Wie een sociale huurwoning zoekt, krijgt ook bij de Wijdemeerse gemeenteraad geen poot aan de grond

Inwoners van Wijdemeren die hard op zoek zijn naar een sociale huurwoning krijgen bij de lokale politiek op dit moment geen poot aan de grond. In de vergadering van donderdagavond deed de gemeenteraad helemaal niets om deze mensen een handje te helpen.

(Foto Nationaal Archief – CC0)

Donderdagavond werd de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces gehouden. Een van de agendapunten was de nieuwe Woonvisie. Daarin staat welke eisen de gemeente stelt aan woningbouwprojecten.

Cannenburgerweg

Voor een goed begrip even kort terug naar 22 juni. Toen was er voor raadsleden een ‘beeldvormende sessie’ over ‘ruimtelijke plannen’. Johan Zijtveld van JeeGee Vastgoed zette uiteen wat de bouwplannen zijn op de plek waar in Ankeveen de Cannenburgerweg en de Herenweg elkaar kruisen (het perceel van voorheen garage Neef). Er moeten daar 33 woningen komen waarvan elf in het segment sociaal. Daarmee voldoet JeeGee Vastgoed aan de eis van 1/3 sociaal. Maar dat 1/3 deel bestaat uitsluitend uit sociale koopappartementen, er komen geen sociale huurwoningen. De ontwikkelaar schermde 22 juni met Ankeveense omwonenden die van huur in hun nabijheid niets zouden willen weten.

Op Rading Nul betoogde ik dat dat plan van JeeGee Vastgoed een ‘wake up call’ zou moeten zijn. Wat ook ikzelf me niet eerder had gerealiseerd, is dat ontwikkelaars met de bepalingen voor sociale woningbouw uit de Woonvisie aan de haal kunnen gaan.  Over sociale bouw staat in de nieuwe Woonvisie dit: ,,1/3 deel van het totaal aantal te realiseren nieuwbouwwoningen, in projecten vanaf 4 woningen, vindt minimaal plaats in het sociale segment (koop tot 220.000 euro of huur tot 750 euro per maand, peil 2021).’’

Maar die bepaling laat ontwikkelaars de vrijheid naar believen in het sociale segment te kiezen uit sociale huurwoningen, sociale koopwoningen of een mix daarvan. En zie: JeeGee Vastgoed kiest voor uitsluitend sociale koop.  De ontwikkelaar beroept zich daarvoor op wat omwonenden zouden vinden, maar het vermoeden dringt zich op dat louter sociale koop voor een ontwikkelaar die geen woningcorporatie is én veel makkelijker én profijtelijker kan zijn.

Vinger
Margriet Rademaker. (Foto gemeente Wijdemeren)

Eind juni stak Margriet Rademaker (De Lokale Partij) in een raadscommissie  haar vinger op over de Woonvisie. Ze vreesde dat zonder aanpassing van de regels de doelgroep voor sociale koopwoningen achter het net kan vissen. Ook zei ze te vrezen dat bij grotere ontwikkelaars de sociale huur in het gedrang kan komen. Rademaker suggereerde in de Woonvisie ook verplicht te stellen dat van een bouwproject een bepaald percentage moet bestaan uit sociale huurwoningen.

Wethouder Rosalie van Rijn (CDA, volkshuisvesting) beloofde op de punten sociale koop én sociale huur nog eens naar de bepaling in de Woonvisie te zullen kijken. Het resultaat was donderdag (de dag van de laatste raadsvergadering) een briefje van de wethouder aan de raad. Daarin belooft ze in de zomer te kijken wat voor sociale koop misschien in de Woonvisie kan worden aangepast om te bereiken dat die woningen ook echt terechtkomen bij de doelgroep. Over sociale huurwoningen rept Van Rijn met geen woord. Ze laat de mensen die zoeken naar een sociale huurwoning in Wijdemeren dus in de kou staan.

Goed bedoeld

Heeft de gemeenteraad dat donderdagavond bijgestuurd? Nee, dat heeft de raad niet. Wel kwam De Lokale Partij met een amendement (wijzigingsvoorstel) op de Woonvisie. Daarin werden inkomensgrenzen voorgesteld voor toegang tot sociale huur- en sociale koopwoningen. Maar hoe goed bedoeld ook, dat ondervangt niet het probleem dat ontwikkelaars de vrijheid wordt gelaten om misschien wel nooit meer ook maar één sociale huurwoning te bouwen.

Stan Poels. (Foto gemeente Wijdemeren)

Stan Poels (PvdA/GroenLinks) verklaarde – dat was in het kader van de mogelijke bouwlocatie Molenmeent – dat wat zijn fractie betreft op bouwgrond waarvan de gemeente eigenaar is voor honderd procent sociale woningen moeten worden gebouwd. PvdA/GroenLinks heeft dus, niet zo verwonderlijk, een groot hart voor woningzoekenden met een smalle beurs. Maar ook deze fractie opperde niets dat ontwikkelaars de voet dwars zet als ze geen sociale huurwoningen bouwen.

Van andere fracties werd niets vernomen over de categorie sociaal en dus al helemaal niet over het probleem dat ontwikkelaars ermee kunnen wegkomen als ze geen enkele sociale huurwoning bouwen.

Middelvinger
Rosalie van Rijn. (Foto Douwe van Essen)

Al met al moeten we tot de droevige conclusie komen dat niet alleen wethouder Van Rijn en het college inwoners die een sociale huurwoning nodig hebben, laten barsten, maar dat die inwoners ook bij de gemeenteraad geen poot aan de grond krijgen. Van Rijn verklaarde ook nog dat ze bij de regels in de nieuwe Woonvisie ‘geen vervelende gevoelens’ heeft. Verder wees ze erop dat de gemeenteraad eerder heeft uitgesproken aan sociale koopwoningen in het bijzonder belang te hechten. Opnieuw een opgestoken middelvinger dus naar inwoners die zitten te springen om een sociale huurwoning. Het is misschien niet zo bedoeld, maar dat effect heeft het wel.

Lerend vermogen

Maar laten we ondanks alles eindigen met een sprankje optimisme, al is dat misschien tegen beter weten in. Na een boel vergader-technisch geharrewar beloofde Van Rijn in de zomer opnieuw te kijken wat mogelijk is (waarbij ze niets zei over sociale huur) en nam De Lokale Partij het amendement voor dit moment terug. Dat is allemaal nog geen streep vooruitgang natuurlijk. Wel betekent het dat de gemeenteraad zich na de zomervakantie opnieuw over de Woonvisie buigt. Dan bestaat in beginsel de kans dat er raadsleden zijn die zich alsnog voor sociale huur willen inzetten. In beginsel. Een kans. Ja dat is heel weinig. Maar laten we de gemeenteraad lerend vermogen niet op voorhand ontzeggen. Laten we de raad de kans geven zich na het zomerreces te herpakken.

3 gedachten op “Wie een sociale huurwoning zoekt, krijgt ook bij de Wijdemeerse gemeenteraad geen poot aan de grond”

 1. Positief bedoeld Burgerinitiatief Wij Willen Wonen, bij herhaling genegeerd, geeft het op om de raad nog te proberen te bereiken. Op onderstaande laatste noodkreet reageerde niemand, geen ambtenaar, geen wethouder, geen raadslid. Deze brief is v.k.a. dus in onze belevenis VierKante Archief, onze websitepagina voor andere klagende inwoners nu de Ombudscommissie ontslag nam uit onvrede over hun rol en de wijze van ‘samenwerken’. Wij gaan daarmee wél door.

  Geachte raadsleden,
  Binnen het burgerinitiatief Wij Willen Wonen Wijdemeren is veel aandacht besteed aan het onderwerp Woonvisie. Met name omdat wij als woningzoekenden graag zien dat u de juiste kaders stelt aan nieuwbouw projecten die aansluiten op onze wensen en niet alleen op die van projectontwikkelaars! Of op die van u vanwege de opbrengsten….
  Zo hebben wij voorgesteld om eerst informatie te verstrekken aan inwoners over diverse in de markt aangeboden woningtypen en moderne woonvormen alvorens uw Woonvisie wordt vastgesteld…. Vraaggestuurd bouwen in plaats van aanbodgericht ten faveure van de winst van ontwikkelaars.
  Onze input en ideeën hebben u niet bereikt ondanks herhaalde pogingen daartoe…. ambtenaren, wethouders leidden steevast tot doodlopende stegen. Vandaar dat wij ons via deze weg nog één keer tot u wenden met het vriendelijke verzoek om nu eens wél te lezen wat inwoners op hun lever hebben…. In de bijlagen leest u onze mening over uw…. Woonvisie. Hoeveel van uw partijleden hebben daar een bijdrage aan geleverd?
  Succes met uw beraadslagingen!

  Namens ruim 100 inwoners
  W. Van Oudheusden

 2. Nieuwe Democratie Wijdemeren kent maar een enkele doelgroep: 885 starters die alleen sociale huur kunnen betalen (mogen dus vanaf vandaag wéér 4 jaar in de wachtkamer), 104 50+’ers die best kleiner willen wonen via zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap CPO (laatste kans op Dennenlaan ook al verkeken) en onbekende armlastige MKB’ers (die hypotheek niet kunnen betalen, maar zich schamen en geheim blijven). Volksvertegenwoordigers stellen overal vraaggestuurd kaders aan nieuwbouw voor eigen projecten en ontwikkelaars maar niet in Wijdemeren. Men schreeuwt wel van de daken dat er woningnood is, voor ruim 1000… Waar wonen die dan? Is MRA de hoofdschuldige en pied a terre zoekers uit de grachtengordel? Welk volk vertegenwoordigen onze volksvertegenwoordigers dus? De grootste ‘politieke’ issues in het Gooi zijn miljonairshuisvesting in Wijdemeren, patserauto’s fotograferen in Laren en 60 poenige vliegtuigeigenaren beschermen in Hilversum tegen nieuwbouwwoningen vlak ernaast….. Geeft te denken over al dan niet discrimineren, toch?

 3. Ondanks de Woonvisie blijft Wijdemeren in de greep van projectontwikkelaars.
  Dat Ankeveen geen sociale huurders wil zet hen in een verkeerd daglicht. Sociale huur is m.i. geen probleem, wel huurders die zich niet sociaal gedragen.

  Tot slot: ook op gemeentegronden verlopen bouwintenties op voorhand niet goed omdat overleg met aanwonenden vooraf vergeten wordt. M.a.g. protest en stagnatie.
  Daarnaast zou het goed zijn om te kijken waar behoefte aan is. Er zijn ook mensen die wel willen verhuizen (bijvoorbeeld kleiner gaan wonen) maar omdat er toch geen aanbod is ze nergens ingeschreven staan – en dus onbekend…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.