Busvervoer: raad is klaarwakker

Over de toekomst van het openbare busvervoer in de Wijdemeerse dorpen is de gemeenteraad wakker, en niet zo’n beetje ook. Heel goed. Kennelijk is ook de raad er niet gerust op dat het met de busverbindingen vanzelf goed blijft gaan. Alle fracties, niet één uitgezonderd, willen daarom spreken met de eerstverantwoordelijke provinciebestuurder, gedeputeerde Jeroen Olthof.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die alle raadsfracties gezamenlijk stellen aan burgemeester en wethouders. Eerder meldde De Gooi- en Eemlander dat de provincie Noord-Holland de vervoergebieden Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond wil samenvoegen om te interessant te houden voor vervoerbedrijven. Vervolgens signaleerde Rading Nul dat dan het kleine vervoergebied Gooi en Vechtstreek misschien achterblijft als voor vervoerders oninteressant gebied en dat vervoerbedrijven er straks misschien geen trek meer in hebben om hier behoorlijk busvervoer te blijven verzorgen.

Meepraten

Raadsbreed wil de politiek nu om te beginnen weten hoe het zit. Maar vooral wil de raad over de kwestie meepraten, zo blijkt uit de vragen aan het college.

Gedeputeerde Jeroen Olthof heeft het busvervoer in portefeuille. (Foto Provincie Noord-Holland)

Onder meer valt te lezen dat de raad van het college verwacht dat dit ten minste een gesprek organiseert tussen raad, college en gedeputeerde Olthof. Graag wil de raad trouwens ook weten of het college nu al overlegt met het provinciebestuur daar aan de Dreef in Haarlem. En, vragen de fracties verder, als dat overleg al gaande is, wat is daarbij dan de inhoudelijke inzet van het college?

Meer in het algemeen wil de Wijdemeerse politiek weten of en zo ja welke gedachten bij het college leven om de raad bij het busvervoer-probleem te betrekken. Anders gezegd: de raad wil erover meepraten en verwacht dat het college dat behoorlijk regelt.

Gezamenlijk belang

Al met al zijn dat prima vragen van de gemeenteraad. Terecht ook dat ze die vragen met z’n allen bij het college neerleggen. Blijvend goed openbaar busvervoer voor de inwoners van de Wijdemeerse dorpen behoort immers geen politieke twistappel te zijn, maar een gezamenlijk belang.

En nu maar eens zien welke antwoorden er komen. We mogen verwachten dat het college zijn best gaat doen, want ook voor burgemeester en wethouders geldt dat het hier bij uitstek gaat om een algemeen belang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.