Windmolens in de Horstermeerpolder en bij Nieuw-Loosdrecht?

Windmolens in de Horstermeerpolder en bij Nieuw-Loosdrecht. En her en der in Wijdemeren zonnevelden van 10 tot 25 hectare. Het is niet gezegd dát dat gaat gebeuren, maar het kán wel. Dat staat in het ‘afwegingskader’ dat de provincie Noord-Holland onlangs heeft vastgesteld.

(Illustratie Land-id)

Via via belandde ik bij een door het Arnhemse bureau Land-id opgesteld en door de provincie Noord-Holland recent vastgesteld document: ‘Energietransitie Hollandse Waterlinies – Afwegingskader’. Daarin staan boeiende dingen, namelijk op welke plekken in onder meer Wijdemeren ruimte is voor windmolens met turbines van 3 megaWatt (de heel grote hebben 5,6 megaWatt vermogen) en waar mogelijkheden zijn voor zonnevelden met panelen die niet hoger reiken dan anderhalve meter boven de grond. Bovendien is ‘zon op water’ mogelijk, aldus het afwegingskader.

Het bureau heeft mogelijkheden voor wind- en zonne-energie bekeken voor het hele gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die linie is Unesco-werelderfgoed. Hij loopt van ongeveer de lijn Hoorn-Alkmaar tot in Brabant – en omvat ook het Vechtplassengebied. In het afwegingskader lezen we dat wat in dat document staat niet per se zal gebeuren, maar er wordt wel aangegeven waar opwekking van zonne- en windenergie mogelijk is zonder het linielandschap onaanvaardbaar aan te tasten.

Vrijblijvend is het document niet. Voor wat betreft het Noord-Hollandse grondgebied (en dus ook Wijdemeren) komt het in de plaats van de tot nu toe geldende verbodsbepalingen in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. Ofwel: vanaf nu bepaalt het afwegingskader wat wel mogelijk is en wat niet is toegestaan op het gebied van opwekking van groene stroom. Ook lezen we: ,,Het kader biedt geen nieuwe regels, maar maakt bestaand beleid meer concreet.’’

Regionale Energiestrategie

Dat is van belang voor het opstellen van de volgende versie van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Hollland-Zuid, die ook voor Wijdemeren geldt. Die RES is belangrijk om zo veel mogelijk groene stroom op te wekken in plaats van energie met behulp van fossiele brandstoffen die leiden tot CO2-uitstoot. Op de website van de RES-regio Noord-Holland-Zuid heb ik het afwegingskader echter (nog) niet aangetroffen, op de website van de gemeente Wijdemeren evenmin. Toch komen dingen die in het afwegingskader staan voor inwoners van de Wijdemeerse dorpen heel dichtbij.

In deze gemeente ziet de provincie geen mogelijkheden voor enorme windmolens met een vermogen van 5,6 megaWatt, maar wel  voor een aantal molens met een vermogen van 3 megaWatt. En zonnepanelen die hoger zijn dan 1,50 meter zijn uit den boze, maar zonnevelden tot 1,50 meter hoog behoren wel tot de mogelijkheden.

Waar dan?

Cruciaal is natuurlijk de vraag: waar zouden die winmolens en zonnevelden dan kunnen komen?

Gebieden waar windmolens mogelijk worden geacht. (Illustratie Land-id)

Eerst windmolens. Daarover maakt de provincie meteen een belangrijke opmerking. ,,Gezien het enorme contrast in schaal tussen windturbines en het landschap’’, zo staat er, ,,dient men terughoudend te zijn in het aantal te realiseren windenergie-initiatieven.’’ Dat in aanmerking nemende, ziet de provincie ruimte voor windmolens in de Horstermeerpolder, als ik het goed zie zo’n beetje bij de Radioweg. En verder zijn windmolens mogelijk bij Nieuw-Loosdrecht. Afgaande op het kaartje zijn die gedacht voorbij het vliegveld aan beide kanten van de Rading. Wat dat zou betekenen voor eventuele bouw op Ter Sype (en trouwens ook voor het vliegveld) is een vraag die ik niet kan beantwoorden, maar hier wel vast opwerp.

Vijf grotere zonnevelden . . . (Illustratie Land-id)

Dan zonnepanelen. In alle gevallen geldt in het Vechtplassengebied: niet hoger dan 1,50 meter. Verder geeft de provincie twee mogelijkheden aan: een wat kleiner aantal grote zonnevelden (tot ongeveer 25 hectare) of wat meer kleine zonnevelden (ruwweg 10 tot 15 hectare). In het plassengebied is het volgens de provincie mogelijk vijf grotere of acht kleinere zonnevelden op land te realiseren. Zie de kaartjes voor de plekken waar volgens het afwegingskader mogelijkheden zijn.

. . . of acht kleinere. (Illustratie Land-id

Ook zijn nog wat nadere bepalingen opgenomen. Zo moet een zonneveld minimaal 50 meter van een weg of bebouwing liggen en ook minimaal 50 meter van hoofdwatergangen. Voorts: ,,Tussen verschillende ontwikkelingen is minimaal 600 meter vrij tot de volgende ontwikkeling.’’ Dus tussen twee zonnevelden moet een afstand van ten minste 600 meter worden aangehouden.

Zonnevelden op de plassen

Wat de kaartjes niet laten zien, maar wat volgens de provincie eveneens tot de mogelijkheden behoort: drijvende zonnepanelen op de plassen. Daarover zegt het afwegingkader dit. ,,Per plas is 1 zonneveld van max. 20 hectare mogelijk.’’ Lezen we het letterlijk dan zou dat betekenen dat op de Loosdrechtse Plassen vijf zonnevelden mogelijk worden geacht. Er zijn immers vijf Loosdrechtse  plassen (naast bij Loosdrecht natuurlijk de Vuntus, de Stille Plas en de Loenderveense Plas). Of die zonnevelden ook – net als op land – minimaal 600 meter van elkaar moeten liggen wordt niet aangegeven. Verder staat er over ‘zon op water’: ,,De panelen liggen ‘vlak’ op het water en worden omzoomd door beplante groene drijvende eilanden. De drijvende zonnevelden worden op minimaal 100 meter van de oevers gerealiseerd.’’

Naar het document

Zelf eens kijken naar dat document ‘Energietransitie Hollandse Waterlinies – Afwegingskader’? Ga naar het nieuwsbericht van de provincie . Onderaan dat bericht kunt u op de link klikken om het document te downloaden.

8 gedachten op “Windmolens in de Horstermeerpolder en bij Nieuw-Loosdrecht?”

 1. Hi Ronald, fijn dat je dit soort zaken publiceert. Ik heb geen idee of binnen de provincie Noord-Holland ‘Team Windturbines’ praat met ‘Team Luchtvaart’, slechts twee deuren verder :-). We gaan het maar weer eens navragen…
  Formeel: zie de beperkingengebieden in het Luchthavenbesluit van Vliegveld Hilversum. Met name het kaartje in: Bijlage F Hoogtebeperkingengebied in verband met vliegveiligheid. De tekst m.b.t. hoogtebeperkingen i.v.m. “nieuwe objecten” is:

  “Rondom een luchthaven gelden beperkingen aan de maximale hoogte van objecten in, op of
  boven de grond in verband met de vliegveiligheid. Deze hoogtebeperkingen volgen uit
  internationale eisen op basis van ICAO Annex 14 chapter 4 ‘Obstacle Restriction and Removal’.
  In figuur 6 en figuur 7 zijn de hoogtebeperkingen aangegeven voor luchthaven Hilversum. In
  figuur 6 is een overzicht opgenomen van het gehele gebied van hoogtebeperkingen rondom de
  luchthaven, figuur 7 toont het deel van dit gebied in de nabijheid van de start- en
  landingsbanen.
  Voor zowel voor het veiligheidsgebied als de gebieden met hoogtebeperkingen vanwege de
  vliegveiligheid geldt dat de beperkingen enkel gelden voor nieuwe objecten. Voor reeds
  bestaande obstakels heeft het vaststellen van deze gebieden geen gevolgen. “

 2. Boeiend. Naar mijn mening is het zoekgebied ter hoogte van Weesp beter bruikbaar als Noord-Zuid verbinding tussen N236 (vanaf Weesperbrug) en N201 (tot brug over Amsterdam Rijnkanaal bij Baambrugge Loenersloot).

 3. Is het woord “afwegingskader” een woord voor: nou ja.. we hebben het wel anders bedacht (= geen windmolens in Wijdemeren en ’t Gooi), maar ja.. we zijn de provincie, dus ‘we rule’ en Wijdemeren is toch een ‘pain in the ass’. Ik vraag me werkelijk af als we alle gedeputeerden een testje zouden laten doen: een grafisch plaatje van Noord-Holland, met de alleen lijnen als provinciegrens) of ze in staat zijn om Wijdemeren terug te vinden – ik denk dat de helft het niet goed kan vinden
  Waar het over een paar jaar zo zal zijn (m.n. denk ik in de Horstermeer), daar hebben we feitelijk alleen te maken met Natuurmonumenten als eigenaar ; die geven we een zak geld en we hebben weer een paar windmolens en Megakilowatt erbij.
  Begrijp me goed: ik ben niet tegen wind/zonne-energie, maar de wijze waarop nu naar bepaalde besluitvorming voorgesorteerd wordt

 4. goeiemorgen!
  wat is “onlangs” (vwb. de beslissing vd provincie) ? dat vind ik interessant om te weten want:
  – zie onderstaande mailwisseling: (NB daarvan heb ik alleen de laatste toegelaten omdat die ook zonder het voorafgaande vanzelf spreekt. De naam van de ambtenaar heb ik verwijderd. Ronald Frisart)

  Geachte heer Hazes,

  Hartelijk dank voor uw vraag over de RES Noord-Holland Zuid. U vraagt of er in gemeente Wijdemeren of aangrenzende gemeenten ergens windmolens zijn gepland. Binnen de regio Gooi en Vechtstreek zijn geen zoekgebieden voor windenergie opgenomen in de RES. Op de kaart van de RES Noord-Holland Zuid is dat overzichtelijk gemaakt. Dichtstbijzijnde zoekgebied voor windenergie op deze kaart is bij de Diemerscheg, aan de overkant van het Amsterdamrijnkanaal ter hoogte van Weesp. Het is een zoekgebied. Dat betekent dat er nog eerst vele onderzoeken gedaan moeten worden om te bepalen of er binnen dat gebied wel windmolens gebouwd kunnen worden. Naast onderzoek naar de technische en financiële (on)mogelijkheden zal ook het effect op de natuur worden onderzocht. Natuurlijk wordt er ook getoetst aan de wettelijke kaders voor afstand en (geluids)overlast. Het zoekgebied is nu nog ruim genomen. In het vervolgproces wordt er samen met de omgeving en belanghebbenden bepaald wat de meest geschikte plek is voor windturbines. De uitkomst van het onderzoek kan ook zijn dat er geen windmolens komen.

  Met vriendelijke groet,

  Programmacoördinator Energietransitie

  1. Het bericht op de website van de provincie is van 13 januari 2022. Gedeputeerde Staten hebben het afwegingskader op 11 januari vastgesteld, zo staat in de besluitenlijst van die dag. Het concept-afwegingskader dateert van november.

 5. Dank Rading-Nul voor jullie alerte onderzoek!
  Ik heb dit bericht meteen doorgestuurd naar enkele natuur en landschap minnende organisaties die het document “Energie Transitie Hollandse Waterlinies” niet kenden.

 6. Beste Ronald,
  Zoals gewoonlijk weer een prachtig stuk van jouw hand,
  Ik denk overigens dat dit afwegingskader met een aardige kokervisie is opgesteld, puur geredeneerd uit het gedachtegoed van de Hollandse Waterlinie. Met verbazing zie ik potentiële mogelijkheden langs de Rading en vliegveld Hilversum, lijkt mij dat hier een aardig conflict ontstaat tussen windturbines en veiligheidszone start en landingsbaan. Of hebben de opstellers van dit afwegingskader al informatie welke ik nog ontbeer en is de toekomst van het vliegveld hiermee beslecht. Een 2e punt is dat het uitgangspunt is molens met een capaciteit van 3MW.
  De 3MW molens worden niet meer gebouwd omdat 1 grote tot 4 x meer stroom opwekt dan 2 kleine.
  Graag verwijs ik hiervoor naar https://www.nwea.nl/regionale-energie-strategieen-verkijken-zich-op-te-kleine-windturbines/

  1. Dank voor deze nuttige verwijzing. De rekensom op de website van de brancheorganisatie van de ‘windondernemingen’ NWEA is glashelder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.