Wordt ‘Wijdemeren’ straks net zo groot als Hilversum?

Interessant, de uitgangspunten die burgemeester en wethouders van Gooise Meren hebben opgesteld voor de fusiegesprekken met Wijdemeren. De gemeenteraad van Gooise Meren moet er natuurlijk nog wel ‘ja’ tegen zeggen, maar het college in Bussum geeft interessante voorzetten.

Vandaag zag ik in De Gooi- en Eemlander welke uitgangspunten het college van Gooise Meren voor de fusiegesprekken heeft bedacht. Dat ze – trouwens net als Hilversum – een zogenoemde ‘lichte’ fusie willen bijvoorbeeld. Dat betekent dat Gooise Meren als gemeente blijft bestaan en dat het huidige Wijdemeren erbij wordt gevoegd. Het alternatief is een fusievorm waarbij zowel Wijdemeren als Gooise Meren wordt opgeheven, waarna een nieuwe gemeente wordt geboetseerd.

De keuze van het college in Gooise Meren valt goed te begrijpen. Acht jaar geleden zijn de oude gemeenten, Bussum, Naarden en Muiden samengevoegd tot Gooise Meren, inmiddels hebben ze hun zaakjes financieel en organisatorisch weer netjes op de rit en ze hebben er geen trek in de hele boel nog een keer overhoop te halen. Logisch.

Gesplitst grondgebied

Maar mijn oog viel vooral op een vraag die vanuit het gemeentehuis in Bussum wordt opgeworpen: stel dat het komt tot een fusie Gooise Meren-Wijdemeren, is het dan een probleem dat het grondgebied van de nieuwe gemeente niet doorloopt? Aan de westkant zit dan immers Weesp (nu verre buitenwijk van Amsterdam) ertussen en iets meer naar het oosten de Hilversumse Meent.

Het college van Gooise Meren oppert dat in dat geval misschien maar eens met Hilversum moet worden gepraat over de Meent. Geen gekke gedachte, want als de Meent wordt overgeheveld naar de nieuwe gemeente Gooise Meren krijgt die laatste mooi een doorlopend grondgebied – van Muiden tot en met Breukeleveen, zeg maar.

Ezeltjes

Natuurlijk, er zijn historische redenen waarom de Meent nu onderdeel is van de gemeente Hilversum. Hilversumse boeren lieten er lang geleden koeien grazen. Niet voor niets kent Hilversum nog een straat die het Melkpad heet. Vanuit het centrum, rond de Groest, liepen ze vroeger met ezeltjes over het Melkpad richting de meent. Die ezeltjes hadden houten tonnen op hun rug, waarmee ze de melk van de koeien terugbrachten van de weilanden op de meent naar de boerderijen in Hilversum.

Maar tegenwoordig is de Meent in zekere zin wel een beetje een gek gebied, een exclave die los ligt van de rest van Hilversum. En waar denkt u dat inwoners van de Meent voornamelijk hun dagelijkse boodschappen doen? Juist ja, in Bussum.

Dus stel nu eens dat wordt besloten dat Gooise Meren en Wijdemeren straks samen verder gaan. Dan is het helemaal niet zo’n idiote gedachte de Meent over te hevelen van Hilversum naar de buren van de fusiegemeente. Mogelijk zal er vanuit Hilversum (misschien ook wel vanuit de Meent zelf) enig protest klinken, maar dat doet aan de argumenten niet af.

Cijfers

En welke situatie ontstaat er dan wat betreft de omvang van gemeenten? Daarvoor heb ik eens gekeken naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lang niet alle cijfers voor 1 januari 2024 zijn daar al beschikbaar, maar wel de stand van zaken per 1 januari 2023, dus heb ik die gebruikt. Wat zien we dan?

Wijdemeren telde op die datum 24.659 inwoners, Hilversum 93.345 en Gooise Meren 60.341. Wordt Wijdemeren bij Hilversum gevoegd dan ontstaat een ‘nieuwe’ gemeente Hilversum met 118.004 inwoners. Misschien vinden ‘ze’ het in Hilversum wel leuk dat de gemeente dan de 100.000-grens is gepasseerd, maar heel erg belangrijk lijkt me dat niet.

Zouden Wijdemeren en Gooise Meren voor elkaar kiezen, dan ontstaat een ‘nieuwe’ gemeente Gooise Meren met 85.000 inwoners. En dat is dan met de nu bestaande grondgebieden, die dus nergens in elkaar overlopen. Daarom nu even kijken wat er gebeurt als Wijdemeren en Gooise Meren samengaan EN als de Hilversumse Meent wordt overgeheveld van Hilversum naar het nieuwe Gooise Meren.

Met en zonder Meent

In de Meent wonen (nogmaals: stand 1.1.2023) 4.150 mensen Gevoegd bij Wijdemeren + Gooise Meren komt de nieuwe gemeente Gooise Meren dan uit op 89.150 inwoners. En Hilversum zonder de Meent? Dat krimpt dan naar 89.195 inwoners.

Da’s aardig, want in zo’n nieuwe situatie zijn Hilversum en Gooise Meren vrijwel even groot, al kan Hilversum blijven volhouden nog (net) de grootste in de regio te zijn. Maakt dat allemaal wat uit? Op zichzelf niet zo heel veel, vermoed ik. Aan de ene kant kun je denken: da’s gezond twee even grote gemeenten in de regio en niet meer eentje (Hilversum) die duidelijk groter is dan de rest. Aan de andere kant: voor zover ik het kan beoordelen werken de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek goed samen – ongeacht de nogal verschillende inwonertallen.

Zo bezien zou samenvoeging van Wijdemeren + Gooise Meren + Hilversumse Meent voornamelijk leiden tot het ‘aardige’ feit dat dan de twee grootste  regiogemeenten even groot zijn. En natuurlijk tot het feit dat het nieuwe Gooise Meren dan een niet opgesplitst grondgebied heeft.

Nog liever één gemeente

En voor het overige was en blijf ik eigenlijk voor samenvoeging van de hele regio tot één gemeente Gooi & Vecht (of welke andere naam ook). Om allerlei redenen is dat namelijk veruit de meest praktische oplossing en daarvan wordt iedereen beter.

6 gedachten op “Wordt ‘Wijdemeren’ straks net zo groot als Hilversum?”

 1. Het maakt denk ik niet zoveel uit of Wijdemeren met Gooise Meren of met Hilversum samengevoegd wordt. Beroerder dan een zelfstandig Wijdemeren zal het niet worden. Dat vind ik overigens al 40 jaar. Dus al jaren voordat Wijdemeren bestond.
  Van mijn huis naar het gemeentehuis in Hilversum is 15 minuten fietsen. Naar het gemeentehuis van Gooise Meren is 23 minuten fietsen. Doe mij maar Hilversum dus. Vooral ook omdat ik en veel ’s-Gravelanders en Kortenhoevers op Hilversum georiënteerd zijn.
  Dat Gooistad zal er heus wel een keer komen. Maar Wijdemeren kan zich niet permitteren om daar op te wachten. Het besluit tot fusie is al genomen. Dat wordt dus uitgevoerd.

  1. Laten we hopen dat de meerderheid verstandiger is en niet ingaat op jouw fietskwaliteiten!
   Hilversum heeft nimmer om Wijdemeren gegeven en doet altijd zijn eigen zin zeker gezien het feit van verkeersafwikkeling. Gooise Meren sluit vele malen beter aan gezien het DNA van onze dorpen die goed aansluiten op die van Wijdemeren en gezien dat Gooise Meren een goed dorpenbeleid heeft is dat nog meer reden.
   Mijn advies: koop een elektrische fiets!

 2. Hilversum krijgt 215.538.744,95 en Wijdemeren 37.345.486,00 uit het gemeentefonds, dat bedrag komt maar voor een deel tot stand na rato van het aantal inwoners, daar is nog een groot aantal andere criteria voor bepalend, wel of geen centrumfunctie, samenstelling bevolking, armoedebestrijding, arbeidsmarkt, vrouwenopvang, noem maar op. Het is niet juist om de bijdrage terug te rekenen naar een bedrag per inwoner. Daarbij zit het al of niet overschrijden van de 100.000 grens niet verwerkt in de berekening van de bijdrage uit het gemeentefonds. Wel is voor het gezicht naar buiten die grens wel van belang, je wordt elders in het land toch wat voor voller aangezien. Dat kán een belang voor Hilversum zijn. (Tenzij er weer een landelijk aansprekende burgemeester als Broertjes komt…) En wellicht komt Ter Sype dan ook weer ter sprake als ook Hilversum daar profijt van kan hebben.

 3. “Het betere is de vijand van het goede” ik herhaal dat mooie spreekwoord nog maar eens.
  Jarenlang was het promoten van Gooiland of Gooi & Vecht (de hele regio in een gemeente) de grote truuk om vooral maar geen keuze te hoeven maken… want dat duurde nog wel 20 jaar voor zoiets ging gebeuren… en zie wat een ellende ons dat gebracht heeft.

  Wijdemeren is al jarenlang klinisch dood. Fusie nu met Hilversum of Gooise Meren (of opgesplitst met beide) maakt het voor onze inwoners weer bestuurlijk leefbaar. Bovendien is het een stap in de goede richting naar die grote regiogemeente (die inderdaad nog wel 20 jaar duurt)

  “Het betere is de vijand van het goede” oftewel stel die goede stap nu niet uit omdat je mogelijk een beter stap over 20 jaar kunt nemen…. misschien.

  1. Geheel mee eens dat voor (de inwoners van) Wijdemeren een stap nú noodzakelijk is. Maar dat laat onverlet dat volgens mij uiteindelijk – en dus niet als uitsteltruc – die ene grote(re) gemeente het nastreven waard blijft.

 4. Volgens mij levert het voor Hilversum een hoop extra geld als het de status van 100.000+ gemeeente bereikt- want meer geld uit het gemeentefonds. Dus…. een paar kernen inlijven uit de failliete boedel van Wijdemeren en alle tekorten verdwijnen als sneeuw voor de zon. ( nu krijgt W 1417€ per inwoner/ H zelfs 2210€. En van H neemt alleen maar toe als ze de 100.000 grens bereiken…. . En wat zien wij (inwoners van de kernen van W ) er van terug… niente, niets, … alleen maar nog meer verhogingen van OZB, toeristenbelastingen. En nog meer uitstel van bouw projecten, onderhoud investeringen etc. En gemeente Wijdemeren wil zo graag draagvlak voor de fusie…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.