Wordt de planontwikkeling Meenthof een Porseleinhaven 2?

Het leek zo hoopvol wat in de commissievergadering van 15 juni over het kredietvoorstel Meenthof naar voren werd gebracht: vooral over teveel open einden en de vraag of dit voorstel nu door de raad zou moeten worden bekrachtigd. Want je zou een dergelijk onuitgewerkt voorstel toch nog niet door de raad willen laten vaststellen?

Maar toen ik de aangekondigde moties zag, verdween die hoop. In de raadsvergadering van 23 juni liet het nieuwe gemeentebestuur (college en raad tezamen) zien dat het nog veel moet leren: feiten en meningen scheiden, het openbaar belang voorop stellen, planrisico’s neerleggen waar ze horen (bv. bij stake-holders die zichzelf initiatiefnemer noemen) en last but not least een stevige gesprekspartner zijn voor marktpartijen,

Onzekerheden en risico’s

Kort gezegd gaat het voorstel erover dat meer geld nodig is voor het proces van de planontwikkeling voor een vernieuwde Meenthof, en wel ruim anderhalve ton. Een fors bedrag, zeker gezien de huidige benarde financiële situatie van onze gemeente. Een deel van dit geld is zelfs nodig om het gat te dempen van een al ontstaan tekort waarover de raad overigens niet eerder werd geïnformeerd. Uit het voorstel blijken grote onzekerheden en risico’s voor de toekomst. Ook is het maar de vraag of die sociale woningen er wel zullen komen.

Aanloop naar besluitvorming

In de commissievergadering vroeg De Lokale Partij zich samen met de meeste andere fracties af waarom dit voorstel nú op tafel kwam en kondigde een motie aan. Een beter doortimmerd geheel zou beter na de zomer aan de raad kunnen worden gepresenteerd. De woordvoerder van de ChristenUnie vatte alle kritiek op het raadsvoorstel samen in een duidelijk betoog en sprak de woorden “We kunnen er niet een tweede dossier Porseleinhaven bij hebben”.

Haast

Enkele dagen voor de raadsbehandeling, kwam een brief van de heer Landwaart namens ontwikkelaar Pejolam als konijn uit de hoge hoed. Natuurlijk wil hij dat de gemeente opschiet. Maar de toon van deze brief bevalt mij niet. Het is het bekende liedje van een marktpartij (waarin o.a. AH) die roept dat hij initiatiefnemer is en dat zijn plan financieel haalbaar moet zijn maar alle andere belangen, vooral de openbare (bijv. parkeren en sociale woningbouw), luid omver blaast. Wordt het niet tijd dat we het woord “initiatiefnemer” vergeten en onder leiding van de gemeente nu eindelijk álle partijen aan tafel hebben? Ik heb me er enkele jaren geleden al over verbaasd dat de Jumbo niet was uitgenodigd. Gezien de schaalgrootte en impact van dit bedrijf op de Meenthof kun je namelijk niet om hen heen.
Maar de noodzaak van de kennelijke haast komt ook uit andere hoek: het binnenkort ingaan van de omgevingswet. De PvdA/GroenLinks stelde hier terecht vragen over: hoe zit het met die door de wethouder aangegeven dikke streep vóór en ná het ingaan van de omgevingswet?

Plankosten

Gesteld kan worden dat de plankosten voor dit project inmiddels uit de pan zijn gerezen. En we zijn er nog lang niet. Hoe het verder gaat is onduidelijk.
De Christen Unie deed in de raadsvergadering opnieuw een pakkende uitspraak: “Het lijkt erop dat we hier met een open portemonnee werken”.

Hoe verder?

De door 6 van de 7 fracties ondertekende motie (het CDA diende hem niet mede in) verzoekt het college om voor het eind van dit jaar de raad te informeren welke concrete afspraken met de ontwikkelaars zijn gemaakt om de (plan)kosten te verhalen.

Een slappe motie die ruimte geeft voor wéér een half jaar doormodderen.

Daarom mijn dringende verzoek aan wethouder Els Kruijt (VVD):

Pak de regie terstond stevig op en laat je door niemand inpakken, wie dan ook!

Bij het publiceren van de tekst en het opzoeken van de motie ging het mis. De link naar de verkeerde motie, het verkeerde plaatje boven dit bericht en het aantal partijen fout genoemd. De tekst van Renée Wijnen was correct. Ik maakte er een zooitje van. Excuus. Het is zojuist hersteld. Beheerder.

4 gedachten op “Wordt de planontwikkeling Meenthof een Porseleinhaven 2?”

 1. Enneh, het P-woord dan?
  Verbaasd neem ik kennis van de wijze waarop deze ontwikkelaar na een gloedvol betoog over sociale woningbouw deze nu bij de eerste financiële tegenvaller als een baksteen laat vallen. Heeft de directie van Gooi en Omstreken dan toch gelijk, dat het wel lijkt alsof Wijdemeren (in haar VVD-hart) niets wil met jonge sociale starters? Ik was echt oprecht blij met zo’n aanpak. Maar nu niet meer.
  Waar is de tijd gebleven dat een enkel raadslid als onderhandelaar een losse eindjes constructie tegenhield? Amstelland bij het Dorpscentrum Oud-Loosdrecht. Wie hebben er eigenlijk onderhandelingservaring in de huidige raad?
  Oh ja, nog even dat P-woord. Hoeveel ruimte kreeg het vorige B&W van de raad om onopgemerkt geld uit te geven in haar demissionaire periode? Of mocht men ongebreideld geld uitgeven, Potverteren dus? Zoals gebruikelijk zal hier geen open compleet én volledig antwoord op worden gegeven. Of toch met DLP aan het stuur deze periode?

 2. Bij een voorlichtingsbijeenkomst over een vorige revitalisering van de Meenthof (1995?) sprak slager Reehorst de volgende woorden : Ik vind het helemaal niks, maar het zal nu wel te laat zijn om nog nee te zeggen.
  De winkeliers hadden een opknapbeurt voor ogen met eventueel wat kleine winkels erbij zoals op de Dodaarslaan.
  Het werd dus een gigantische supermarkt en een kolossaal gebouw.

  Nu gaat er weer zoiets gebeuren. Let maar op. Zodra je met projectontwikkelaars van doen hebt wordt het duurder dan voorzien, wordt het groter dan gewenst, schiet het dorp er niks mee op en strijkt de projectontwikkelaar de winst op.

  In 1995 heeft men al heel wat moeite moeten doen om de toen benodigde parkeerplaatsen te creëren. Er kunnen dus helemaal geen 40? extra parkeerplaatsen komen. Er zal dus in de omgeving heel wat parkeeroverlast komen. En extra verkeersbewegingen van mensen op zoek naar een parkeerplaats.
  In verband daarmee wijs ik er op dat destijds met de bewoners van de Hoflaan overeen is gekomen dat de Hoflaan een doodlopende weg zou blijven om te voorkomen dat auto’s via de Hoflaan naar de Kerklaan zouden kunnen rijden en omgekeerd. Deze overeenkomst blijft ten alle tijden geldig.

  Ik vind dat gemeente Wijdemeren niet mee moet gaan in dergelijke dorpsonvriendelijke plannen. En de projectontwikkelaar had maar wat beter moeten nadenken voor hij de Dobber opkocht. Nu is het gewoon zijn ondernemersrisico.

 3. Het zou fijn als mevrouw Wijnen de zaken juist weergeeft. De door haar aangehaalde motie over de Meenthof werd wel degelijk door DorpsBelangen gesteund, zelfs mede ingediend! De afbeelding en de link waarop geklikt kan worden, bij de bijdrage van mevrouw Wijnen gaan ergens anders over. Het is vervelend als dit soort fouten worden gemaakt. Checken van feiten is, zeker bij politieke onderwerpen aan te raden.

  1. De heer De Kloet heeft volkomen gelijk. De beheerder van deze website vergiste zich bij het editen van de tekst in de moties van afgelopen donderdag, toen hij ze opzocht in het Raads Informatie Systeem. De fout is inmiddels hersteld in tekst, link en afbeelding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.