Coalitiefracties onthoofd en met de mond vol tanden.

Gisteravond werd de eerste gemeenteraad gehouden na de verkiezingen. Altijd een beetje spannend, want nieuwe raadsleden maken soms aandoenlijke foutjes. In dit geval was het echter een treurige tranentrekkende vertoning. Met drie onthoofde coalitiefracties, waarvan de politieke ervaring zich teruggetrokken had achter het bastion van de collegetafel.  Rosalie van Rijn (CDA) was de ster van de avond, op de voet gevolgd door Jan-Jaap de Kloet (DB) . Hun pogingen om een debat op gang te brengen strandden in de onwil en onkunde van DLP en de VVD om  te reageren.

Rosalie van Rijn (foto: Douwe van Essen)

Toneel van het drama

Laat me beginnen met het toneel te schetsen waarop dit drama zich afspeelde. Het ging over het collegeprogramma van DLP, PvdA/GL en de VVD. Vorige week werd besloten om dat gisteravond op de agenda van de raad  te zetten en het uitgebreid (let wel!) te bespreken. Met deze  verwachting schoven oppositie en publiek aan om de verschillende standpunten te horen.. Die verwachting werd een ongelooflijke deceptie, omdat de coalitiepartijen weigerden antwoord te geven op de paar redelijke vragen die gesteld werden. Wilna Wind (PvdA/GL) was de enige die wel voelde dat dit zo niet kon. Zij trachtte dan ook, als een soort coalitieleider, nog iets van het debat te maken. Margriet Rademaker (DLP) en Sorrel Hidding (VVD) lieten het compleet afweten.

Een zwijgende muur
Fractie DLP. (Foto: Douwe van Essen)

De grootste fractie, van De Lokale Partij (DLP) van acht fractieleden zonder raadservaring zat daar als een zwijgende muur te wachten op het moment dat er eventueel gestemd zou worden over iets. Hun leider, fractievoorzitter Margriet Rademakers, heeft geen raadservaring en dat wreekte zich later in het debat.  De ervaring is uit de fractie vertrokken omdat zowel Gert Zagt als Alette Zandbergen beiden het zachte aantrekkelijke collegepluche verkozen, boven het leiden van hun partij. (De herinnering aan 2010 kwam terug, toen 9 raadsleden van DB regelmatig avonden lang naast elkaar zaten te zwijgen onder fractieleiding van René Voigt met Gert Zagt en Jaap van Waveren in het college.)

Stinkende best
Fractie PvdA-GL. Wilna Wind en Henrieke Abrahamse. (Foto: Douwe van Essen)

De tweede coalitiepartij de PvdA/GL miste eveneens ervaring. Ook Stan Poels verdween achter de collegetafel. Fractievoorzitter Wilna Wind deed haar stinkende  best om de vragen van Rosalie van Rijn (CDA) en Jan-Jaap de Kloet (DB) te beantwoorden. Bij die antwoorden was zij glashelder, voorzover zij ze kon beantwoorden, want namen (wethouder Boersma) en topografie (Anton Smeerdijkgaarde, naar Anton Smeerdijk, bekende Kortenhoefse schilder) speelden haar af en toe een beetje parten..

Veel woorden
Fractie VVD. Sorrel Hidding en Bo de Kruijff. (Foto: Douwe van Essen)

Fractievoorzitter Sorrel Hidding (VVD) miste duidelijk de kennis van Sieta Vermeulen. Zij gebruikte veel woorden als samen, open, burger, etc., maar qua inhoud had de VVD ook een jasje uit gedaan, waarbij komt dat ook VVD wethouder Els Kruijt al bijna 30 jaar uit de actieve lokale politiek is. Wel had de partij er voor gezorgd dat ze afwijkend van de rest van de coalitie zouden mogen stemmen als het bouwplan Nederhorst Noord ooit nog aan de orde zou komen.

Els Kruijt, de nieuwe VVD wethouder. (Foto: Douwe van Essen)
Zes vragen van DB en CDA samen
Rosalie van Rijn (CDA) en Jan-Jaap de Kloet (DB). (Foto: Douwe van Essen)

Nadat alle fractievoorzitters hun praatje hadden gehouden over het voorliggende coalitieakkoord, waarbij Rosalie van Rijn (CDA) drie vragen stelde aan de coalitie, net als Jan-Jaap de Kloet (DB) werd de eerste termijn gehouden waarin gedebatteerd kon worden over het coalitieakkoord. De zes zeer redelijke vragen gingen over een toelichting op  wonen, cultuur, duurzaamheid, zelfstandigheid en het afsluiten van de Koninginneweg en Emmaweg in Kortenhoef en nog wat vrij eenvoudig op te helderen zaken..

De zevenklapper van Margriet
Margriet Mandemakers (DLP). (Foto: Douwe van Essen)

Margriet Rademakers (DLP) liet een zevenklapper ontploffen door op te merken: “Ik ben blij met het coalitieakkoord, maar ik geef geen antwoord op die 1000 vragen die door DB en CDA gesteld zijn.” Iedereen hapte even naar adem.
DLP won de verkiezingen met grote overmacht. Je verwacht dat die partij  dan een strategie voor de toekomst van Wijdemeren heeft die door de fractievoorzitter uitgelegd kan worden. Niet dus.  DLP  heeft de arrogantie om niet in debat te willen over voorstellen in hun  coalitieakkoord? Even later verklaarde zij nog dat ze wachten op initiatieven van het college en daarom niets kon zeggen. Bovendien vindt DLP dat ze onvoldoende gegevens hadden om het akkoord samen te stellen. Dat laatste werd bestreden door Jan-Jaap de Kloet (DB).

Dit ultrakorte intermezzo ontlokte Rosalie van Rijn een diepe zucht. “Wat zitten we hier nu te doen? Een debat is toch een gesprek. Zo gaat dat niet!”

Averij voor de coalitie
Wilna Wind (PvdA/GL). (Foto: Douwe van Essen)

Wilna Wind (PvdA/GL) zag wat er gebeurde en probeerde de averij van de coalitie te beperken door te verklaren dat zij wél antwoorden wilde geven op de vragen van de oppositie. Hetgeen zij daarna naar beste kunnen deed. Zij gaf in antwoord op Jan-Jaap de Kloet (DB) o.a. toe dat kunst en cultuur ten onrechte niet genoemd zijn in het akkoord, maar dat zij er aan wil werken om dat opgenomen te krijgen. Ook verklaarde zij dat mensen niet uit hun vakantiehuizen gejaagd zullen worden.

Stallen en Schuren
Sorrel Hidding (VVD). (Foto: Douwe van Essen)

Sorrel Hidding (VVD) was erg tevreden met het coalitieakkoord, maar werd door Rosalie van Rijn bij de enkels afgezaagd over woningbouw en over de vrije kwestie inzake Nederhorst Noord die de VVD voor zichzelf  had geregeld. Van Rijn: “” U weet toch dat er zonder de VVD nog steeds een meerderheid bestaat met DLP en PvdA/GL. Het maakt dus helemaal niets uit wat u stemt!” Omdat de VVD het wonen in stallen, schuren en bedrijfsgebouwen wil bevorderen vroeg Rosalie van Rijn om tien, nou ja, vooruit, acht van dergelijke locaties te noemen. De VVD voorvrouw kon er geen één noemen. “Mijn specialist wonen is Bo de Kruijff.” Die zat naast haar, maar hij maakte geen aanstalten om haar omissie aan te vullen.

Nabrander: Zelfstandigheid

Omdat Jan-Jaap de Kloet (DB) aanhield  om een antwoord op zijn vraag over zelfstandigheid te krijgen van Margriet Rademakers (DLP) gaf zij uiteindelijk met hoorbare tegenzin toe. “Wijdemeren blijft tijdens deze raadsperiode zelfstandig! Dat is wat DLP wil. Bovendien, er is nu geen discussie over zelfstandigheid aan de orde.” De vraag is relevant omdat er niets over in het coalitieakkoord staat en omdat coalitiepartner PvdA/GL al jaren een uitgesproken voorstander is van fusie, daarin, iets minder uitgesproken, gesteund door de VVD.

Onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken

En zo zagen we dat het belangrijkste debat na de verkiezingen over het nieuwe coalitieakkoord uitmondde in misverstanden, onwil en arrogantie. De Plus van het Coalitieakkoord-Plus verdampte waar je bij stond.
In het coalitieakkoord staan zeer veel onderwerpen waarvan men vindt dat die onderzocht moeten worden. Als er eens iets van een antwoord kwam, dan was dat vaak “we willen dat wel, maar het moet onderzocht worden”.  Dat ontlokte Rosalie van Rijn: “onderzoeksbureau Rading 1”. In veel van die gevallen wezen Jan-Jaap de Kloet en Rosalie van Rijn erop dat dat onderzoek al gedaan is en dat de raad daarover in het verleden al besluiten over heeft genomen.

Smidsbrug

Een mooi voorbeeld is de afsluiting van de Emmaweg en de Koninginneweg, die sterk bepleit werd door Margriet Rademakers (DLP).
“Waarom? Wat lost dat op? Hoe kwam dit onderwerp in het Akkoord?”: vroeg Jan-Jaap de Kloet. Dat ontlokte aan de DLP leider Margriet Rademakers een grote woordenstroom over hoe gevaarlijk de Smidsbrug is. “Maar dat moet onderzocht worden.” Eindigde ze. Dus misschien is het niet zo gevaarlijk?
(Zie ook: Het chronologisch overzicht Verkeer ‘s-Graveland.)

Wie ook genoemd moet worden is Esther Kaper (Christen Unie). Haar maidenoptreden in een reguliere raadsvergadering. Omdat Nanne Roosenschoon (D66) afwezig was las zij ook diens tekst voor, naast natuurlijk haar eigen tekst.

Esther_kaper (CU). (Foto: Douwe van Essen)

Van dit avondje lokale politiek hielden we een onplezierig gevoel over. Dat belooft niet veel goeds.

Eén gedachte op “Coalitiefracties onthoofd en met de mond vol tanden.”

  1. Prima artikelen van Ronald Frisart en Rik Jungmann over de recente gemeenteraadsvergadering met als hoogte- en tevens dieptepunt de bespreking van het coalitieakkoord. Een paar toezeggingen van Wilna Wind (PvdA/GL) zijn niet aan de orde gekomen, maar belangrijk genoeg om ze hier nog even te noemen. Het coalitieakkoord suggereert dat er (na onderzoek) mogelijk ingegrepen zal worden in het Sociaal Domein en bij de parkeertarieven bij evenementen. Wilna gaf duidelijk te kennen dat het Sociaal Domein haar partij zeer aan het hart gaat en dat ze er absoluut mee door willen gaan. Of er op gekort zou gaan worden werd niet helemaal duidelijk. Zeer uitgesproken was ze over het korten op parkeergelden bij evenementen: geen inkomsten weghalen bij boeren en andere genoemde voorbeelden. Waarvan akte!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.