Traagheid in gemeentehuis speelt onderhandelaars (in)formatie parten

Informateur Gert Zagt (De Lokale Partij) en de onderhandelaars namens de partijen in de nieuwe gemeenteraad zijn op vrijdag 18 maart aan de slag gegaan om te kijken welke coalitie er voor de komende vier jaar in elkaar kan worden getimmerd en wat die op hoofdlijnen moet doen. Daarbij worden ze lelijk gedwarsboomd door traagheid in het gemeentehuis.

Onderhandelaars hebben voor zinvolle besprekingen een paar dingen nodig. Zo moeten ze van elkaar uiteraard weten wat de onderhandelingsposities zijn: wat zijn de speerpunten van de partijen, waar zit bewegingsruimte, wat zijn eventuele breekpunten? Daarmee zijn ze druk bezig.

Wat de onderhandelaars daarnaast in elk geval nodig hebben is een goed inzicht in de stand van zaken bij de gemeente. Hoe zit het met de centen, hoe staat het ervoor met de belangrijkste beleidsterreinen? Hoe het met de centen zit, is sinds de dag na de verkiezingen bekend: beroerd. Wethouder Jos Kea (Financiën) heeft dat, vooruitlopend op de definitieve jaarcijfers 2021, keurig op tijd laten weten. Maar hoe de vlag er verder bijhangt?

Document en brief

Tijdens het door burgemeester Crys Larson op donderdag 17 maart geïnitieerde  ‘duidingsdebat’ bleek dat het college nog niet had gezorgd voor het voor de onderhandelaars bitter noodzakelijke ‘ambtelijke overdrachtsdocument’. Volgens de burgemeester had onverwacht werk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen roet in het eten gegooid. Ze zei zich te zullen inspannen de volgende dag (vrijdag 18 maart) alvast te zorgen voor een burgemeestersbrief, een soort prelude op het overdrachtsdocument. Aan dat document zelf zou ze op maandag (21 maart) toekomen.

Iets meer dan een week later, vrijdag 25 maart, kwam Zagt met een ‘voortgangsbericht informatiefase’, waarover De Gooi- en Eemlander zaterdag berichtte. De informateur meldde beknopt wat er al is gebeurd en wat er op korte termijn gaat gebeuren.

In die tussenstand valt dit zinnetje op: ,,Deze week is wederom om spoedige verstrekking van dit document gevraagd’’, dat overdrachtsdocument dus. Het staat er vrij neutraal, maar je kunt je Zagts ergernis voorstellen dat het document er nog steeds niet is – zie het woord ‘wederom’. En ook  de burgemeestersbrief is er nog altijd niet. Larson zou zich inspannen die na een dag te leveren, maar ook na acht dagen was er nog geen letter.

Prioriteiten

Dat de vluchtelingenstroom uit Oekraïne plots ambtelijke aandacht en werkkracht vergt, snapt iedereen. Dat daardoor sommige andere werkzaamheden even blijven liggen is logisch. Maar dat dat uitgerekend het voor de (in)formatie zo belangrijke overdrachtsdocument is, ligt niet zo voor de hand. Sinds wanneer zouden ze aan Rading 1 weten dat er op 16 maart dit jaar verkiezingen zouden worden gehouden? Hoe goed zijn ze aan Rading 1 in het stellen van prioriteiten?

Het faciliteren van de (in)formatie direct na de verkiezingen hoort heel erg hoog op het prioriteitenlijstje staan. Zoals de behandeling van de begroting ieder jaar het belangrijkste politieke moment van het jaar is, zo is de (in)formatie direct na de verkiezingen het belangrijkste moment van de nieuwe raadsperiode. Dan immers worden de hoofdlijnen voor de komende vier jaar uitgezet.

Bestuurlijke toekomst

Maar in Wijdemeren gebeurt het dus doodleuk dat de onderhandelaars het nu al meer dan een week zonder dat cruciale overdrachtsdocument moeten doen. En de brief waarvoor burgemeester Larson zich zou inspannen om die op vrijdag 18 maart af te leveren? Zelfs die is er op vrijdag 25 maart nog steeds niet.

Deze treurnis is voor de onderhandelaars een duidelijke vingerwijzing dat ze het tijdens de (in)formatie ook eens duchtig moeten hebben over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Dat waren ze vast al van plan, maar het maar uitblijven van het overdrachtsdocument en de burgemeestersbrief onderstreept de urgentie nog eens extra.

5 gedachten op “Traagheid in gemeentehuis speelt onderhandelaars (in)formatie parten”

    1. Een beetje. Zie mijn bijdragen ‘Burgemeester Larson maakt het alleen maar erger’ en ‘Wijdemeren wankelt vervaarlijk’.

  1. Dit is ongehoord.
    Natuurlijk, er is ontzettend veel werk te doen op het gemeentehuis. Dat moet gedaan worden met te weinig mensen. De actualiteit brengt nog meer werk met zich mee, want ook onze gemeente levert inspanningen om Oekraïners te huisvesten .Daar heb ik veel begrip voor. Maar hoe je het wendt of keert, de vorming van en nieuwe college heeft topprioriteit. Dat kan slechts als de onderhandelaars geïnformeerd zijn over de stand van zaken. Je moet weten wat de werkelijke situatie is waarin de gemeente zich bevindt om plannen voor de toekomst te maken. Bovendien moeten toezeggingen worden nagekomen. Nu dat niet gebeurt adviseer ik (ongevraagd) Zagt om in goed overleg met de andere fractievoorzitters de collegeonderhandelingen op te schorten tot de noodzakelijke informatie beschikbaar is. Meldt dit schriftelijk aan de voorzitter van het college en stuur een kopie van deze mededeling aan de Commissaris van de Koning.

  2. Raadsleden, gefeliciteerd met uw toekomstige werk! Waarvan de inhoud alleen nog niet vast staat. Persoonlijk zou ik me zo niet laten beëdigen en zelfs geen deel uitmaken van welke onderhandelingen dan ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.