Sprankje hoop joodse begraafplaats

Misschien kan er toch een oplossing worden gevonden voor het probleem met de joodse begraafplaats aan de Koninginneweg in Kortenhoef. Dat blijkt uit de antwoorden die burgemeester en wethouders deze donderdag gaven op vragen van de fractie van de ChristenUnie.

De kleine joodse begraafplaats in Kortenhoef. (Foto Wikipedia/C.Muusers, CC BY-SA 3.0)

Het probleem met de joodse begraafplaats kwam op Rading Nul al diverse keren aan de orde. De eigenaar van de grond tussen de Koninginneweg en het begraafplaatsje staat niet meer toe dat mensen over zijn grond naar de begraafplaats gaan. Dat maakt bezoek aan het dodenakkertje onmogelijk, eventuele begrafenissen eveneens en bovendien kan de gemeente Wijdemeren de begraafplaats daardoor niet meer onderhouden.

Mogelijkheden

Het belangrijkste antwoord van het college is misschien wel het allerlaatste. Daar lezen we namelijk: ,,Wij zien zeker mogelijkheden om tot een oplossing te komen, maar zijn daarvoor afhankelijk van de andere betrokken partijen.’’ Die partijen zijn in de eerste plaats de grondeigenaar die de toegang tot de begraafplaats blokkeert en verder de eigenaar van de strook grond rechts van de begraafplaats die leidt naar een achterliggend weiland. Uit de antwoorden van het college valt op te maken dat gesprekken gaande zijn met beide grondeigenaren.

Dat klinkt allemaal in elk geval een stuk prettiger dan wat het vorige college te berde bracht. Toenmalig wethouder Jan-Jaap de Kloet (DorpsBelangen) liet de gemeenteraad op 20 april weten dat onderzoek geen recht op overpad (naar de begraafplaats) aan het licht had gebracht. Ook schreef hij dat zonder resultaat  met de dwarsliggende grondeigenaar was gesproken en dat het verder aan de eigenaar van de begraafplaats (de Nederlands Israëlitische Gemeente Hilversum) was om de zaak te regelen ‘door middel van een gerechtelijke procedure’. Voor het vorige college was daarmee de zaak kennelijk afgedaan.

Positiever

In de antwoorden op de CU-vragen is de benadering nu positiever. ,,We willen de begraafplaats graag onderhouden. Ook willen we dat de voor onze gemeente speciale plek kan worden bezocht’’, aldus het college, waarin nu wethouder Els Kruijt (VVD) voor dit dossier de eerstverantwoordelijke is.

Het college bevestigt de afspraak uit 1973 dat de gemeente (toen nog ’s-Graveland) het onderhoud van de begraafplaats voor zijn rekening zou nemen. Tot de toegang werd geweigerd, gebeurde dat ook, twee tot drie keer per jaar, lezen we. Ook meldt het college dat de dwarsliggende grondeigenaar die grond sinds 2017 in bezit heeft. Tijdens een gesprek op 20 december 2018 had hij er geen bezwaar tegen dat mensen van de gemeente over zijn grond naar het begraafplaatsje zouden gaan voor het onderhoud, ‘maar hij is daar later op teruggekomen’. En: ,,Omstreeks september 2020 werd de toegang afgesloten.’’

15 september

Huidige stand van zaken: de gemeente is in gesprek met de blokkerende grondeigenaar, met de eigenaar van de strook grond die rechts langs het begraafplaatsje loopt en met NIG Hilversum (eigenaar van de begraafplaats). En het huidige college ziet dus ‘zeker mogelijkheden om tot een oplossing te komen’.

Op verzoek van het CDA wordt het probleem met de joodse begraafplaats op donderdag 15 september besproken in een raadscommissie.

Eén gedachte op “Sprankje hoop joodse begraafplaats”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.