Toch hoop op sociale huurwoningen aan Achtererf in Nieuw-Loosdrecht

Soms lijkt het onverwacht toch een beetje mee te zitten. Stelde ik eerder op Rading Nul vast dat het zomaar kan zijn dat in woningbouwproject het Achtererf in Loosdrecht geen enkele sociale huurwoning gaat verrijzen, sinds iets na middernacht in de nacht van woensdag op donderdag is er toch hoop. Het kan nu wel eens zijn dat er toch sociale huurwoningen komen.

Schets van het Achtererf. (Illustratie H en E Architecten)

Een handvol omwonenden van het project het Achtererf was donderdagavond bij de raadscommissie ruimte en economie komen opdraven om bezwaren tegen het plan te berde te brengen. Verdwijnen van parkeerplaatsen, straks aankijken tegen een negen meter hoge blinde muur en het verdwijnen van een groenstrook waren enkele van de bezwaren.

DorpsBelangen, CDA en VVD meldden dat het project niettemin de procedure in kan. Hun argumenten: op details is best wat aan te merken maar in grote lijnen is het nu een goed plan (van het appartementencomplex bijvoorbeeld is de vierde woonlaag inmiddels verwijderd) en in de formele bezwaarprocedure kunnen mensen met kritiek officieel in het geweer komen tegen het plan, waarna hun bezwaren zullen worden gewogen. De Lokale Partij en PvdA/GroenLinks bepleitten toch nog even de tijd te nemen om te proberen of partijen wat dichter bij elkaar kunnen komen. Ook D66 zou dat wel willen, althans als er enige kans van slagen zou zijn.

Projectontwikkelaar Johan Zijtveld (JeeGee Vastgoed) boorde echter iedere hoop de grond in. ,,Wij hebben al heel veel water in de wijn gedaan’’, stelde hij, ,,en meer ruimte voor verder overleg heeft helemaal geen zin. Gesproken wordt hier over één of twee maanden, maar dat wordt dan weer één tot twee jaar.’’ Eerder had hij opgemerkt dat de eerste schetsen voor het project al dateren uit 1998.

Wat tot mijn verbazing maar steeds uitbleef, was de vraag naar de sociale woningen. In totaal komen er 36 nieuwbouwwoningen, waarvan twaalf in het segment sociaal. Dat is keurig volgens de gemeentelijke woonvisie. Maar of het sociale koopwoningen of sociale huurwoningen worden of een mix daarvan heeft JeeGee Vastgoed steeds als vraag boven de markt laten hangen.

Stan Poels. (Foto Douwe van Essen)

Gelukkig zei Stan Poels (PvdA/GroenLinks) dat hij toch wel eens wil weten wat het gaat worden. Wethouder Jan-Jaap de Kloet ontweek de vraag door te zeggen dat hij de ontwikkelaar daarover iets had horen zeggen waaraan hij niets wilde toevoegen. Wat gek, ik had Zijtveld daarover helemaal niks horen zeggen. Poels trouwens ook niet, maar die liet het er gelukkig niet bij zitten.

En toen, eindelijk, kwam Zijtveld met althans het begin van een antwoord. ,,We zijn’’, verklaarde hij, ,,druk in overleg met woningcorporaties over de sociale woningen.’’ Zulk overleg is uiteraard geheel overbodig als JeeGee Vastgoed mikt op sociale koopwoningen. Die worden dan gewoon verkocht en klaar is kees. Dat de ontwikkelaar met woningcorporaties praat, betekent dus dat het best mogelijk is dat de twaalf sociale woningen toch huurwoningen worden. Zoals gezegd: dat schept hoop, want aan sociale huurwoningen is in Wijdemeren (en trouwens niet alleen daar) een schreeuwend tekort.

4 gedachten op “Toch hoop op sociale huurwoningen aan Achtererf in Nieuw-Loosdrecht”

  1. Het is jammer dat u in het artikel niets vermeldt over de grote mate van kritiek op het gevolgde participatietraject want hierover valt weinig goeds te zeggen. Maar blijkbaar wordt alles geslikt dat door de projectontwikkelaar te berde wordt gebracht. Het verkopen van groen ten gunste van nieuw te bouwen twee onder 1 kap woningen gaat ten koste de huidige omwonenden. Het dubieus toevoegen van een extra stuk grond om te kunnen ontsluiten naar de Tjalk is blijkbaar ook geen aanleiding om dit hele plan nog eens kritisch tegen het licht te houden. En zo zijn er nog wel meer zaken te noemen die om nog eens een kritische blik vragen. De omwonenden en ook de insprekers zijn niet tegen woningbouw op Het Achtererf, zij hebben wel moeite met de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen en het niet of nauwelijks rekening houden met de omwonenden. En dan dat gezeur van de projectontwikkelaar dat het plan al van 1998 in de steigers wordt gezet. Dat kan wel zijn, maar dan bekend in zeer kleine kring van mensen die mogelijkheden zien iets te ontwikkelen als zich daar de gelegenheid toe voordoet. Voor omwonenden geldt dat de eerste kennismaking met de plannen pas in 2017 aan de orde kwam. U heeft overigens terechte scepsis met betrekking tot de sociale huurwoningen. Praten met woningcorporaties zegt helemaal niets. Als dit praten tot niets leidt, zijn de sociale huurwoningen zo maar sociale koopwoningen.

  2. Ter aanvulling: als u in de stukken van de raadscommissie in de technische vragen kijkt, ziet u dat daar staan dat in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar wordt afgesproken dat de sociale woningen sociale huurwoningen gaan worden.

    1. U hebt gelijk dat in de beantwoording van de technische vragen sprake is van sociale huurwoningen. Ook op de website Het Achtererf staat dat inmiddels. Maar bij bouwproject Dammerweg 108-109 in Nederhorst den Berg was ingrijpen van de gemeenteraad nodig om geheel zeker te stellen dat daar een aantal sociale huurwoningen komt. Het betreffende raadsvoorstel en de anterieure overeenkomst over dat project lieten namelijk ruimte voor gerede twijfel. Daarom heb ik er wat betreft het Achtererf voor gekozen voorlopig nog even te te spreken over ‘hoop’. Anders gezegd: eerst zien, dan geloven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.