Gemeenteraad muisstil over parttime-aanstellingen wethouders Zagt, Kruijt

De nieuwe Wijdemeerse coalitie kan aan de slag. Vrijdagavond werden de vertrekkende wethouders onder dankzegging uitgezwaaid. Hun opvolgers werden daarna geïnstalleerd. Dat werd voorgesteld twee wethouders als parttimer aan te stellen ontlokte de gemeenteraad geen enkel geluid. De aanstelling passeerde geruisloos. Terwijl over wethouderlijk deeltijdwerk in het verleden in deze gemeente toch nogal wat te doen is geweest.

(Foto Wiki, publiek domein)

Maar eerst de uitslag van de stemming over de nieuwe wethouders. Doordat Olivier Goetheer (De Lokale Partij) verhinderd was, waren er achttien leden van de gemeenteraad die over elk van de vier wethouders mochten stemmen. Vóór de aanstelling van Alette Zandbergen (DLP) als fulltimer stemden 16 raadsleden, tegen 2. Vóór de aanstelling van Stan Poels (PvdA/GroenLinks) als fulltimer 16 stemmen, tegen 2. Vóór de aanstelling van Gert Zagt (DLP) als parttimer (80 procent ofwel 0,8 fte) 16 stemmen, tegen 2. En vóór de aanstelling van Els Kruijt (VVD) als parttimer (90 procent ofwel 0,9 fte) 17 stemmen, tegen 1.

Wie de tegenstemmers waren en wat hun motieven waren, weten we niet. Stemmingen over personen zijn immers geheim. Wat wel opvalt, is dat de overgrote meerderheid van de raad (en dus niet alleen coalitiefracties DLP, PvdA/GroenLinks en VVD) het dus prima vindt twee van de vier wethouders parttime aan te stellen, hoewel de wet de ruimte laat ze alle vier als fulltimer te benoemen.

Nu komen parttime-wethouders voor in heel het land, maar in Wijdemeren is het toch iets dat de aandacht trekt. Door wat zich zes jaar geleden afspeelde namelijk. Toenmalig wethouder Zagt ontdekte dat het hem behoorlijk wat geld zou kosten als hij fulltimer bleef. Dan zou zijn wethouderswedde verrekend worden met zijn neveninkomsten (uit eigen bedrijf). Zelf dacht hij aan teruggaan naar een aanstelling van pakweg 90 procent, dan was verrekening niet meer vereist. Toenmalig burgemeester Martijn Smit (PvdA) adviseerde: doe maar 95 procent. En dat werd het. Het leidde tot fikse politieke ophef en die woei niet in een weekje over.

Geen noodzaak, tenzij . . .

En nu dus toch weer twee parttime-wethouders. Zagt ditmaal weliswaar niet voor 95 procent maar voor 80, en Kruijt dus voor 90 procent. In een eerdere bijdrage liet ik zien dat er wettelijk noch praktisch enige noodzaak is om wethouders parttime te benoemen. Dan is het vermoeden niet zo vreemd dat het er misschien toch weer om gaat (eventuele) neveninkomsten van Kruijt en Zagt te vrijwaren van verrekening met hun wethouderssalaris. Te meer daar fulltime-wethouders Zandbergen en Poels naast hun wethouderschap geen eigen onderneming hebben en uitgerekend de parttimers Zagt en Kruijt wel.

Gezien de heisa in het verleden denk ik dat het verstandig was geweest als de formerende partijen hierover een toelichting hadden gegeven. En het had erg voor de hand geleden als er vanuit de oppositie (CDA, DorpsBelangen, D66, ChristenUnie) iets over was gevraagd. Zo niet in de raadsvergadering van vrijdag, dan toch in elk geval schriftelijk in de vorm van ‘technische vragen’ vooraf. Maar dat is dus niet gebeurd. De gemeenteraad bleef hierover muisstil. Dat er mogelijk een handigheidje is toegepast met het oog op geldelijk voordeel vindt de Wijdemeerse gemeenteraad dus wel best. Of dat een optimaal begin is van de nieuwe bestuursperiode valt te betwijfelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.