Wob-verzoek (3): Eerste poging strandt

De eerste poging om via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) alle documentatie te krijgen over het onderzoek van bureau Necker van Naem naar de ambtelijke organisatie van Wijdemeren is gestrand. De gemeente weigert de spullen op dit moment openbaar te maken. Maar niet getreurd: over niet al te lange tijd gaat een tweede Wob-verzoek de deur uit.

Zoals ik u eerder meldde, heb ik een envelop met daarin mijn Wob-verzoek op maandag 5 juli overhandigd aan de balie van het gemeentehuis. Dinsdag (27 juli) vond ik in de brievenbus het antwoord van burgemeester en wethouders. De gemeente is dus niet zo kinderachtig geweest de volle vier weken die de wet maximaal toestaat om op zo’n verzoek te antwoorden voorbij te laten gaan. Maar het antwoord is desondanks: nee, u krijgt de gevraagde spullen niet.

Als eerste kennis nemen

Namens burgemeester en wethouders schrijft de teammanager juridische zaken en veiligheid van de gemeente dat ‘het belang van het gemeentebestuur, hieronder wordt verstaan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Wijdemeren, en de ambtelijke organisatie om in hun hoedanigheid van direct betrokkenen als eerste kennis te nemen van het onderzoeksrapport c.a. zwaarder weegt dan uw belang als geïnteresseerde’. Dat c.a. betekent ‘cum annexis’ ofwel in dit verband: en aanverwante spullen De teammanager beroept zich op een onderdeel van artikel 10 van de Wob. Juridisch valt daar geen speld tussen te krijgen.

Embargo

Nu had ik wel voorzien dat er in tijdvolgorde een probleem kon rijzen, namelijk dat ik het definitieve rapport eerder in handen zou kunnen hebben dan bijvoorbeeld de gemeenteraad. Daarom had ik me bereid verklaard een embargo-regeling af te spreken. Dan zou ik de spullen wel alvast kunnen krijgen, maar zou ik beloven niet vóór een bepaalde datum daarover te publiceren. Leuk geprobeerd, vindt de juridische teammanager, maar niet goed genoeg. ,,Een embargo, zoals u in uw verzoek voorstelt, biedt (. . .) onvoldoende juridische waarborgen.’’

Ook dat is juist. Een embargo is iets dat je in goed onderling vertrouwen afspreekt. Zo’n afspraak schenden, is heel onbehoorlijk – dan had je immers geen afspraak moeten maken – maar op zulk onbehoorlijk gedrag staat geen sanctie.

Dat de juridische ambtenaar me namens burgemeester  en wethouders een ‘Njet!’ laat horen verbaast me in dit stadium dan ook niet. Eerder al drong raadslid Gert Zagt (De Lokale Partij) er bij burgemeester Crys Larson op aan de gemeenteraad het rapport van Necker van Naem in vertrouwelijkheid vast te geven. Hoe Zagt het ook probeerde, Larson bleef weigeren. Eerst moet de ambtelijke organisatie, de ondernemingsraad voorop, worden ingelicht, daarna pas is de gemeenteraad aan de beurt, stelde ze. De raad krijgt het belangrijke rapport naar het zich nu laat aanzien begin september. En dan is het ook meteen openbaar.

Concept en correspondentie

Maar als de boel toch openbaar wordt, is een Wob-verzoek dan niet een beetje onzinnig? Nou nee, want zoals ik begin deze maand al schreef, wil ik meer zien dan alleen het definitieve rapport. Ik wil ook het concept-rapport lezen dat volgens burgemeester en wethouders niet goed genoeg was. En ik wil ook graag de correspondentie zien van burgemeester en wethouders, ambtenaren en onderzoeksbureau Necker van Naem over het onderzoek, het concept- en het eindrapport. Het zou immers zomaar kunnen dat daaruit interessante conclusies vallen te trekken.

En dát is dan weer interessant, omdat het voor Wijdemeren en zijn inwoners om een belangrijke kwestie gaat. De vraag die Necker van Naem moet beantwoorden is hoe de ambtelijke organisatie marcheert (of niet). De hamvraag die daarachter schuil gaat, is natuurlijk: is de gemeente Wijdemeren tegen zijn taken en ambities opgewassen en kan ze dus zelfstandig blijven of niet? Bij inwoners en politiek ligt dat gevoelig. Standpunten lopen nogal uiteen.

Ambtenaar niet flauw

Maar goed, het eerste Wob-verzoek heeft dus niets opgeleverd. De juridische ambtenaar is echter niet flauw. Ze verdonkeremaant niet dat ik nog best kansen heb, want ze ‘hecht er (. . .) aan te benadrukken dat mijn besluit niet uitsluit dat u in de toekomst alsnog kennis kunt nemen van alle relevante informatie, mogelijk met inachtneming van de beperkingen van de Wob’. Gezien het argument om me op dit moment de gevraagde spullen te weigeren klopt ook die mededeling als een bus. U, lezer, én de juridische teammanager zien het dus al aankomen hè: over een poosje gaat een tweede Wob-verzoek de deur uit. De zaak is er voor Wijdemeren belangrijk genoeg voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.