Heel terecht geeft de burgemeester wethouders tik op de vingers

Helemaal aan het einde van de vergaderavond gaf de nog kersverse waarnemend burgemeester, Charlie Aptroot, zijn collega’s in het college afgelopen donderdag een gevoelige tik op de vingers. De gemeenteraad moet beter worden bediend, vragen moeten ‘scherper’ worden beantwoord, stelde hij ten overstaan van de raadscommissie die de begroting 2024 had besproken. Gelijk had hij.

Charlie Aptroot: ,,College mag zichzelf aankijken”. (Foto’s Douwe van Essen)

Afgelopen dinsdag (eerste deel begrotingsbespreking) en donderdag (eerst de raad, daarna afronding van de begrotingsbespreking in de commissie) ontrolde zich voor de ogen van belangstellenden een treurige vertoning. De kern van de zaak is dat raad en commissie op diverse vragen geen behoorlijk en begrijpelijk antwoord kregen. terwijl dat toch een van de eerste vereisten is voor een ordentelijke fungerende lokale democratie.

Wat zich op dat punt in de raad afspeelde, beschreef ik al eerder. En in De Gooi- en Eemlander van zaterdag viel te lezen hoe het er in de raadscommissie aan toe ging. De kern van de zaak staat in deze passage: ,,Wethouders bleven om de hete brij heen draaien of verscholen zich achter algemeenheden en dooddoeners, misschien om te verhullen dat ze het antwoord gewoon niet wisten. Dat gold voor met name Ron de Haan, maar ook Els Kruijt verstond die kunst’’.

Precies daar zat inderdaad de pijn. Raads- en commissieleden van CDA en PvdA/GroenLinks moesten tot vervelens toe doorvragen om over bepaalde zaken duidelijkheid te krijgen, maar de wethouders verschaften die niet . Of dat een kwestie was van wethouderlijk onvermogen of onwil laat ik in het midden – het resultaat is hetzelfde.

Ram Lachman: stemverheffing.

Dat de anders altijd vriendelijke en gelijkmoedige Ram Lachman (PvdA/GroenLinks) op zeker moment met stemverheffing sprak, was nogal ‘onparlementair’, maar wel alleszins begrijpelijk. Als raads- en commissieleden vragen hebben, is het college simpelweg gehouden die volledig, begrijpelijk en naar waarheid te beantwoorden. Alleen dan kan de raad op grond van de juiste informatie besluiten nemen, alleen dan kan de plaatselijke democratie naar behoren functioneren.

Afvalstoffenheffing

Maar zo gaat het in Wijdemeren momenteel niet. Neem het punt dat Jan Willem Nienhuis (CDA) naar voren bracht. Namelijk dat inwoners van Wijdemeren in hun afvalstoffenheffing (om voor de GAD-diensten te betalen) aan de component ‘overhead’ beduidend meer kwijt zijn dan inwoners van andere regiogemeenten. Dinsdag had hij op zijn vraag daarover geen afdoende antwoord gekregen, dus begon hij er donderdag opnieuw over.

Jan Willem Nienhuis: ‘Hoe kan dat?’

Nienhuis somde het nog eens op: in Gooise Meren zit in de afvalstoffenheffing voor overhead een post van 85 cent, in Hilversum is dat 2,10 euro, in Laren 14 euro en in Wijdemeren 29 euro. Vraag: hoe kan dat?

Ongepast

Op een eerder gestelde ‘technische’ vraag van het CDA luidde het schriftelijke antwoord aanvankelijk: ‘Het betreft uitvoering onder verantwoordelijkheid van het college’. Omdat het college kennelijk wel snapte dat dat ongepast was, kwam daarna het antwoord: ‘Het betreft hier een percentage van 25,2% van de overheadkosten (management, ICT, communicatie, financiën)’.

Gert Zagt: ‘Het geldende percentage’.

Zal wel wezen, maar hoe kan het dat inwoners van Wijdemeren op dit onderdeel  veel zwaarder worden aangeslagen dan inwoners van andere regiogemeenten?, hield Nienhuis aan. Toen een helder antwoord opnieuw uitbleef, schoot hij uit zijn slof: ,,Dat is gewoon diefstal. Dit is slecht omgaan met geld van inwoners’’. Waarop hij direct liet volgen dat hij het woord diefstal terugnam. Terecht natuurlijk. Wethouder Gert Zagt (financiën) antwoordde vervolgens: ,,Er is gerekend met het geldende overheadpercentage’’.

Gebrek aan kennis gemeenteraad

Maar weten we nu (uitgaande van de cijfers die Nienhuis opdiepte) waarom  inwoners van Wijdemeren bij de afvalstoffenheffing aan overhead 2,1 keer zoveel betalen als inwoners van Laren, 13,8 keer zoveel als inwoners van Hilversum en 34 keer zoveel als inwoners van Gooise Meren? Nee, dat weten we niet. En de raadsleden? Die hebben er vast ook geen flauw idee van. Toch moet de gemeenteraad binnenkort de tarieven afvalstoffenheffing 2024 vaststellen. Tenzij het college tussentijds alsnog duidelijkheid schept, gaat de raad dat besluit nemen op grond van gebrek aan kennis. Gekker moet het toch niet worden.

Terug nu even naar de verslaggeving van De Gooi- en Eemlander. Daaruit valt op te maken dat vooral wethouder Ron de Haan (sociaal domein) er donderdagavond een potje van maakte bij het (niet) beantwoorden van vragen uit de raadscommissie. Hij kreeg het met name aan de stok met Rosalie van Rijn (CDA). Maar maakte hij er ook echt een rommeltje van?

Laten we voor een antwoord even kijken naar een paar cruciale uitlatingen van de wethouder. Zo verklaarde hij dat de met de onderwerpen waarover vragen waren belaste ambtenaren de afgelopen tijd heel hard en lang hebben gewerkt. Voor De Haan aanleiding deze ambtenaren donderdag een avondje rust te gunnen. Op het eerste gezicht lijkt dat te wijzen op goed werkgeverschap. Maar het gevolg was wel dat De Haan tegen de commissie zei: ,,Antwoorden krijgt u maandag, niet nu.’’

Rosalie van Rijn leeft volgens De Haan ‘in een andere werkelijkheid’.
De Haan tevreden over De Haan

Van Rijn legde zich daarbij uiteraard niet neer, ze bleef het proberen. Wat De Haan tot de uitspraak bracht: ,,Het valt me op dat u leeft in een werkelijkheid die afwijkt van die van het college’’. Hij voegde er nog wel aan toe: ,,Ik neem dit zeer serieus. Ik wil het ook begrijpen’’. Maar daarmee liet zich natuurlijk niet meer wegpoetsen dat hij het CDA had verweten in een soort parallelle werkelijkheid te leven. Evenmin sfeerverbeterend was dat hij (sommige) commissieleden ook nog verweet ‘het sociaal domein in een negatieve context te bekijken’. Over zichzelf was De Haan intussen best  tevreden. ,,Ik denk dat ik de beantwoording goed heb gedaan. Maandag volgt de rest.’’

Waarna dus burgemeester Aptroot aan het einde van de vergadering zijn zorgen uitte. Ja, ook over de ‘toonhoogte’ die hij soms vanuit de commissie had gehoord (,,Laten we alsjeblieft even met elkaar de rust bewaren’’). Maar hij stelde tevens, en volkomen terecht: het college moet vragen beter beantwoorden.

(Foto Dreamstime/Quinn Ferris)

Bij de eerstvolgende collegevergadering zou ik best graag als vlieg op de muur zitten – eens zien en vooral horen hoe de burgemeester zich met zijn wethouders verstaat. Omdat dat helaas niet gaat, zullen we het met het resultaat moeten doen. Dat gaan we donderdag zien en horen, wanneer  de begroting 2024 bij de gemeenteraad op tafel ligt.

Eén gedachte op “Heel terecht geeft de burgemeester wethouders tik op de vingers”

  1. Negeren is de doodsteek voor de (in dit geval lokale) politiek. Wat denkt u: zou het de kloof groter of kleiner maken tussen de machtsblokken B&W en raad, als de één de ander constant met een kluitje in het riet stuurt, willens en wetens? Laat staan de kloof tussen kiezer en raad, die niet eens een ontvangstbevestiging krijgen als ze de moeite nemen (!) een mail of brief aan de raad te sturen. En Altijd Voor Kennisgeving Aangenomen, inspraak=vka. Nooit een reactie, behalve wanneer het een hele achterban betreft. Zie als schrijnend voorbeeld de recente brief van de ondernemers, die er meteen werd uitgepikt als terzake doende door de gehaaide CDA fractie. Dat ontneemt burgers de moed om nog te schrijven en kiezers om nog te gaan stemmen. Slaap zacht, beste gemeenteraad!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.