Ook Achtererf zonder zelfs maar één sociale huurwoning? Dat zou zomaar kunnen, tenzij gemeenteraad ingrijpt

Het al heel lang slepende woningbouwproject Het Achtererf in Loosdrecht lijkt dan eindelijk tot iets te leiden, meldt De Gooi- en Eemlander deze vrijdag. Maar naar het zich laat aanzien bestaat de kans dat er opnieuw nul sociale huurwoningen verrijzen. Tenzij de gemeenteraad alsnog ingrijpt.

Het Achtererf. In het midden het appartementencomplex. (Illustratie JeeGee Vastgoed)

Na jaren gesteggel denkt ontwikkelaar JeeGee Vastgoed het nu dan toch eindelijk voor elkaar te hebben. Voor het project Het Achtererf tussen de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de Tjalk ligt er een plan dat voorziet in 36 nieuwbouwwoningen – de helft appartementen, de andere helft zogenoemde grondgebonden woningen. Van die achttien appartementen komen er zes in de vrije sector en twaalf in het sociale segment.

Daarmee voldoet de ontwikkelaar netjes aan de eis dat bij nieuwbouwprojecten een derde moet worden gerealiseerd in het sociale segment. Dat mag sociale huur of sociale koop zijn. Zo staat het in de nog lopende Woonvisie van de gemeente Wijdemeren. En zoals de zaken nu liggen, komt het ook zo te staan in de nieuwe Woonvisie die in de maak is voor de komende jaren.

Ongeloof

Eigenaardig is wel dat De Gooi- en Eemlander over Het Achtererf meldt dat het bij de geplande twaalf sociale appartementen kan gaan om huur óf koop. Ontwikkelaar JeeGee Vastgoed zal toch wel weten wat het gaat worden?, denk je dan. Maar nee, althans naar buiten toe stelt de ontwikkelaar het nog niet te weten. Op de projectwebsite hetachtererf.nl staat namelijk over alle appartementen: ,,Het is nog niet bekend of deze appartementen verkocht of verhuurd gaan worden.’’ Dus voor de twaalf appartementen in het segment sociaal is nog niet gekozen voor sociale huur, sociale koop of een mix daarvan. Enig ongeloof over die mededeling in dit stadium van de planontwikkeling is wel op zijn plaats, maar als buitenwereld zullen we het er eventjes mee moeten doen.

Uiteraard gaan de gedachten wel onmiddellijk naar een andere ontwikkellocatie van JeeGee Vastgoed, namelijk die in Ankeveen aan de Cannenburgerweg bij de kruising met de Herenweg. Ook daar komen woningen. Ook daar zal keurig worden voldaan aan de eis ‘een derde sociaal’. Maar zich erachter verschuilend dat Ankeveense omwonenden niets zouden willen weten van huurwoningen heeft JeeGee Vastgoed ervoor gekozen in het segment sociaal alleen koopappartementen te realiseren en geen enkele huurwoning.

Raad liet het afweten

Op Rading Nul is er eerder op gewezen dat de Wijdemeerse politiek ontwikkelaars daarvoor alle ruimte geeft en dus het risico neemt dat nooit meer ook maar één sociale huurwoning zal worden gebouwd – tenzij wat wordt gesleuteld aan de nieuwe Woonvisie. Tot twee keer toe beloofde wethouder Rosalie van Rijn nog eens naar de regels te zullen kijken, maar tot nu toe leidde dat op het gebied van sociale huur tot helemaal niets. Ook de gemeenteraad – waar in elk geval De Lokale Partij wel door had waar de schoen wringt – liet het op 8 juli op dit punt afweten.

Wat nu te lezen valt over Het Achtererf geeft alle aanleiding tot wantrouwen. Het kan immers zomaar zijn dat de ontwikkelaar ook daar bij het sociale segment kiest voor alleen koop en helemaal geen huur. Immers, waarom zou hij in Nieuw-Loosdrecht iets anders doen dan in Ankeveen? Waarom zou hij in Loosdrecht wél kiezen voor (ook) sociale huur? Op dit moment heeft de gemeente geen enkel aangrijpingspunt om dat af te dwingen.

Nog steeds lichtpuntje

Wel is er nog altijd één lichtpuntje. Na veel geharrewar was op 8 juli het eind van het liedje dat de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie niet vaststelde, maar het onderwerp doorschoof naar een nog nader te bepalen datum na de zomervakantie. Eerder al sprak ik de hoop uit dat de raad dan alsnog wakker zal zijn en het ontwerp voor de nieuwe Woonvisie aanpast ten bate van mensen die een sociale huurwoning hard nodig hebben.

Van wethouder Van Rijn valt niets te verwachten.

Die hoop heb ik nu opnieuw. Want de raad kan toch onmogelijk gerustgesteld zijn door de melding van de ontwikkelaar dat nog onbekend is of er bij Het Achtererf (ook) sociale huurappartementen komen. Dat geldt des te sterker omdat we inmiddels (Ankeveen!) weten dat JeeGee Vastgoed net zo makkelijk besluit nul sociale huurwoningen te bouwen. Dat kan bij Het Achtererf opnieuw gebeuren. Tenzij de politiek dus ingrijpt in de ontwerp-Woonvisie. Gezien haar recente optreden – eerst beloven er ‘nog eens naar te kijken’, vervolgens geen vin verroeren – valt van wethouder Van Rijn (CDA) op dit punt helemaal niets te verwachten. Het zal dus van de raad moeten komen.

7 gedachten op “Ook Achtererf zonder zelfs maar één sociale huurwoning? Dat zou zomaar kunnen, tenzij gemeenteraad ingrijpt”

 1. De gemeente geeft aan dat er zo’n duizend woningzoekenden zijn. Nu is dat aantal niet correct, maar feit is dat er veel mensen een sociale huurwoning willen. Fijn, zo’n gemeente die aan de eigen woorden voorbij gaat.
  Laat de gemeente ontwikkelaars verplichten om in ieder geval een deel sociale (en midden) huur te bouwen!
  Daarnaast zijn sociale koopwoningen m.i. een mogelijkheid voor starters om te kopen, ondanks dat ze ook niet goedkoop zijn, maar in ieder geval nog te betalen in deze overspannen markt.
  Maar… wordt er bij de sociale koopwoningen bedongen dat het geen speculatie-object mag worden? Dat de koper er zélf in moet gaan wonen? Dat het (bijvoorbeeld) niet binnen vijf jaar verkocht mag worden?

  1. In zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding voorziet de nieuwe woonvisie wel.

 2. Voor de meeste plaatselijke woningzoekenden is een sociale koopwoning niet haalbaar. Die zijn dus afhankelijk van sociale huur en precies daarvoor wordt niet gebouwd. Dat is behoorlijk in tegenspraak met uitspraken van het gemeentebestuur dat men voor de plaatselijke woningzoekenden wil bouwen.
  Laat het gemeentebestuur die uitspraken dan nu maar eens waarmaken.
  Bovendien wil ik niet uitsluiten dat er ook raadsleden zijn die het geen bezwaar vinden dat er geen sociale huur komt, of dat zelfs misschien wel een voordeel vinden.

 3. (Weer) goed opgelet, Ronald. Fijn, dat je het opnieuw opneemt voor de 885 jonge startende woningzoekenden, die of al in Wijdemeren wonen of er naar terug willen verhuizen.

  Nieuwe Democratie Wijdemeren gaat een stap verder en roept deze 885 jongeren, die nu gemiddeld 4,5 jaar wachten en bij het ongewijzigd door de raad aannemen van de Woonvisie de komende 4 jaar dat zien oplopen tot 8,5 , dringend op om zelf in actie te komen. Er is een meldpunt ingericht op http://www.nieuwedemocratiewijdemeren.nl om met zovelen als mogelijk tegengas te gaan geven. Wij faciliteren daarin. Ouders mogen zich namens hun kind(eren) ook melden. De meest actieven maken dan met onze hulp een concreet plan richting de nieuwe raadsverkiezingen in 2022. Samen beslissen in plaats van dat aan projectontwikkelaars overlaten. We hebben (nog) geen steun gekregen van woningcorporaties. Zij zijn afhankelijk van WoningNet-spelregels.

  1. Dat ‘cui bono’ (wie heeft/had er voordeel van?) is het beroemdst geworden citaat uit een van de vele redevoeringen van de Romeinse schrijver, filosoof en politicus Cicero (106 v. Chr. – 43 v. Chr.). Het staat bijna aan het eind van deze zin: ,,L. Cassius ille quem populus Romanus verissimum et sapientissimum iudicem putabat identidem in causis quaerere solebat ‘cui bono’ fuisset.” Vertaling: Lucius Cassius, die het Romeinse volk als de meest waarheidslievende en wijze rechter beschouwde, maakte er een gewoonte van in rechtszaken bij herhaling te vragen: ‘Wie had er voordeel van?’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.