VVD en DorpsBelangen toveren een lelijke aap tevoorschijn

Het beloofde een wat saaie commissievergadering te worden, woensdagavond. Maar ineens kukelde ik haast van m’n stoel door wat ik hoorde: gezonde gemeentelijke financiën (en dus Wijdemeerse zelfstandigheid) is belangrijker dan betaalbare huisvesting voor inwoners met een smalle beurs – volgens sommige partijen dan.

(Foto Wiki/Charles Sharp, CC SA-BY 4.0)

Even kort waarom het gaat. Tussen Rading en Dennenlaan in Loosdrecht heeft woningcorporatie Het Gooi en Omstreken zestien ‘tiny houses’ ontwikkeld. De belangstelling daarvoor was overstelpend. Op een aanpalend terrein wil de corporatie graag meer bouwen. Oorspronkelijk was daarvoor de richtlijn van de gemeente: 15 procent sociale woningen (de helft huur, de helft koop), 70 procent in het middensegment en 15 procent in de vrije sector (duur). Op initiatief van PvdA/GroenLinks sprak de gemeenteraad zich in februari unaniem uit voor een onderzoek naar de vraag of daar niet 100 procent sociaal van kan worden gemaakt.

Niet doen, niet handig

Het Gooi en Omstreken wil zich daar graag voor inzetten. Maar burgemeester en wethouders kwamen op 23 mei met het standpunt/advies: niet doen, blijf bij het oude plan. Ze baseren zich op een taxatie die is gedaan naar drie scenario’s: het oude (15/70/15 procent), 100 procent vrije sector (dus duur) en 100 procent sociaal. Honderd procent sociaal bouwen is, ‘gelet op de huidige financiële situatie van de gemeente’, niet handig, aldus het college. Dat heeft, dat begrijpt u, alles te maken met de opbrengst van de grond in elk van die scenario’s.

Op verzoek van PvdA/GroenLinks besprak de raadscommissie Ruimte en Economie de zaak woensdagavond, vooruitlopend op behandeling in de raad later deze maand. Stan Poels (PvdA/GroenLinks) wilde van de andere fracties graag weten wat ze ervan vinden.

Onthullend

Wat John van der Ree (VVD) en Rob Duikersloot (DorpsBelangen) te berde brachten, was onthullend. De eerste zei dat het voor de gemeente financieel misschien maar het beste is 100 procent vrije sector (dure woningen) te laten bouwen. ,,We wíllen wel 100 procent sociaal, maar het kan nu niet.’’ Duikersloot noemde het ‘zeer onverstandig om 100 procent sociaal uit te voeren in verband met de financiële situatie van de gemeente’.

Zoals gezegd: ik kukelde bijkans van mijn stoel toen ik dat hoorde. Zeker, dat Wijdemeren er financieel beroerd voor staat, valt onmogelijk te bestrijden. Maar dat VVD en DB gemeentelijke zelfstandigheid (waarvoor financiële gezondheid een voorwaarde is) belangrijker vinden dan betaalbaar onderdak voor mensen met een beperkt inkomen – dat vond ik toch onthullend.

Wijdemeren voor welvarenden

In de kop boven deze bijdrage had ik het nog over een ‘lelijke aap’ die bij de twee partijen uit de mouwen kwam. Maar bij nader inzien lijkt het me beter dat nog iets bij te punten: de maskers zijn gevallen. VVD en DorpsBelangen kiezen voor een zelfstandige gemeente voor welvarende inwoners en tegen betaalbare huisvesting voor inwoners met een smalle beurs, die mogen het lekker uitzoeken.

Overigens constateerde Poels dat er ondanks de opstelling van VVD en DB wel een politieke meerderheid lijkt te zijn voor 100 procent sociale woningen aan de Dennenlaan. In de gemeenteraad zal definitief moeten blijken hoe de kaarten liggen.

2 gedachten op “VVD en DorpsBelangen toveren een lelijke aap tevoorschijn”

  1. Wat een raar fladderdebatje:

    Hierboven citeert Ronald Frisart John van der Ree (VVD) die met groot gemak de door de raad vastgestelde Woonvisie (35% sociaal bouwen) in de prullenbak kiepert. En waarom? Omdat dat de gemeente financieel beter uit komt. Alsof de gemeente een bedrijf is dat winst moet maximaliseren.
    Gelukkig is de overheid en ook een gemeente veel meer dan dat. Ik wens coalitiegenoot PvdA/GL sterkte met deze VVD.

    Van Rob Duikersloot (DB) moeten de jonge woningzoekenden het ook niet echt hebben, want 100% sociale woningbouw is “niet goed voor de financiële situatie van de gemeente”. Wat eenraar argument. Hij kan zich toch gewoon beroepen op de mede door hem zelf vastgestelde woonvisie als ondergrens als hij de losse VVD flodder wil pareren.

    Het citaat van Jan-Jaap de Kloet (DB) in het interview in het WW van gisteren geeft me weer wat vertrouwen. Daarin staat: “Voorts wil de DB voorman dat er woningbouw gerealiseerd wordt. ‘In een mooie gemeente waar veel jongeren willen wonen’ “. Dat kan haast niet anders zijn dan sociaal, want jongeren kunnen koop vrijwel niet betalen.

  2. Ik begrijp er niets meer van. Corrigeer mij maar wanneer ik het fout heb. De gemeenteraad heeft vorig jaar een woonvisie vastgesteld waarin werd vastgelegd dat ieder nieuw woningbouwproject uit 35 % sociale woningbouw moet bestaan. Huur of koop. Bij de Tiny houses zegt B&W dat het in dit geval 15% moet zijn. Nu hebben Dorpsbelangen en de VVD wéér een afwijkende mening. Beiden denken aan de deplorabele financiële situatie waarin Wijdemeren verkeert. Rob Duikersloot (DB) vult dat verder niet in en John van der Ree (VVD) gaat voor 100 procent vrije sector. En Ronald Frisart, de schrijver van de blog, concludeert vervolgens zonder onderbouwing dat de zelfstandigheid van Wijdemeren een hoofdrol speelt bij de standpunten van DB en de VVD. Ik lees echter alleen dat de precaire financiële situatie van Wijdemeren wordt aangehaald, maar niet de zelfstandigheid. Op zich terecht en consequent, ware het niet dat beide partijen niet consequent de afspraken uit de woonvisie toepassen. Maar dat deed het college van B&W ook al niet. Welke partij deed dat eigenlijk wel?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.