Blik in de Toekomst van Wijdemeren

De Nieuwsbrief van De Lokale Partij geeft een kijkje in de nabije toekomst dat cruciaal kan blijken te zijn voor het voortbestaan van Wijdemeren. Dat kijkje werpt heel veel vragen op. Vooral over de inbreng van de inwoners in de besluitvorming.

Margriet Rademaker, fractievoorzitter DLP. (Foto: Douwe van Essen.)

Laat ik nu niet meteen onze verjaarsvreugde verstoren met somber gedoe, maar het is een feit dat de zelfstandigheid van Wijdemeren al pakweg 10 jaar grote vraagtekens oproept. Nu we onder verscherpt toezicht staan, omdat we een faillissement naderen, is de vraag of een zelfstandig Wijdemeren levensvatbaar blijft nog prangender geworden. En wéér werd er een consultantsfirma in de arm genomen om de zwakke bestuurskracht te meten en de organisatie op de rails te zetten.

Eerst maar even setting the scene. Dit staat er in de Nieuwsbrief van de grootste partij van Wijdemeren, die bijna de halve gemeenteraad qua zetels bezet:

Wat opvalt in de bovenstaande planning is de uiterst korte consultatieronde van slechts 14 dagen om op te halen wat de inwoners van de plannen vinden. Wat ook opvalt is dat de raad op 13 juli, in de vakantieperiode pal voor het zomerreces, gaat besluiten over het herstel- en organisatieplan. Zoals bekend is de laatste raad voor het zomerreces het ideale moment om problematische besluiten te nemen. De helft van de inwoners is dan op vakantie en de andere helft zit op het water of naast de barbecue.

Ik schreef gisteren al dat Hans Hazes uit Ankeveen grote twijfels heeft over het voortbestaan van een zelfstandig Wijdemeren. Hij las het bovenstaande berichtje van DLP en nam contact op (met fractievoorzitter Margriet Rademaker van die partij?)  waarbij hij tal van vragen stelde. Hij zond gisteren zijn bevindingen, vragen en het antwoord van DLP naar Rading Nul. Aanleiding genoeg om zijn tekst hieronder, iets ingekort, te plaatsen.


Goeie avond Rading-0-ers,

En van harte nog!
En hoop nog vele jaren (echter…. heb mijn twijfels… zoals al eerder aangegeven)
Ik las vandaag in de Nieuwsbrief van DLP het stukje over de Planning van de Toekomstvisie. Dat roept flink wat vragen op. Met name de informatie – consultatieronde vind ik (als inwoner van Ankeveen en Wijdemeren) interessant , want ik mag – denk ik/ vermoed ik – meepraten. Daarom stelde ik aan DLP een aantal vragen. (Ik denk dat Margriet Rademaker antwoordde, maar weet dat niet zeker.)
Planning toekomstvisie:
De planning is dat van 1 juni tot 15 juni vervolgens een informatie- en consultatieronde voor inwoners zal worden georganiseerd.
Kan de Gemeente Wijdemeren  nu alvast zeggen hoe dat er uit gaat zien,  hoe de informatie/consultatie ronde georganiseerd gaat worden?
Wat is het doel van de informatie/ consultatie ronde?
Hebben wij (inwoners van Wijdemeren) nog inspraak?
Wie leidt  de “ronde”?
Wat is de waarde van een dergelijke “ronde”?
Als we het met (bijvoorbeeld) een scenario oneens zijn, of als we een nieuw scenario willen toevoegen?
Komt er ook een informatie/ consultatie ronde over het andere (met name financiële) meerjaren plan?
En indien nee, waarom niet?
Wordt er in de scenarios alleen gepraat over Wijdemeren als geheel of zijn er  (ook) deel-scenarios voor de kernen?
Kan ik mij beter voorbereiden op een dergelijke consultatie/informatie ronde door enige dagen van te voren (vóór de informatie/ consultatie avonden) al de stukken te ontvangen (waardoor ik nog betere vragen kan stellen)?
Hebben wij (inwoners van gemeente Wijdemeren) inspraak of adviesbevoegdheid in deze?
Waarom zijn wij (worden wij) niet in het voorproces door  het Utrechtse consultancy bureau geconsulteerd? In ieder geval betrokken?
Zo zijn er nog wel een aantal vragen.  Ik hoop echt dat het college / de gemeenteraad geleerd heeft van “Nera” . En dat er de juiste vragen gesteld gaan worden voorafgaand aan dit proces. Met name ten aanzien van de participatie van de inwoners in dit proces .  En hopelijk op tijd… over 3 weken is het al 1 juni..
De vraag is dan: aan wie kan ik deze vragen toe mailen? Wie is verantwoordelijk voor dit hele traject?

Het antwoord van DLP op mijn vragen:

Momenteel is er nog heel veel onduidelijk en zijn we nog aan het zoeken discussiëren en overleggen. Er zijn nog heel veel zaken waar wij ook nog geen antwoord op hebben. Het vergt zorgvuldigheid en moet goed gedaan worden, met elkaar, ook al is het kort dag. En niet te vergelijken met Nera, waar de raad niet aan het stuur stond.
Ik vind het enorm spannend wat er allemaal aan zit te komen. En ik vraag me echt af of de raad goed in staat is om een dergelijk complex probleem op te lossen. Waarbij het hele financiële traject een apart traject is, wat door de wethouder  Gert Zagt gedaan wordt … toch? Waar het woord herstel steeds genoemd wordt, wat op mij overkomt als : we blijven voor Wijdemeren gaan, we gaan zoveel mogelijk bezuinigen, stellen investeringen nog meer uit  (iemand in de gemeente vertelde mij dat er kwart miljard aan investeringsachterstand is – ik weet niet of dat erg is, klinkt voor mij een als een hele hoop) en zorgen dat de inkomsten zo hoog mogelijk gaan worden (dus… OZB >10%++)
Hans Hazes
Ankeveen

Magere voorlichting?
Als ik dit allemaal lees, dan schiet de voorbereiding van de herindeling  (ARHI procedure) in de jaren 2014 – 2016 mij in de herinnering. Die herindeling, geleid door gedeputeerde Jack van der Hoek (en getorpedeerd door minister Kajsa Ollongren) gaf ook aanleiding  tot ruime consultatie. Dat zullen velen zich herinneren. Hoe burgemeester Martijn Smit, samen met het college, enige weken lang,  langs alle kernen trok om daar in volle zalen uit te leggen hoe de plannen eruit zagen en om te horen wat de inwoners er van vonden.
Maar, misschien zal blijken dat de Toekomstvisie van Wijdemeren en het Herstelplan een louter interne kwestie wordt met wat schuiven in de organisatie en een zeer streng financieel beleid. We zullen het zien. Maar de voorlichting aan de inwoners ziet er in de planning wel wat mager uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.