De brief over Zuidsingel 8

Vorige week kwam ik op de Meenthof een raadslid tegen. Zeg nou eens eerlijk vroeg ik hem: “Komt Zuidsingel  8 er nu wel of niet.” Hij twijfelde geen enkel moment en zei :”Nee.”

Het was niet een lid van de oppositiepartijen, die al een poosje tegen zijn, maar iemand van de collegepartijen. Thuis maakte ik een optelsommetje hoe de politieke verhoudingen over dit zo zeer gekritiseerde bestemmingsplan zijn. “Een mooi dorp- een lelijk plan” :is de slagzin. Er is geen meerderheid meer voor!

Waarom de stilte ?

Je vraagt je af waar het college mee bezig is.
Zijn ze de 400 zienswijzen aan het beantwoorden?
Proberen ze de provincie alsnog te overtuigen?
Pogen ze de projectontwikkelaars te laten inzien dat hun gok om daar te bouwen mislukt is?

We weten het niet. Maar het lijkt dat iedere euro die aan dit plan besteed wordt weggegooid geld is. Weliswaar kan de gemeente alle kosten, ook de ambtelijke uren, verhalen op de potentiële ontwikkelaars, maar toch, als de gemeenteraad doet wat alom gehoord wordt, dan gaat het plan niet door.

Uit de intentieovereenkomst blijkt dat er bij afblazen van de plannen geen verplichtingen voor het gemeentebestuur meer zijn. Ik weet het niet. Er kunnen ook nog geheime bijlagen zijn, zoals onlangs in Eemnes aan de hand was, maar uit de stukken die ik na veel zeuren kreeg, wordt niet over compensatie gesproken. Er staat:  “ Partijen zullen zich binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid zich inspannen om hun ambities en hetgeen in de  intentieovereenkomst is vastgelegd  te verwezenlijken .”
Veel van wat moet gebeuren doen de projectontwikkelaars, maar de gemeente behoudt uiteraard de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de procedures en besluitvorming. Als die leiden  tot nadeel van de ontwikkelaars dan zal dat niet tot een toerekenbare tekortkoming van de gemeente leiden.

Waar wachten we op?    

Dat is de vraag. Stop met al het beantwoorden van de zienswijzen. Schep duidelijkheid! Zoiets in de trant van:

Geachte Raadsleden,

Hierbij delen wij U mee dat na ampel overleg wij besloten hebben het ontwerp-bestemmingsplan Zuidsingel8 in te trekken. Wij betreuren dit besluit zeer, omdat wij van mening zijn dat door de ontwikkeling van dit plan een belangrijke bijdrage geleverd zou worden aan de leniging van de woningnood in onze gemeente.

We hebben echter onder ogen gezien dat de maatschappelijke tegenstand heel groot is. Ook belangrijke partners als de Provincie Noord Holland en de Vereniging Natuurmonumenten naast honderden inwoners zijn tegen de realisering van dit plan

De ontwikkelaars die zich voor de realisering van dit plan gemeld hadden betreuren onze beslissing, maar delen onze opvatting dat ons college niet tot een ander besluit had kunnen komen.

De werkzaamheden aan de ontwikkeling van dit plan zijn onmiddellijk stopgezet. Alle mensen en organisaties die in hun zienswijze bezwaar hebben gemaakt, zullen door een afschrift van deze brief op de hoogte van ons besluit worden gebracht.

Namens  het College van B en W van de gemeente Wijdemeren

Crys Larson, 
burgemeester Wijdemeren.

Zo eenvoudig kan het.
Laat geen onduidelijkheid meer bestaan en schrijf de brief!

Wim Kozijn

5 gedachten op “De brief over Zuidsingel 8”

 1. 2 juni ’21:
  Gezien de turbulente ontwikkelingen met betrekking tot de terugtrekkende bewegingen die Jan Jaap nu (moet) maken omdat alle hoekstenen -incl. wethouders die uit het college verhuizen – één voor één wegvallen staat het B&W nu geheel vrij deze ‘voorbeeldbrief’ alsnog te verzenden. Er is al voor hen nagedacht!

 2. Dat is een mooi helder betoog van dhr Kozijn. Bij een commissievergadering heeft wethouder de Kloet gezegd dat de intentieverklaring niets meer is dan het besluit tot een haalbaarheidsonderzoek. Dat is er geweest en inmiddels is er in de raad geen meerderheid meer voor om door te gaan met het bouw/verkeersplan. Er dus dus geen enkele belemmering om per heden te stoppen.

 3. Het plan zal wederom weer voor een aantal jaren in de vriesvak liggen van de gemeentelijke koelkast.
  Wat mij opvalt is dat een oppositie partij (een afsplitsing van Dorpsbelangen genaamd De lokale partij ) in de naam van Dhr. Zagt altijd een voorstander is geweest van Zuidsingel fase 8 en nu tracht met de eer weg te lopen alsof zijn partij heeft gezorgd dat het plan niet door gaat, maar laat wel alle woningzoekende in Wijdemeren in de kou staan met dank aan de Lokale partij.
  Ga bouwen en zorg voor een goede ontsluiting bv naar de Kortenhoefsedijk of naar de N201 .

  1. Een ontsluiting naar de Kortenhoefse dijk is wel de meest slechte optie. En een ontsluitende weg naar de 201 is ook iets waar natuurmonumenten een stokje voor steekt. Het moet gezocht worden in het bouwen binnen de bebouwing, daar zijn al veel plannen voor gemaakt maar de wethouder hoort alleen zijn eigen stem en de lokale politieke partijen doen allemaal aan swing politiek om er volgend jaar bij de verkiezingen een slaatje uit te slaan. Laat het dorp het dorp en zoek binnen de bebouwing naar oplossingen omdat andere plannen alleen maar op mega weerstand uit de gemeenschap zal stuiten.

 4. Aangezien deze brief niet op papier én aantoonbaar door u ondertekend in 8-voud is overhandigd als aangetekend stuk is deze niet-ontvankelijk verklaard door onze interne postbezorger. En kan dan ook niet worden geplaatst op de LIS. Niemand zal deze dan ook verder te lezen krijgen . Deze reactie op zich zal u ook niet worden toegestuurd vanwege de drukke werkzaamheden om bouwplannen gerealiseerd te krijgen. Een WOB procedure kan voor u de enig resterende mogelijkheid zijn om deze reactie ooit nog onder ogen te krijgen.
  Was getekend, de postbode

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.