Zondagsrust

Zo rond 2011 wordt de zondagsrust in Wijdemeren een controversieel onderwerp. Tien jaar eerder, in een verslag van de Wijdemeerse Webkrant van 2001 gaat het hier zijdelings al over. Het betreft de oprichting van de ChristenUnie in Wijdemeren. In die oprichtingsvergadering werd gewaarschuwd tegen de verloedering door voorgaande paarse kabinetten, met als klinkende voorbeelden de euthanasiewetgeving, het homohuwelijk en de gedoogcultuur (ten aanzien van het bordeelverbod en softdrugs). Ook de zondagsrust diende hoog in het vaandel van de CU-raadsleden te staan.

De echte discussie wordt rond 2011 zachtjes aangezwengeld doordat de nieuwe huurder van de Dobber in Kortenhoef (Albert Heijn, Landwaart) het de onderhuurders van de Dobber (DSO, BMOL) weigert om op zondag te gebruiken. Een klein relletje (met landelijke aandacht) ontstaat wanneer de ijscoman Portofino door de nieuwe plaatselijke regelgeving na 30 jaar ineens niet meer op zondag zijn ijsjes mag verkopen. Dat besluit wordt heel snel weer tenietgedaan door het college.

Echt serieus wordt het wanneer winkeliers aan de Nootweg in Loosdrecht het college verzoeken om 12 zondagen per jaar open te mogen zijn. Dat wordt afgewezen doordat de 2 wethouders van DorpsBelangen (Zagt en van Waveren) tegen zijn. Later blijkt met name Zagt hier powerplay te spelen, iets wat hem niet in dank werd afgenomen door zijn fractie, maar daarover later meer. Deze weigering van het college wordt in Loosdrecht als zeer onredelijk ervaren door de eigenaren van de C1000 (destijds Super de Boer), omdat er in Wijdemeren een andere supermarkt wel open mag op zondag en dat is de Jumbo (destijds ook Super de Boer) in Kortenhoef. Oneerlijk en onredelijk, zo vinden de gebroeders vd Bunt. (eigenaren C1000)

Een motie van de VVD (nav die ongelijkheid in beleid) in de laatste gemeenteraad van 2011 zorgde voor de nodige opschudding; De motie riep op tot het alsnog verlenen van 12 openstellingszondagen aan de Nootweg, voor die winkeliers die dat zelf wilden. Het smaldeel van DorpsBelangen brak welhaast in tweeën, ik citeer uit de WWK:

René Voigt, de fractievoorzitter van DB, legde uit dat zijn partij langdurig met de kwestie geworsteld had. Een meerderheid van zijn fractie (minimaal vijf van de negen) vindt dat de winkels op de Nootweg moeten kunnen openen. Een minderheid houdt vast aan de zondagrust. Even leek het of de motie van VVD en D66 steun zou krijgen van een flink aantal DB’ers en daarmee aangenomen zou worden.Voigt vervolgde zijn betoog. “De wethouder heeft aangegeven dat hij (Zagt) consequenties zal trekken uit de aanname van de VVD-D66 motie. Wij willen geen bestuurlijke crisis over deze kwestie. Daarom zal de DB fractie geen steun verlenen aan de motie van VVD en D66.” Bij het uitspreken van die woorden stonden een aantal DB gezichten, die hun mening ondergeschikt maakten aan het principe van de wethouder, op onweer. Het is onprettig om tegen je overtuiging in te stemmen.

Je vraagt je af hoe die DB-ers destijds gestemd zouden hebben als ze geweten hadden dat Zagt op een later moment alsnog DB doormidden brak en met Zandbergen het huidige DLP begon. Amper 2 jaar later was (het merendeel van) DB al een andere mening toegedaan, getuige  een verslag van een destijds gehouden DB ledenvergadering:

Alle winkels op alle zondagen open? Als ze het willen natuurlijk, want niks hoeft. Hier staan voor- en tegenstanders stevig tegenover elkaar. Vrijheid blijheid, ga op zondag naar een winkel in je eigen dorp (voorstanders). Bescherm de kleine middenstander en de zondagsrust van de gelovigen en de buurt (tegenstanders). De voorstanders lijken donderdagavond in de gemeenteraad aan de winnende hand.

En warempel, in de raadsvergadering van november 2013 komt een initiatiefvoorstel van VVD en D66 ter stemming waarin verzocht wordt om een aanpassing van de zondagsluiting. Voor de liberalen zou het voor alle winkeliers in Wijdemeren mogelijk moeten zijn om op de zondagmiddag open te zijn. Na een inhoudelijk lang en uitstekend debat, met voor- en tegenstanders en een inspreker (Hildebrand Bijleveld) die

vanuit zijn geloofsovertuiging een petitie was gestart tegen de zondagsopening, kwam het initiatiefvoorstel ter stemming. Van de 18 raadsleden (1 afwezige) stemden er 4 tegen en 14 voor. Daarmee was een lang- en hoog oplopend dossier ten einde. Niet zonder de nodige schade binnen DorpsBelangen, want het voorstemmen van de meerderheid der DB-ers zal voor Zagt een reden zijn geweest om zich na de verkiezingen van 2014 af te scheiden. En zo geschiedde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.