Groenewoud wacht op Antwoord

In de raad van afgelopen donderdag wilde Peter Heeren (raadslid CDA) graag weten wat er op 21 februari uit het z.g. thematisch beraad over de belt Groenewoud bij de provincie was gekomen. Ook wilde hij weten wat de inbreng van het college daar was en wanneer er een besluit van Gedeputeerde Staten over dit project verwacht kan worden.

(Alle foto’s in dit artikel werden gemaakt door Douwe van Essen, behalve die van Mevr. Ankie Broekers-Knol.)
Hard werken

Het krijgen van antwoorden op de vragen die hij stelde, viel niet mee. Het was hard werken om inhoudelijke antwoorden te krijgen van wethouder Els Kruit, nadat zij in eerste instantie slechts verteld had dat de gemeente een Power Point presentatie had laten zien en de firma Afvalzorg een filmpje, gemaakt met een drone, had vertoond.

Na deze mededeling sloot zij af met de mededeling: “We wachten op een GS besluit, terwijl er vragen van GS worden uitgezocht. Dat besluit verwachten we nog in april, vóór de installatie van het nieuwe college van GS! Het is volstrekt onduidelijk en ondoorzichtig wat dat besluit gaat worden!”

Meer details s.v.p.

De wethouder dacht dat de vragen van Peter Heeren (CDA) daarmee beantwoord waren. Dat viel lelijk tegen. Margriet Rademakers (DLP) wilde weten of  actiegroepen uit Kortenhoef door het college betrokken waren bij de voorbereidingen van de themabijeenkomst. Ook Esther Kaper wilde dat graag weten. Het glasheldere antwoord van de wethouder was: “Nee!”.

Nanne Roosenschoon (D66) wilde weten of ook het plan van VLEK meegenomen wordt in de beoordeling., hetgeen Els Kruit volmondig bevestigde. Jan-Jaap de Kloet wilde weten hoeveel bestuurlijke contacten er waren geweest van het college met de provincie. Die vraag ontlokte aan de wethouder een vloed aan data van dit type contacten. Zowel die van De Kloet zelf (als wethouder) als van Alette Zandbergen die vaak bij de provincie op bezoek ging.

De perstribune luisterde gefascineerd naar de boeiende raadsvergadering. V.l.n.r. Herman Stuijver (WW), Hans van Keken (G&E), Rik jungmann (RN) en Ronald Frisart (RN).
Waar ging de discussie over?

Dat vroegen Peter Heeren en Wilna Wind (PvdA) zich na enige tijd af. Peter Heeren vroeg voor de tweede keer wat er in de presentatie van het college had gestaan en of de wethouder daar tenminste iets over kon vertellen. Hetgeen zij deed. “Het belang van de “sanering” van de belt. De financiering met de verkoop van waterwoningen en de risico’s voor het milieu”. Wilna Wind had er wat minder geduld mee. “We praten hier nu al die tijd over een presentatie en documenten die wij niet kennen. Kunnen wij die niet krijgen? En moeten we dan even schorsen?”

Zover kwam het niet. De wethouder zegde, met moeite, toe om de raad met een RIB (raadsinformatiebrief) zo snel mogelijk de relevante informatie en de presentatie toe te sturen voor behandeling in een commissie.

Saneren  = Opruimen?

Frits den Hartog vroeg tenslotte waarom het woord “saneren” steeds gebruikt wordt. “De belt wordt toch afgedekt, niet opgeruimd?” Wethouder Kruit was van mening dat “saneren” het zelfde betekent als “opruimen”. Dat debat werd meteen door voorzitter Jan-Willem Nienhuis afgekapt om te voorkomen dat daar nog een half uur over gesproken zou worden.

Ankie Broekers-Knol (VVD) Informateur GS Noord-Holland. Foto: Wikipedia.

Het wachten is dus op het besluit van het demissionaire college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, terwijl Ankie Broekers-Knol probeert een nieuw college in elkaar te sleutelen.

 

Eén gedachte op “Groenewoud wacht op Antwoord”

 1. Als 14 jarige kwam ik wel eens op de belt. De weg erheen begon waar nu de brandweerkazerne staat. Die weg namen we nooit want bij de ingang van de belt werden we weggestuurd door een medewerker omdat er vergif lag. We gingen dus vanaf de Emmaweg door het weiland er heen.
  Ik kan me nog altijd goed al die vaten herinneren die er lagen. Oude roestige vaten. Maar ook hagel nieuwe fel gele vaten . Ik was er over verbaasd dat men van die nieuwe vaten daar voor gebruikte. Ik snapte toen kennelijk nog niet dat die nieuwe vaten een schijntje kostte van het bedrag dat de troep deskundig opruimen zou kosten.
  Daaruit kun je 2 conclusies trekken: De beltmedewerkers waren op de hoogte van de giftige zooi. De bedrijven wisten van troep die er gedumpt werd. Iedere betrokkene die beweert er niet van geweten te hebben liegt dus gewoon.
  Om te spreken van saneren is bedriegerij. Saneren is namelijk precies wat er niet gebeurt.
  Ligt er hondepoep op het trottoir? leg er een stukje huishoudfolie overheen en de boel is gesaneerd.
  Dat is wat er gebeurt. De schaal is aanzienlijk groter maar het principe is hetzelfde.
  Ook wordt het grondwater gemonitord. Daarvoor zijn er meetpunten in de omgeving. Het vervelende is alleen dat zodra men lekkage van gif meet het dan al in het grondwater zit. En daar krijg je het niet eenvoudig uit. En zie zo’n lekke belt maar eens te stoppen.
  Als men 40 jaar geleden, na de hype, was begonnen met sparen voor de sanering, daarbij inbegrepen de 70 miljoen die nu uitgegeven wordt aan een bespottelijk toerismeplan, dan zou men nu wel kapitaal genoeg hebben gehad voor sanering.
  Maar het zal wel gaan zoals Robbie Israel voorspelde er word gewoon verder vergadert en over 50 jaar ligt die belt er nog steeds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.