Van buigen en barsten, coalitie DLP, VVD, PvdA/GL

Inmiddels weten we dat de nieuwe Wijdemeerse coalitie zal bestaan uit De Lokale Partij, de VVD en de PvdA/Groen Links. Een veelkleurige combinatie! We zijn inmiddels twee maanden verder na de verkiezingen maar weten nog niets inhoudelijks. De tijd schrijdt voort en het zittende college sukkelt verder op een laag pitje.

Het is best begrijpelijk dat het zo lang duurt want de tegenstellingen tussen de drie partijen zijn levensgroot. Om tot een akkoord te komen zal veel water bij de wijn gaan……

Buigen

De Lokale Partij verdubbelde na de vorige verkiezingen in 2018 zijn aantal raadszetels: van twee naar vier. Dit had direct te maken met de slogan van destijds: “Geen fusie met Hilversum”.

November 2018. DLP blij omdat fusie met Hilversum door NH afgeblazen is.

Wijdemeren bleef zelfstandig en de zittende coalitie schaarde zich gemakzuchtig achter deze leuze die de nieuwe lokale partij zoveel verkiezingswinst had opgeleverd. Opvallend genoeg werd door het college niet ingezet op nauwere samenwerking in regioverband om zo tot de door de vorige (en nog steeds zittende) coalitie vurig gewenste Gooistad te komen.

In het verkiezingsprogramma van De Lokale Partij lezen we nu iets anders, namelijk dat zelfstandigheid de voorkeur heeft. We zien geen stelligheid meer over een zelfstandige gemeente maar alvast meebuigen met te verwachten ontwikkelingen. De Lokale Partij laat het ideaal van een zelfstandig Wijdemeren alvast een beetje los.  In het verkiezingsprogramma is geen strijdbaarheid te vinden om een zelfstandige gemeente blijven. En misschien kan het ook niet anders na wat het huidige college er in de afgelopen vier jaar van heeft gebakken.

Feit is daarentegen dat nieuwe coalitie-partner PvdA/GroenLinks er nooit een geheim van heeft gemaakt die zelfstandigheid juist NIET te willen vanwege ontoereikende bestuurskracht en te geringe ambtelijke vermogens hier ter plaatse.

Ik ben erg benieuwd wat het nieuwe coalitie-akkoord zal zeggen over de buigzaamheid van De Lokale Partij: buigt onze grootste partij mee naar het afstevenen op een fusie of wordt nog even vast gehouden aan het nog maar pas geleden luid verkondigde ideaal van een zelfstandig Wijdemeren? Van stévig vasthouden is al geen sprake meer gezien de uitspraken in het verkiezingsprogramma.

Barsten

Opnieuw verdubbelde De Lokale Partij zijn zetels bij de laatste verkiezingen. Vier jaar lang flink oppositie voeren en de opvallend energieke campagne leverde een schitterend resultaat op: van vier naar acht zetels. In de recente campagne van De Lokale Partij was de zelfstandigheid van Wijdemeren nauwelijks meer een issue.

Bouwen voor onze eigen inwoners en behoud van het open landschap rond de kernen werden nu belangrijke punten.

Overzicht van het bouwplan Nederhorst Noord. (Illustratie Rho Adviseurs/stefveldhuizen)

Maar de hevige strijd met de VVD over woningbouw in Nederhorst-Noord is nog maar enkele maanden geleden. Deze heeft diepe sporen getrokken in het plaatselijke politieke landschap. Want je kunt heel wat huizen bouwen op een klein stukje van de polder en volgens de project-ontwikkelaar zitten er toch al geen weidevogels meer.

De wethouder liet enkele e-mails met de provincie zien waaruit, vond hij, moest blijken dat hij stevig had onderhandeld. Maar als je daar écht woningen wil bouwen zou je dan niet beter anders kunnen beginnen? Zoals bijvoorbeeld eerst een programma maken voor wat je daar als gemeente zélf wil en het bestemmingsplan pas wijzigen als de eigenaar meegaat met het plan van de gemeente. En waarom zou de provincie niet willen meewerken met een écht goed plan waarbij er meteen een bulk aan woningen bij komt?

Nu heeft De Lokale Partij steeds samen met de Pvda/GroenLinks hard geknokt voor het open houden van de Nederhorstse polder, terwijl de VVD er kost wat kost een commercieel projectontwikkelaarsplan wilde doordrukken. Zou een beter plan geen nieuwe kansen bij de provincie kunnen bieden?

Ik ben benieuwd wie uiteindelijk zijn zin zal krijgen in die polder: onze oudere en jongere Wijdemeerse woningzoekenden met de VVD aan hun kant of de beide andere coalitiegenoten die het landschap open willen houden.

Waar komen de barsten in de verkiezingsprogramma’s en in de onlangs zo zorgvuldig geformuleerde idealen?

Renée Wijnen (Gastauteur)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.