Twee Noord-Hollanden in Haarlem.

Er ontstond de afgelopen dagen flink wat gemor rond een nieuw plan van de provincie Noord Holland. Een plan dat geen enkele rekening houdt met de bestaande contacten en contracten met Kortenhoevers die al mee dachten te praten over de plannen van Afvalzorg met de gifbelt Groenewoud.

We hebben het hier over de belt Groenewoud, die het ene Noord Holland (NH1) wil afdekken om lekkage van het gif naar de omgeving en naar de Horstermeerpolder tegen te gaan. Om dat te bereiken werd alweer 12 jaar geleden (maart 2012) de firma Afvalzorg ten tonele gevoerd, die de belt zou “saneren” (afdekken), de watergangen uitdiepen om er 70 waterwoningen in te leggen en tot in lengte van jaren de waterkwaliteit zou monitoren. Met de opbrengst van de waterwoningen zou het project gefinancierd worden. Een enthousiaste partij, dat Afvalzorg, die een website opzette, met bewoners uit de omgeving sprak en afspraken met hen maakte. Het ging hierbij voornamelijk om bewoners van de Emmaweg (VLEK) en de Kortenhoefsedijk (BAKEN). Er werden zelfs overeenkomsten gesloten om de plannen mogelijk te maken.

En toen werd het de laatste twee jaar stil. Muisstil!

Er sijpelde soms een merkwaardig bericht de wandelgangen in van een projectleider van de andere provincie Noord Holland (NH2) die bij bewoners op bezoek was geweest en hen verboden had om met hun grond te doen wat zij wilden. (Een paar schaapjes houden, of iets anders leuks.) De bewoners aan de Dijk pikten dat niet en richtten actiegroep BAKEN op, omdat ze zich verzetten tegen de dwang van Noord Holland (NH2) met de dreiging van onteigening in de lucht. In de krant van vandaag maakte Hans van Keken duidelijk waar dat NH2 mee bezig is. NH2 is bezig om subsidie voor natuur uit Brussel veilig te stellen. En daarvoor moet de polder Kortenhoef Oost beschreven worden in glansrijke termen. Dat er heel, heel bijzondere planten groeien en dat er prachtige mogelijkheden zijn om bijzondere vogels aan te trekken, mits de polder wordt omgetoverd in een plas/dras paradijs. Het is duidelijk dat de wensen van bewoners niet in dat paradijs passen en dus worden de belt, Afvalzorg, de afspraken met bewoners, de waterwoningen en de “sanering”van de gifbelt gemakshalve even vrijwel “vergeten”.

De Projectgroep

Wie zitten er achter de plannen van NH2?  Dat is volgens de website De Projectgroep, of wel:

De projectgroep bestaat uit de provincie Noord-Holland, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet, Natuurmonumenten, de Vereniging Landeigenaren Emmaweg Kortenhoef (VLEK) en Afvalzorg. In een later stadium in het gebiedsproces worden gesprekken met grondeigenaren ingepland, om uiteindelijk in samenspraak met alle belanghebbenden te komen tot een inrichtingsplan.

Wie zitten er niet in De Projectgroep? Dat zijn o.a. de gemeente Wijdemeren (heel raar), de bewoners die zich verenigd hebben in BAKEN en de bewoners van de wijken Zuidsingel 1 t.m. 7 en Groenhoven 1 t.m.3, die voor hun huis te maken krijgen met vernatting en plas/dras zetten van de polder. (Muggen, knutten en wellicht wateroverlast bij de regenval zoals we die de laatste tijd zien.)

Even wat bloemrijke teksten van de website:
Het onderzoek laat zien dat er op enkele plekken in de polder sprake is van een hoge kweldruk en een relatief hoge grondwaterstand. Hier is het op basis van de ecologische omstandigheden mogelijk om natte natuurtypes zoals nat schraalland en vochtig hooiland te ontwikkelen. Deze natuur is op landelijk, zelfs op Europees niveau, uniek en van grote waarde. In andere delen – bijvoorbeeld op de percelen langs de Emmaweg in het noordoosten, en langs de Kortenhoefsedijk in het westen van de polder – is de potentie voor natte natuurtypen een stuk lager, hier moet eerder worden gedacht aan de ontwikkeling van bloemrijk grasland. Dit heeft te maken met het dikke en voedselrijke toemaakdek (een door mensen toegevoegde laag grond) op die plekken.

Als je hier geen Brusselse subsidie voor krijgt, dan is het volstrekt onduidelijk wat je over deze “unieke opportunity”moet schrijven om de Brusselse EU harten te laten smelten en doneren.

Maar…

Maar we gingen toch de belt afdekken, brede watergangen aanbrengen en 70 Waterwoningen in dit unieke natuurgebied leggen? En de afspraken met de omwonenden, wat doen we daar mee? Of doen we dat pas als de subsidie binnen is en de onteigeningen van grond zijn betaald? Onteigeningen, ja OK, nog één stukje van de website dan, om het af te leren.

Binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen hebben we de opdracht om de komende jaren zo’n 600 hectare grond te ontwikkelen tot natuur. Een deel hiervan is in eigendom van de provincie of partners. Bij het deel dat in eigendom is van particulieren, ligt deze opgave begrijpelijkerwijs gevoelig. In nauw overleg met grondeigenaren bekijken we de wensen en mogelijkheden om bestaande natuur te versterken of nieuwe natuur te ontwikkelen.

Grondeigenaren kunnen ervoor kiezen om met een subsidie hun gronden zelf om te zetten naar natuur, of om dit uit te laten voeren door de provincie. Ook voor het onderhouden van deze ‘nieuwe’ natuur is subsidie beschikbaar. Op verzoek van de grondeigenaar kan de provincie de grond ook aankopen. Bijvoorbeeld omdat het ingewikkeld is om de gewenste natuurdoelen te realiseren of omdat een grondeigenaar dit niet zelf wil of kan doen.

Het proces richting natuurontwikkeling is niet vrijblijvend. Als het niet lukt het eens te worden over een passende oplossing, kan de provincie in het uiterste geval besluiten de grond te onteigenen. We gaan tijdig in gesprek met grondeigenaren over plannen en mogelijkheden in de gebieden waar we nieuwe natuur willen realiseren.
We zijn niet alleen!

De Wijdemeerse politiek is ook ontwaakt. Zo stelden DorpsBelangen en de ChristenUnie vandaag samen een uitputtende lijst van 12 vragen aan het college, die handelen over de vraag hoe het kan dat er zo’n rapport door NH2 wordt uitgebracht, dat haaks staat op de ontwikkelingen waarmee NH1 al 12 jaar bezig is en waar afspraken met bewoners over gemaakt zijn.

Republiek Kortenhoef?

Wie herinnert zich nog de Republiek Horstermeer toen het driemanschap Natuurmonumenten, de Provincie Noord Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek die polder wilden vernatten, illegaal met dammetjes delen onder water zetten en de bewoners de stuipen op het lijf joeg? Die Republiek had veel succes en werd gesteund door het gemeentebestuur! Laten we hopen dat het hier niet net zover komt, al zijn de overeenkomsten met toen toch  wel behoorlijk treffend, evenals het optreden van de Provincie (NH1 en NH2), Natuurmonumenten en, jawel, het Waterschap AGV (Daar zijn ze weer met z’n drieën) in hun ivoren torens.

Lees dit eens uit ons collectieve geheugen over de belt, 50 jaar nadat de stort gesloten is. Plannen genoeg, maar nooit is er iets aan gedaan.

 

2 gedachten op “Twee Noord-Hollanden in Haarlem.”

 1. Grensaanpassingen in het NNN (Natuur Netwerk Noord Holland)

  In de Nieuwsbrief van de provincie Noord Holland, die zojuist (21 feb. 2024) binnen kwam, staat (na een beetje doorklikken onder het portret van gedeputeerde Rommel) dat de hele Kortenhoefse Oostelijke polder diep rood is. Dat wil zeggen wel aangewezen als NNN gebied, maar nog niet ingedeeld.

  Neem eens een kijkje! Je schrikt behoorlijk.

  https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2024/Februari_2024/Grensaanpassingen_van_het_natuurnetwerk_in_Noord_Holland_ter_inzage

  (Sorry voor dit soort onmogelijke internetadressen. Het was nog twee keer zo lang met allerlei administratieve Rommel die ik er voor onze arme lezers maar afgesloopt heb.)

 2. Beste Rik
  De Gemeente is wel degelijk in de projectgroep vertegenwoordigd met 2 leden.
  BAKEN is uiterst kritische toehoorder ,naar ik deze week vernam te kritisch !!!
  Groet Matthijs van den Adel
  Vz BAKEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.