De weinige tegenstanders van vlotte fusie hebben geen (echte) argumenten

Ook de kleine minderheid in de Wijdemeerse politiek die een voortvarende gemeentelijke fusie geen goed idee vindt, kwam donderdagavond aan het woord. Wie had verwacht voor het minderheidsstandpunt overtuigende argumenten te horen, kwam bedrogen uit.

Uit wie die kleine minderheid in de gemeenteraad bestaat, wisten we al uit De Gooi- en Eemlander en Weekblad Wijdemeren. Patricia IJsbrandij (DorpsBelangen) verklaarde tegenover De Gooi- en Eemlander ‘dat het wel pijnlijk snel gaat’. En Weekblad Wijdemeren noteerde dat ‘zij worstelt met de emoties’.

Patricia IJsbrandij: emoties. (Foto’s Douwe van Essen)

Op zichzelf best begrijpelijk dat iemand die de lokale formatie DorpsBelangen vertegenwoordigt niet staat te juichen als blijkt dat een gemeentelijke fusie de enige reële optie is voor de toekomst van de Wijdemeerse dorpen. Het zal het andere DB-raadslid, René Voigt, vast niet anders zijn vergaan.

René Voigt: feiten.

Maar waar Voigt de feiten het zwaarst heeft laten wegen, ligt dat bij IJsbrandij kennelijk anders. Donderdagavond kondigde ze in de commissievergadering dan ook aan dat haar fractie komende week verdeeld zal stemmen. De gemeenteraad neemt dan het voorlopige besluit te kiezen voor fusie (het definitieve besluit volgt in oktober, nadat ook ‘gewone’ inwoners hun mening hebben kunnen geven). Voigt zal komende week voor stemmen, IJsbrandij tegen.

Niet sterk

Argumenten voor haar standpunt voerde IJsbrandij donderdag niet aan. Politiek is dat, zacht gezegd, niet sterk. Een volksvertegenwoordiger kan ergens voor of juist tegen zijn, maar het helpt wel als dat standpunt op andere argumenten berust dan emotie.

Het andere raadslid dat behoort tot de kleine minderheid is Nanne Roosenschoon (D66). Ook dat wisten we al, want deze week plaatste Weekblad Wijdemeren hierover een stukje van Roosenschoons hand. In de raadscommissie betoogde hij hetzelfde als in het krantenstukje, met wel hier en daar een opvallende toevoeging.

Nanne Roosenschoon: venijnig.

D66 wenst niet meteen een fusie, maar ‘intensievere intergemeentelijke samenwerking als eerste stap’. Wat de Democraten daarmee denken te bereiken vernamen we niet. Roosenschoon legde niet uit waarom dat voor zijn partij (in elk geval voorlopig) de voorkeur verdient, terwijl het ‘stoplichtschema’ in het ‘Toekomstperspectief Wijdemeren 2026’ (pagina 24) overtuigend laat zien dat vergaande gemeentelijke samenwerking voor Wijdemeren geen beste optie is: 2x groen, 3x oranje en liefst 5x rood!

Zou ook bij het D66-standpunt dan misschien een tikje emotie meespelen? Twee uitspraken van Roosenschoon tijdens de commissievergadering zouden in die richting kunnen wijzen. Zo stelde hij dat bij een lichte fusie (de grotere gemeente blijft bestaan, de kleinere wordt opgeheven en aan de grotere toegevoegd, red.) ‘de kleine gemeente volledig wordt opgeslokt’. Dat is een wat emotionelere manier van omschrijven wat een lichte fusie is. De suggestie is dat van Wijdemeren niets overblijft. Van de gemeente als zelfstandige organisatie niet nee, maar de dorpen blijven gewoon de dorpen.

Slag in de lucht

Venijnig was Roosenschoons opmerking over ‘de eindconclusie’ (bestuurlijke fusie, red): ,,Wij vragen ons af of daar van het begin af aan op is aangestuurd’’. Maar door wie dan? En waarom dan? Roosenschoon zei daar niets over. Waarmee hij zijn vinnige opmerking reduceerde tot een slag in de lucht. Het had wel iets weg van een complottheorietje.

Opknip-variant

Tot slot iets anders dat nog opviel. Volgende week gaat de raad het voorlopige besluit nemen ‘te komen tot een bestuurlijke fusie van de gemeente  met een andere gemeente in de regio (. . .)’. In een eerdere bijdrage wees ik erop dat een andere optie – Wijdemeren in stukken knippen en die stukken toevoegen aan verschillende gemeenten – kennelijk niet tot de  mogelijkheden behoort.

Rosalie van Rijn (CDA) haakte daarop in door te vragen het voorstel aan te passen, zodat ook die opknip-optie blijft bestaan. Dat kan simpel door ‘fusie van de gemeente met een andere gemeente’ te veranderen in: ‘fusie van de gemeente met een of meer andere gemeenten’. Vermoedelijk komt die aanpassing er wel. In oktober zal dan blijken voor welke definitieve marsrichting de gemeenteraad kiest.

Van Rijns interventie kon allicht de indruk wekken dat het CDA wel voelt voor de opknip-optie. Maar in de wandelgangen vernam ik van christendemocratische zijde dat we het zo niet moeten zien. Het CDA wil in dit stadium – nog vóórdat inwoners zijn geraadpleegd – geen enkele fusie-variant uitsluiten, meer is er niet aan de hand, werd me verteld.

4 gedachten op “De weinige tegenstanders van vlotte fusie hebben geen (echte) argumenten”

 1. -Open Brief aan de Leden van de Gemeenteraad- In het kort
  Op 6 juli 2023 besprak de Commissie Bestuur en Middelen het Raadvoorstel: Voorgenomen besluit te komen tot een bestuurlijke fusie van de gemeente met een andere gemeente in de regio, ondertekend door Burgemeester en griffier van Wijdemeren, mede namens de fractievoorzitters.
  Het voorstel berust op een document: ‘Niets doen’ is geen optie meer, samengesteld op basis van besloten gesprekken met de fracties. Niets in het document wijst erop hoe en waarom de dienstverlening naar de inwoners en bedrijven zal verbeteren na een fusie.
  De Lokale Partij en Dorpsbelangen vormen samen de meerderheid, 10 zetels, dankzij 5578 stemmen. Deze beloofden de kiezers ‘De Lokale Partij betrekt u erbij.’ ‘Luisteren naar inwoners en de financiën op orde brengen.’ Dorpsbelangen : ‘Daarbij kijken we vooruit hoe we met elkaar als zelfstandige gemeente verder kunnen komen.’ ’We luisteren daarom naar de inwoners, om te horen wat er leeft, en staan altijd open voor het gesprek’.

  Waar is het dualisme gebleven
  Het voorstel roept vele vragen op. Welke problemen zijn er? Waaruit blijkt dat een fusie deze problemen zal op lossen? Waarom heeft u geen vertrouwen in uw eigen college? Wat is de rol van de burgemeester? Heeft deze (ook) geen vertrouwen in haar eigen wethouders? Heeft u zelf in uw overleggen andere, innovatieve, opties overwogen?
  Indien een college met een dergelijk ingrijpend voorstel zou komen zou uzelf kritische vragen namens de inwoners stellen.
  Nu uzelf op basis van een weinig concreet document, dat is opgetekend tijdens besloten overleggen, een raadsvoorstel indient, hoe is een onafhankelijke beoordeling van uw plannen namens de inwoners te rechtvaardigen?

  1. Geweldige open brief!
   Waar blijven de antwoorden op jouw gestelde vragen? Of wordt ook deze prima input van een burger terzijde geschoven? Ik neem aan van wel, de mores een beetje kennende. Ik schaam me bijna om in Wijdemeren te wonen met haar eigenzinnige toepassen van wet- en regelgeving…Jouw twijfel aan het huidige toepassen van dualisme ondersteun ik. Sterker: ik pleit al jaren voor het trialisme, waar als allereerste de burger het voor het zeggen krijgt. Zie mijn eerdere bijdragen hier en bij GooiTV.

 2. Geen complottheorieën van D66. Het getuigt van moed om hier nu eens ruiterlijk toe te geven, dat een extern onderzoek ALTIJD wordt gestuurd door de opdrachtgever. Nooit bewijsbaar omdat in de fameuze achterkamertjes plaatsvindt, vaak één op één. Wie heeft dit gedaan, D66, volgens u?

  En dan het Calimero effect. “Ik ben klein en zij zijn groot en dat is gemeen. ”
  Is men te bang voor een stapsgewijze fusie met Hilversum? Kies dan voor Stichtse Vecht. Betekent ook dat zowel DLP als DorpsBelangen kunnen blijven bestaan! Is dat ook niet de extra angst voor “onze” lokalo’s???? Kom op, beken kleur, en zeg dat dan gewoon!:Een ander klimaat is hoog nodig zullen m vertrouwen terug te winnen!

 3. De tegenstanders van een fusie zijn jarenlang in de gelegenheid geweest om te laten zien dat Wijdemeren een zelfstandige gemeente kan blijven. Dat is niet gelukt, daar is het rapport volkomen helder over. Een ieder die nu nog aankomt met ideeën tegen een fusie doet dat niet in het belang van het dorp. De realiteit is dat voor sommigen na de fusie hun politieke rol is uitgespeeld. Het is niet anders.

  Van mij hoeft Wijdemeren niet in zijn geheel met 1 andere gemeente te fuseren. Indien gewenst kan dat ook in delen met meer gemeenten. Als ’s-Graveland/Kortenhoef maar bij Hilversum komt.
  Tenslotte speelt Hilversum in veel opzichten een erg grote rol in het leven van de inwoners van deze dorpen. Je zou wel gek zijn om daar dan niet mee te fuseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.