Valt er politiek zó weinig te verhapstukken in Wijdemeren?

De Wijdemeerse politiek is deze maand opvallend weinig bijeen en dan nog hoofdzakelijk voor zogeheten beeldvormende sessies. Valt er dan zo weinig te bediscussiëren en te besluiten?

Regeren is vooruitzien, zeggen ze, maar ook het volgen van het politieke bedrijf is een heel klein beetje vooruitzien – of het nu gaat om de landelijke of de lokale politiek. Dus keek ik eind december even naar de Wijdemeerse politieke agenda voor januari. Uiteraard is het een deel van deze maand nog reces. Maar vier bijeenkomsten helemaal aan het eind van de maand leek me wel wat weinig, temeer omdat het gaat om maar één commissievergaderinge en verder ‘slechts’ beeldvormende sessies. Die laatste zijn heel zinvol, maar bediscussieerd en besloten wordt er niets. Dus, vroeg ik me af, is er dan zo weinig waarover gedebatteerd en besloten moet worden? Is dat wel normaal? Heeft het er misschien mee te maken dat het een verkiezingsjaar is en dat eind maart de gemeenteraad in nieuwe samenstelling aantreedt?

De agenda van deze maand zoals te zien op de gemeentelijke website.

Vrijdag verscheen de nieuwsbrief van De Lokale Partij (DLP). Daar is ze ook iets opgevallen, maar iets heel anders dan mijn eigen observatie van eind december (toen overigens de agenda’s van vergaderingen nog niet bekend waren). Dit is wat DLP schrijft: ,,Wij schrokken ons een hoedje. Er zijn drie extra avonden meer ingepland dan afgesproken. Commissies volgepropt met  zware onderwerpen. De laatste ronde voor de verkiezingen, de beer is los, lijkt het wel. (. . .) In korte tijd mogen wij ons door ca 152 documenten worstelen, dit zijn bijna 3200 pagina’s.’’

Onderling uitvechten

Hoe dat zit met wat er is afgesproken en of ze zich terecht ‘een hoedje’ zijn geschrokken, laat ik buiten beschouwing. Dat moeten de politieke actoren onderling maar uitvechten. Wel klopt het dat in het Wijdemeerse politieke theater na een erg stille januarimaand ineens toch flink gas wordt gegeven.

Nu eerst even terug naar de constatering dat het aan het politieke front in januari wel erg stilletjes lijkt. Om te zien of dat ook echt zo is, heb ik  bekeken wat er de afgelopen jaren in januari te doen was. Dat levert het volgende overzichtje op:

JANUARI 2022

4 vergaderingen, namelijk:

3 beeldvormende sessies

1 raadscommissie.

 

JANUARI 2021

7 vergaderingen, namelijk:

2 beeldvormende sessies

4 commissievergaderingen

1 besloten bijeenkomst.

 

JANUARI 2020

4 vergaderingen, namelijk:

3 commissievergaderingen

1 besloten raadsvergadering.

 

JANUARI 2019

6 vergaderingen, namelijk:

1 beeldvormende sessie van de raad

4 commissievergaderingen

1 raadsvergadering.

 

JANUARI 2018

4 vergaderingen, namelijk:

3 commissievergaderingen

1 extra commissievergadering.

Conclusie: ja, in januari 2022 is het wat aan de stille kant met 4 bijeenkomsten tegen 4 tot 7 in de andere jaren. Bovendien zijn het deze maand voornamelijk beeldvormende sessies en slechts één commissieberaad. De andere jaren beraadslaagden raadscommissies vaker  en  in 2019 en  2020 kwam tevens de gemeenteraad bijeen. Die ene besloten bijeenkomst in januari 2021 was een bijzondere, want toen ging het om ‘bijpraten Participatiewet’. Dat was een uitvloeisel van het een maand eerder losgebarsten ‘boodschappen-gate’ waarmee Wijdemeren helaas landelijke bekendheid verwierf.

Verkiezingsjaar

Heeft die relatieve januari-rust er misschien mee te maken dat 2022 een verkiezingsjaar is en dat er weinig meer te behandelen valt? Op zoek naar een antwoord heb ik de vergadermaanden januari tot en met maart op een rijtje gezet en dat ook gedaan voor verkiezingsjaar 2018.

JANUARI 2022

4 vergaderingen:

3 beeldvormende sessies

1 raadscommissie

 

FEBRUARI 2022

5 vergaderingen:

3 commissievergaderingen

2 x raad

 

MAART 2022

2 vergaderingen:

1 afscheidsraad

1 installatieraad

 

JANUARI 2018

4 vergaderingen:

3 gewone commissievergaderingen

1 extra commissievergadering

 

FEBRUARI 2018

4 vergaderingen:

1 gemeenteraad

3 commissievergaderingen

 

MAART 2018

3 vergaderingen:

1 gemeenteraad

1 afscheidsraad

1 ìnstallatieraad

In totaal waren er in 2018 11 bijeenkomsten en dit jaar eveneens 11. Wel zien we in 2018 7 commissievergaderingen en dit jaar slechts 4, terwijl er dit jaar 3 beeldvormende sessies zijn en in 2018 niet één. En in beide jaren zien we 4 raadsvergaderingen. Eigenlijk zijn dat telkens maar twee gewone raadsvergaderingen, want de andere twee hebben een bijzonder karakter. In de eerste daarvan wordt afscheid genomen van de raad in de oude samenstelling, in de tweede wordt de raad in nieuwe samenstelling geïnstalleerd.

Op zichzelf lijkt er dit jaar van januari tot en met maart niet veel bijzonders aan de hand, behalve dat het ditmaal in januari inderdaad relatief stilletjes is. Toch heeft DLP in genoemde nieuwsbrief wel gelijk dat de slechts 4  vergaderingen van raadscommissies bijzonder volle agenda’s hebben. Weliswaar moeten de commissies en dus de raad ditmaal 21 ‘echte’ onderwerpen afhandelen en in 2018 26 (de zogeheten ‘behandelverzoeken’ laat ik buitenbeschouwing), dit keer is de boel veel meer op elkaar geperst en moeten zaken dus in (veel) kortere tijd worden afgehandeld dan vier jaar geleden.

Raadsvergaderingen

Dat het in de periode voor de verkiezingen, ondanks de rustige januari, wel erg druk is, komt het beste tot uitdrukking bij de geplande gewone raadsvergaderingen. Net als in 2018 zijn dat er twee. Maar waar ze in 2018 netjes waren verdeeld over februari en maart, is dat nu niet zo. Dit jaar vallen de gewone raadsvergaderingen allebei in februari. En dan ook nog op twee opeenvolgende dagen, woensdag 9 en donderdag 10 februari.

Alles overziend kan de conclusie niet anders zijn dan: ja, dit jaar is de vergaderplanning afwijkend van ‘normaal’. Op zichzelf is dat natuurlijk iets wat de raads- en commissieleden zichzelf aandoen en waarmee de gewone inwoner bar weinig te maken heeft.

Inwoners

Tegelijkertijd valt inderdaad op dat er helemaal aan het einde van deze raadsperiode wel erg veel en vooral in erg weinig tijd moet worden afgehandeld. Je kunt je afvragen of dat bevorderlijk is voor degelijke en zorgvuldige afweging, gedachtenwisseling (debat) en besluitvorming. En dat is voor  gewone inwoners wél van belang. Zij krijgen immers te maken met de resultaten van die besluitvorming.

NB Dit is een iets bijgewerkte versie van deze bijdrage. In het origineel had ik de raadscommissie van 31 januari over het hoofd gezien (viel buiten een geprint velletje,. domdomdom). Een alerte lezer wees me daarop, waarvoor dank.

Eén gedachte op “Valt er politiek zó weinig te verhapstukken in Wijdemeren?”

  1. De vraag achter je analyse is natuurlijk het waarom.
    Waarom ineens twee extra Ruimte& Economie vergaderingen?
    Kijkend naar de onderwerpen lijkt het er verdacht véél op dat de huidige raad nog even snel de nieuwe raad de pas afsnijdt. Point of no return door bij zoveel mogelijk bouwprojecten een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarna kun je daar fatsoenshalve namelijk Never nooit meer vanaf wijken…. Is dat het misschien? Over je graf heen regeren, is dit wel netjes? Wie wordt daarmee op zijn wenken bediend? De belasting betalende woningzoekende of de projectontwikkelaars? Wie het weet mag het zeggen enneh in welk coalitie- of verkiezingsprogramma stond dit? Of wordt de Provincie (weer) een hak gezet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.