GAD subsidieert nu verenigingen, de gemeente zou dat kunnen overnemen

Als het aan de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) ligt, kunnen verenigingen in Wijdemeren en de rest van de regio straks niet meer wat bijverdienen door oud papier en karton in te zamelen. En dat nét nu de oud-papierprijs zo lekker hoog staat.

Zaterdagavond liet het NOS Journaal een kleine reportage zien die was gemaakt in Hoofddorp. Vrijwilligers zamelden daar voor sport- en andere verenigingen oud papier en karton in. Dat op de markt voor oud papier en karton (in de sector afgekort tot OPK) momenteel wel twee keer zo veel wordt betaald als eerder stemde de Hoofddorpse vrijwilligers vrolijk. Ze haalden deze ronde ergens tussen de drie- en vierduizend euro op voor hun verenigingen.

GAD zet verenigingen buitenspel
Oud karton. (Foto Wikipedia)

Wel zuur dus dat de GAD daar vanaf wil en in het Gooi en de Vechtstreek de verenigingen buitenspel wil zetten. Argument: voor de gemeenten is het voordeliger als de tot bezuinigingen gedwongen GAD voortaan ál het OPK inzamelt, net als de andere afvalstromen. Daar lijkt geen speld tussen te krijgen.

Maar de Wijdemeerse gemeenteraad nam het afgelopen donderdag toch op voor de verenigingen. Burgemeester en wethouders wilden bij de Regio Gooi en Vechtstreek bepleiten dat de OPK-maatregel niet in één keer wordt ingevoerd, maar stapsgewijs in drie jaar. In een aangenomen CDA-motie (12 stemmen voor, 7 tegen) zegt de gemeenteraad iets anders tegen de Regio. De raad is tegen de OPK-maatregel zolang er geen ‘concreet regionaal plan’ is.

Ook de Regio beseft overigens wel dat de voorgestelde maatregel pijnlijk is voor het verenigingsleven. Er zal sprake zijn van ‘een inkomstenderving wat kan leiden tot problemen voor wat betreft de levensvatbaarheid van verenigingen en stichtingen’, zo staat in het GAD-hoofdstuk van de Regiobegroting voor 2022. En: ,,Hierover (zullen) met de verenigingen en gemeenten afspraken gemaakt moeten worden’’.

Afvalstoffenheffing

Iedereen realiseert zich dus dat er iets moet gebeuren. Maar wat dan? Of is het misschien beter de bestaande regeling te handhaven? Over dat laatste staat in de Regiobegroting iets interessants: ,,Voor een aantal verenigingen is het inzamelen van oud papier en karton een manier van extra (subsidie) inkomsten. De afvalstoffenheffing is daarvoor niet bedoeld.’’

Kliko voor oud papier en karton.

Dat stemt tot nadenken. Want wat is er eigenlijk aan de hand? Het geld dat verenigingen met die OPK-inzameling binnenhalen, is geld dat daardoor niet bij de GAD belandt. Dus: minder inkomsten voor de GAD, terwijl de afvaldienst toch al onder grote financiële druk staat. Anders gezegd: de GAD subsidieert verenigingen. En waarvan betaalt de GAD dat? Van het geld dat deze dienst bij de gemeenten in rekening brengt. En wat doen gemeenten? Die schuiven die rekening door naar de inwoners in de vorm van de afvalstoffenheffing.

Inwoners betalen in beginsel een ‘kostendekkende’ heffing voor inzameling en verwerking van afval. Maar van die afvalstoffenheffing wordt stilletjes dus niet alleen de inzameling en verwerking van afval betaald, maar ook subsidie aan verenigingen. De GAD heeft een punt met de opmerking dat de afvalstoffenheffing daarvoor niet is bedoeld.

Niet zo raar

Eigenlijk is het GAD-voorstel om te stoppen met OPK-inzameling voor clubkassen dus zo raar nog niet. Wel zal er iets moeten gebeuren, want anders kunnen verenigingen, zonder de opbrengst van oud papier en karton, in geldnood komen. Vandaar dus de opmerking van de Regio dat er afspraken moeten komen met verenigingen en gemeenten. De Wijdemeerse raad zette dat vorige week nog wat steviger aan door ‘een concreet regionaal plan’ te eisen.

Het zou niet onlogisch zijn als gemeenten voortaan dat stukje (extra) subsidie voor verenigingen van de GAD overnemen en voor eigen rekening nemen. Dat zal vast nog een heel gedoe worden. Niet alle verenigingen zamelen oud papier en karton in en de clubs die dat wel doen, zullen er wel heel verschillende bedragen aan overhouden. Een nieuwe regeling die praktisch goed uitvoerbaar is, vergt dus nog heel wat hoofdbrekens en tijd. Ambtelijke tijd die er in Wijdemeren toch al niet in overvloed is.

Om hoeveel geld gaat het eigenlijk?

Een andere mogelijkheid is het te laten zoals het is, alleen al omdat het misschien om relatief weinig geld gaat. Het is jammer én raar dat de Regio/GAD zelfs niet bij benadering aangeeft hoeveel hiermee gemoeid is. Er kan voor worden gekozen dat gemeenten dat subsidiedeel van de GAD-kosten niet meer via de afvalstoffenheffing doorschuiven naar de inwoners, maar het op de eigen begroting zetten. Ook dat goed regelen, vraagt ongetwijfeld heel wat gepuzzel. Opnieuw dus ambtelijke tijd die er in Wijdemeren toch al niet in overvloed is.

Grenzen

Linksom of rechtsom loopt de gemeente Wijdemeren dus opnieuw tegen de eigen grenzen aan. Het mag dan misschien om een – in geld uitgedrukt – relatief kleine kwestie gaan, het is wel iets dat voor de Wijdemeerse dorpen van belang is: de levensvatbaarheid van het verenigingsleven. Het zou toch treurig zijn als die wordt aangetast door een gebrek aan ambtelijke capaciteit in wat sommigen wel noemden ‘de soepfabriek’ aan Rading 1.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.