Ombudscommissie: een navrant debat, race over afschaffing nog niet gelopen

Geen fraai debat was dat, afgelopen donderdagavond in de raadscommissie bestuur en middelen, over het afschaffen van de gemeentelijke ombudscommissie, waarvan de leden boos en gefrustreerd ontslag hebben genomen. Het college wil overstappen naar de Nationale Ombudsman, maar die race is nog niet gelopen. In de gemeenteraad wordt het donderdag spannend.

Continue reading “Ombudscommissie: een navrant debat, race over afschaffing nog niet gelopen”

Nóg zoiets: ombudscommissie sneuvelt door gebreken ambtenarenapparaat

Boos en gefrustreerd stapte de Wijdemeerse ombudscommissie eind juni op. Burgemeester en wethouders stellen voor nu maar verder te gaan zonder zo’n eigen, onafhankelijke commissie waar inwoners met klachten terecht kunnen. Is dat erg? Of is het alleen maar jammer? En: wat geeft het college hiermee in feite te kennen?

Continue reading “Nóg zoiets: ombudscommissie sneuvelt door gebreken ambtenarenapparaat”