’t Laantje: politiek trekt lange neus naar mensen die betaalbare woning zoeken

Oef! Je zult in de Wijdemeerse dorpen maar een woningzoekende zijn die beneden modaal, modaal of een beetje meer verdient – de inmiddels bijna spreekwoordelijke onderwijskracht, politiefunctionaris of verpleegkundige. Dan weet je sinds dinsdagavond dat de lokale politiek je in de kou laat staan. Dat bleek toen de raadscommissie ruimte en economie het bouwplan ’t Laantje 3 den 4 in Nieuw-Loosdrecht besprak.

Wat de ontwikkelaar van plan is. (Illustratie Lane Development BV)

Aan ’t Laantje wil JeeGee Vastgoed van Loosdrechter Johan Zijtveld 49 nieuwe woningen laten bouwen. In een eerdere bijdrage aan Rading Nul liet ik zien dat volgens de regels van de huidige Woonvisie in het plan zeven betaalbare woningen te weinig zijn opgenomen: 1 sociale en 6 middeldure.

Woningnood

Dinsdag ging vrijwel de hele raadscommissie aan die tekortkoming compleet voorbij. Het ging over de omvang van het geplande appartementengebouw, het ging over problemen met de verkeersafwikkeling in de directe omgeving en het ging over de maat en het aantal bomen dat omwonenden moet beschermen tegen het nieuwe uitzicht waarop ze niet zitten te wachten. Begrijp me goed: stuk voor stuk zijn dat belangrijke onderwerpen. Maar in het licht van de bestaande woningnood is de verdeling van de nieuwe woningen over de diverse (prijs)categorieën ook heel belangrijk.

Wat dat betreft was de hamvraag: gaat de politiek afdwingen dat er voldoende sociale en voldoende middeldure woningen komen aan ‘t Laantje? Laten we even kort nalopen wat de partijen daarover zeiden.

Stan Poels. (Foto Douwe van Essen)

Jan Verbruggen (CDA) wijdde er geen woord aan. Hij vindt het ‘een goed plan’. Nanne Roosenschoon (D66) noemde ‘sociale huur belangrijk’ en stelde dat aan de eis 1/3 sociaal bijna wordt voldaan. Over de eis van 1/3 middelduur waaraan niet wordt voldaan zei hij niets. Stan Poels (PvdA/GroenLinks) repte over ‘een mooi samenstel van sociale huur en vrije sector’. Over middeldure woningen geen woord. René Voigt (DorpsBelangen) zweeg over de aandelen sociaal en middelduur. Michiel van Balen (VVD) noemde het ‘een zwak puntje’ dat volgens hem over sociale huur niets is afgesproken en zweeg over middelduur. Alleen Alette Zandbergen (De Lokale Partij) hamerde op de vraag of het met een voldoende aantal sociale huurwoningen wel goed komt. Ook zij zei overigens niets over het tekort schietende aantal middeldure woningen.

Geen antwoord

Wethouder Jan-Jaap de Kloet (DorpsBelangen) meldde dat ontwikkelaar JeeGee Vastgoed en woningcorporatie Het Gooi en Omstreken een overeenkomst hebben gesloten over de sociale huurwoningen. Op Zandbergens vraag of de gemeente ‘nee’ zegt als in de sector sociaal onverhoopt toch geen huur- maar koopwoningen komen, gaf de wethouder geen antwoord.

Het was hoogst bevreemdend om te horen en te zien. Uit de vergaderstukken blijkt klip en klaar dat de jongste Woonvisie die de gemeenteraad heeft vastgesteld van toepassing is. Daarin staat over wat grotere woningbouwprojecten: minimaal 1/3 van de woningen in de sector sociaal (huur of koop), minimaal 1/3 in de sector middelduur (huur of koop) en 40 procent van de woningen gestapeld en gelijkvloers (appartementen dus). Alleen aan die laatste eis voldoet dit bouwproject, aan de andere twee niet.

Jan-Jaap de Kloet: trucje. (Foto Douwe van Essen)

De Kloet beweerde dat Roosenschoon (D66) ongelijk had toen deze zei dat er ‘slechts een klein beetje minder dan 1/3 sociaal’ in het bouwplan zit. Volgens De Kloet zit er juist iets méér dan 1/3 sociaal in. Immers, zei hij, het gaat niet om 49 maar om 47 woningen.

Dat vergt een korte uitleg. Aan ’t Laantje 3 en 4 zijn 49 nieuwe woningen gepland. Die komen op de plek waar nu nog twee vrijstaande woningen staan. Dus rekende De Kloet: 49 min 2 = netto 47 woningen.

Op niets gebaseerd trucje

Wie de Woonvisie niet heeft gelezen trapt daar misschien in, wie dat stuk wel kent zal zich niet laten bedotten. En toch zei geen van de commissieleden er iets over. Maar wat De Kloet uithaalde, was een op niets gebaseerd trucje, kennelijk bedoeld om de ontwikkelaar in de luwte te houden. In de Woonvisie staat geen letter over een netto aantal toegevoegde woningen. De Woonvisie heeft het over ‘het totaal aantal te realiseren nieuwbouwwoningen’. Punt. Nergens wordt erover gesproken dat eventueel te slopen bestaande woningen daarvan mogen worden afgetrokken om tot een andere rekensom te komen.

Dat is ook heel logisch. Een voorbeeld. Ergens in Wijdemeren – fictief geval, maar toch – staan 15 oude pandjes bij elkaar. Een ontwikkelaar koopt de boel, laat de oude meuk slopen en laat op dezelfde plek 18 nieuwe woningen bouwen. Volgens De Kloets redenering voegt die ontwikkelaar dan netto 18 min 15 = 3 woningen toe. Dat zijn er minder dan 10, dus is hij ontslagen van de eisen: 1/3 middelduur en 40 procent gestapeld en gelijkvloers. Het is zelfs minder dan 4, dus is hij ook ontslagen van de eis: 1/3 sociaal. De ontwikkelaar mag dus 18 heel profijtelijke vrije-sectorwoningen laten bouwen. Kassa! Althans volgens het verhaal dat De Kloet dinsdag ophing.

Maar dat verhaal is uit de duim gezogen en heeft niets te maken met de bepalingen in de Woonvisie. Die zegt namelijk dit. 18 nieuwbouwwoningen? Dat zijn er meer dan 4 dus moet minimaal 1/3 sociaal zijn. Het zijn er ook meer dan 10 dus moet minimaal 1/3 middelduur zijn en 40 procent gestapeld en gelijkvloers. Dát is wat de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Verdenking

Maar zoals opgemerkt liet de politiek De Kloet wegkomen met zijn ongefundeerde bewering. De wethouder wekte bepaald niet de indruk pal te staan voor het belang van ‘gewone mensen’ met heel gewone inkomens die dringend verlegen zitten om een woning. Eerder laadde hij de verdenking op zich dat hij vooral oog heeft voor de (financiële) belangen van de ontwikkelaar.

Alette Zandbergen. (Foto Douwe van Essen)

Het hele politieke spectrum, van links tot rechts – op Zandbergen op één onderdeel na dus – laadde diezelfde verdenking op zich. De Wijdemeerse politiek heeft een Woonvisie vastgesteld waarop best wat aan te merken valt, maar die wel duidelijk is. Die Woonvisie is bedoeld om het belang te dienen van heel gewone mensen met heel gewone inkomens. Maar de bespreking van bouwproject ’t Laantje liet zien dat de politiek als het zo uitkomt – geen flauw idee waarom trouwens – zich niets aantrekt van de zelf vastgestelde regels. Een ontwikkelaar die liever de eigen portemonnee spekt dan zich aan die Woonvisie te houden wordt dan geen strobreed in de weg gelegd. Zo’n ontwikkelaar kan  zich veilig weten bij de Wijdemeerse politiek. Tegelijk trekt diezelfde politiek een lange neus naar gewone mensen die dringend op zoek zijn naar betaalbare woonruimte.

Het was ontluisterend om te zien en te horen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.