: ,,Dit betreft een verkenningsopdracht naar de bestuurlijke en organisatorische situatie van de gemeente. Elementen daarbij zij het fusietraject, de rolverdeling tussen raad, college en ambtelijke organisatie en de financiële positie van de gemeente’’.

Open deuren

Ongetwijfeld is het anders bedoeld, maar hier lijkt de CdK toch diverse open deuren nog eens enthousiast in te trappen. Hoezo behoeft de ‘bestuurlijke en organisatorische situatie van de gemeente’ nog verkenning? Daarover hebben diverse adviesbureaus de afgelopen jaren rapporten afgeleverd. En de gemeenteraad heeft niet voor niets besloten dat helaas geen andere weg open staat dan te streven naar bestuurlijke fusie met een of meer buurgemeenten.

Ook de financiën behoeven geen verkenning meer, dunkt me. Van Dijks eigen college van Gedeputeerde Staten heeft (in vorige samenstelling) de Wijdemeerse begroting 2023 niet goedgekeurd en de gemeente onder preventief toezicht geplaatst. De gemeenteraad heeft vervolgens een door het college opgesteld financieel herstelplan goedgekeurd, al is dat op onderdelen boterzacht.

Voortouw

Het heeft er alle schijn van dat Van Dijk in feite bedoelt dat Aptroot het voortouw moet nemen bij het zoeken naar een of meer fusiepartners. Op zichzelf geen nieuws natuurlijk, maar wel interessant dat de commissaris het als ‘expliciete bestuurlijke opdracht’ nog even op schrift heeft gesteld.

Het is des te interessanter, omdat Van Dijk er nog iets op laat volgen: ,,Ik wil u verzoeken om deze opdracht af te ronden met een bestuurlijke rapportage voor de gemeenteraad van Wijdemeren (. . .)’’. De vraag is wat we uit die zin kunnen/mogen/moeten afleiden.

Stappen naar fusie

Het woord ‘verkenning’ waarover de CdK het heeft, komt bekend voor. Zie het ‘Plan van Aanpak Verkenning herindeling Wijdemeren’. Daarin wordt beschreven hoe stap voor stap zal worden toegewerkt naar een bestuurlijke fusie. De eerste stap is een ‘brede verkenning’: burgemeester, gemeentesecretaris en externe projectleider gaan onder meer praten met hun tegenvoeters in zeven omliggende gemeenten om te kijken wie er iets of juist niets zou voelen voor fusie met Wijdemeren. Met wie daarvoor wel voelt/voelen volgt een ‘verdiepende verkenning’ (waarbij de voltallige colleges worden betrokken). En uiteindelijk moeten de gemeenteraden  knopen doorhakken.

Met dat in het achterhoofd is de vraag: wat bedoelt Van Dijk precies als hij Aptroot vraagt diens ‘opdracht af te ronden met een bestuurlijke rapportage voor de gemeenteraad van Wijdemeren’? Let wel, er staat ‘af te ronden’, dus het gaat niet om een tussentijds verslagje. Wie dat wil, zou dus in Van Dijks woorden kunnen lezen dat Aptroot zowel de ‘brede verkenning’ als de ‘verdiepende verkenning’ voor zijn rekening moet nemen. Maar het is tegelijk zo onscherp geformuleerd, dat het ook kan zijn dat Van Dijk het oog alleen gericht heeft op de eerste, ‘brede verkenning’.

Burgemeestersvraagstuk

Hierover begin ik natuurlijk niet om u een puzzeltje voor te houden als aardig tijdverdrijf. Het punt is wel, dat we door deze brief van de CdK weer belanden bij het eerder besproken ‘burgemeestersvraagstuk’. Ofwel: indien Larson zich weer beter en geheel arbeidsgeschikt zou melden, wat kan/mag/moet Aptroot dan nog inzake de fusiebesprekingen? Dat is geen theoretische vraag, maar een heel praktische, want zoals gemeld zouden de meeste fracties in de gemeenteraad graag zien dat Aptroot het hele fusietraject voor zijn rekening neemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.